TVN24 Biznes | Z kraju

Senat podjął decyzję w sprawie Funduszu Odbudowy

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
kris
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes
Ustawa ratyfikacyjna a senacka preambułaFakty TVN
wideo 2/6
Fakty TVNUstawa ratyfikacyjna a senacka preambuła

W czwartek Senat przyjął bez poprawek ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację przez prezydenta decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. W praktyce chodzi o zielone światło Polski dla uruchomienia wielkiego unijnego Funduszu Odbudowy. Podczas głosowań odrzucona została poprawka wprowadzająca do ustawy preambułę dotyczącą transparentności wydatkowania unijnych środków.

Podczas głosowań senatorowie najpierw odrzucili wniosek mniejszości (senatorów PiS), by ustawę przyjąć bez poprawek. Za było 47 senatorów, 49 przeciw, dwóch wstrzymało się od głosu. Następnie Senat przeszedł do głosowania nad zgłoszoną przez Koalicję Obywatelską i PSL poprawką, która przewidywała dodanie do ustawy preambuły, która m.in. zobowiązywała władze RP, że "środki z tego funduszu będą wydatkowane w oparciu o zasady sprawiedliwości, transparentności i praworządności".

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO

Niespodziewanie jednak poprawka została odrzucona. Za wprowadzeniem preambuły do ustawy głosowało bowiem 49 senatorów, jednak tyle samo oddało głos przeciw. Jeden senator wstrzymał się od głosu.

Preambułę wcześniej popierały wszystkie kluby opozycyjne, przeciw byli senatorowie PiS. Z informacji zamieszczonej po głosowaniu na stronie internetowej Senatu wynika, że przeciw preambule zagłosował jednak w czwartek także senator Aleksander Pociej (KO), a senator Leszek Czarnobaj (KO) nie wziął udziału w głosowaniu. Obaj głosowali zdalnie. 

W tej sytuacji marszałek Senatu Tomasz Grodzki odwołał się do art. 54 pkt. 1a regulaminu Senatu. Jak mówił, "w przypadku odrzucenia wszystkich zgłoszonych do ustawy wniosków lub poprawek albo nieprzyjęcia uchwały w sprawie ustawy w całości, marszałek poddaje pod głosowanie wniosek o odrzucenie ustawy, a w przypadku nieprzyjęcia tego wniosku, wniosek o przyjęcia ustawy bez poprawek".

W chwili kiedy Grodzki zamierzał przejść do kolejnego głosowania, otrzymał informację o tym, iż jeden z senatorów głosujących zdalnie, Aleksander Pociej (KO), ma kłopoty z połączeniem internetowym. Marszałek ogłosił 3 minuty przerwy, po których zarządził głosowanie nad odrzuceniem ustawy. Przeciwko opowiedziało się 97 senatorów, nikt nie był za, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Dopiero w kolejnym głosowaniu, nad przyjęciem ustawy bez poprawek, za przyjęciem zagłosowało 98 senatorów, dwóch wstrzymało się. Nikt nie głosował przeciw.

Głosowanie w Sejmie

Sejm uchwalił tę ustawę 4 maja. Z biorących udział w głosowaniu 456 posłów 290 było za przyjęciem ustawy, 33 przeciw, a 133 wstrzymało się od głosu. Z klubu PiS 211 było za, a 20 przeciw. Swoje zastrzeżenia wcześniej zgłaszała wchodząca w skład Zjednoczonej Prawicy Solidarna Polska. Ustawa została przegłosowana dzięki m.in. głosom Lewicy i Koalicji Polskiej-PSL.

Z klubu Koalicji Obywatelskiej głosowało 128 ze 130 posłów. Poparcie wyraził jeden poseł, nikt nie głosował przeciwko. 127 posłów z KO wstrzymało się od głosu, a dwóch nie głosowało.

Fundusz Odbudowy

Polska z unijnego Funduszu Odbudowy będzie miała do dyspozycji ok. 58,1 mld euro, w tym 23,9 mld euro w formie dotacji i 34,2 mld euro w pożyczkach w ciągu kilku lat. Podstawą do wypłaty środków jest Krajowy Plan Odbudowy, który został przez polski rząd wysłany do Komisji Europejskiej 3 maja.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda poinformował w czwartek, że ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE dokonało 25 z 27 państw członkowskich. 

Unijny fundusz odbudowyPAP

Autor:kris

Źródło: PAP, TVN24 Biznes

Pozostałe wiadomości