TVN24 Biznes | Z kraju

Prezydent podpisał ustawę w sprawie Funduszu Odbudowy

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes
Buda o Funduszu Odbudowy: nawet elektorat naszych kolegów z opozycji absolutnie akceptuje poparcie tej inicjatywy
Buda o Funduszu Odbudowy: nawet elektorat naszych kolegów z opozycji absolutnie akceptuje poparcie tej inicjatywy
wideo 2/4
Buda o Funduszu Odbudowy: nawet elektorat naszych kolegów z opozycji absolutnie akceptuje poparcie tej inicjatywy

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wyrażającą zgodę na dokonanie przez prezydenta ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. W praktyce chodzi o zielone światło Polski dla uruchomienia wielkiego unijnego Funduszu Odbudowy. Ustawa w piątek po południu została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Chodzi o ustawę z dnia 4 maja 2021 r. o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom. "Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji" - czytamy w ustawie.

ZOBACZ USTAWĘ

Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że w poniedziałek przed południem w Pałacu Prezydenckim odbędzie się ceremonia, w czasie której prezydent Andrzej Duda podejmie decyzję w sprawie ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej o zwiększeniu zasobów własnych Unii.

Środki unijne

Kancelaria Prezydenta wskazała w piątkowym komunikacie, że decyzja jest ostatnim elementem niezbędnym do zamknięcia prac nad wszystkimi komponentami Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021-2027.

"Jej celem jest uregulowanie nowego systemu pozyskiwania zasobów do budżetu Unii Europejskiej, uwzględniającego zarówno postulowaną od pewnego czasu potrzebę reformy sposobu określenia źródeł zasobów własnych UE, jak i, przede wszystkim, konieczność stworzenia nadzwyczajnego i tymczasowego mechanizmu umożliwiającego wspieranie gospodarek państw członkowskich UE dotkniętych pandemią COVID-19" - czytamy.

"Kluczowe w powyższym kontekście są postanowienia Decyzji dotyczące pozyskiwania źródeł finansowania dla przewidzianego w niej Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy" - dodała Kancelaria Prezydenta.

Na podstawie art. 5 Decyzji Komisji Europejska zostanie upoważniona do zaciągnięcia w imieniu Unii pożyczek na rynkach kapitałowych do wysokości 750 mld euro. Z tego maksymalnie 360 mld euro pożyczonych środków finansowych będzie mogło być wykorzystane na udzielanie pożyczek oraz maksymalnie 390 mld euro pożyczonych środków finansowych będzie mogło być wykorzystane na wydatki (bezzwrotne wsparcie dla państw) w ramach Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy. 

Wejście w życie decyzji będzie miało miejsce po zakończeniu procesu jej ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie UE, ale po spełnieniu tego warunku jej postanowienia będą mogły być stosowane z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 roku.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Odrzucona poprawka

Sejm uchwalił tę ustawę 4 maja. Z biorących udział w głosowaniu 456 posłów 290 było za przyjęciem ustawy, 33 przeciw, a 133 wstrzymało się od głosu. Z klubu PiS 211 było za, a 20 przeciw. Swoje zastrzeżenia wcześniej zgłaszała wchodząca w skład Zjednoczonej Prawicy Solidarna Polska. Ustawa została przegłosowana dzięki m.in. głosom Lewicy i Koalicji Polskiej-PSL.

Z klubu Koalicji Obywatelskiej głosowało 128 ze 130 posłów. Poparcie wyraził jeden poseł, nikt nie głosował przeciwko. 127 posłów z KO wstrzymało się od głosu, a dwóch nie głosowało.

W czwartek podczas głosowań w Senacie została odrzucona poprawka wprowadzająca do ustawy preambułę dotyczącą transparentności wydatkowania unijnych środków.

Poprawka zgłoszona przez Koalicję Obywatelską i PSL przewidywała dodanie do ustawy preambuły, która m.in. zobowiązywała władze RP, że "środki z tego funduszu będą wydatkowane w oparciu o zasady sprawiedliwości, transparentności i praworządności".

Za wprowadzeniem preambuły do ustawy głosowało bowiem 49 senatorów, jednak tyle samo oddało głos przeciw. Jeden senator wstrzymał się od głosu.

Fundusz Odbudowy

Polska z unijnego Funduszu Odbudowy będzie miała do dyspozycji ok. 58,1 mld euro, w tym 23,9 mld euro w formie dotacji i 34,2 mld euro w pożyczkach w ciągu kilku lat. Podstawą do wypłaty środków jest Krajowy Plan Odbudowy, który został przez polski rząd wysłany do Komisji Europejskiej 3 maja.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała w piątek na Twitterze, że wszystkie państwa unijne dały zielone światło na finansowanie Funduszu Odbudowy.

PAP

Autor:mb/ToL

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości