Bon turystyczny na wakacje. Odpowiadamy na pięć najważniejszych pytań

Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes
Podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta o bonie w kolejnych latach
Podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta o bonie w kolejnych latachTVN24
wideo 2/5
TVN24Podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta o bonie w kolejnych latach

Kto otrzyma bon turystyczny na wakacje 500 plus? Od kiedy będzie można wykorzystać świadczenie? Jak będzie można skorzystać ze środków? Poniżej przedstawiamy najważniejsze szczegóły dotyczące tego rozwiązania.

Sejm w piątek przyjął ustawę o Polskim Bonie Turystycznym. Za jej uchwaleniem głosowało 424 posłów, przeciw było 16, wstrzymało się 12. Teraz ustawa trafi do prac w Senacie.

Polski Bon Turystyczny to dokument elektroniczny potwierdzający uprawnienie do świadczenia.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

1. Bon turystyczny - dla kogo?

Świadczeniem będą objęte osoby korzystające z programu Rodzina 500 plus, a także beneficjenci dodatków wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Z szacunków Ministerstwa Rozwoju wynika, że bonem turystycznym zostanie objętych niemal 6,5 miliona dzieci.

Zgodnie z ustawą, bon turystyczny będzie przysługiwał także na dzieci, które urodzą się po wejściu w życie ustawy do 31 grudnia 2021 roku.

2. Jaka będzie wysokość świadczenia?

Na dziecko będzie przysługiwało jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 złotych.

Na dziecko niepełnosprawne będzie przysługiwało jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 złotych oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 złotych. "Z uwagi na fakt, iż organizacja wypoczynku tej grupy dzieci wiąże się z koniecznością zapewnienia całodobowej opieki osoby dorosłej, którą, co do zasady, jest rodzic, tej grupie uprawnionych postanowiono przyznać prawo do dodatkowego świadczenia w formie bonu" - czytamy w uzasadnieniu.

W przypadku dzieci pozostających pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców, każdemu z rodziców przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 250 złotych na dziecko, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 250 złotych oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 250 złotych na dziecko. 

Co ważne, bon nie będzie podlegał wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze oraz inne środki wymiany.

3. Jak otrzymać bon?

Ustalenie prawa do świadczenia w formie bonu następuje na podstawie informacji przekazanych do ZUS przez ministra rodziny. Dane zostaną przekazane w ciągu 10 dni roboczych od dnia wejścia w życie ustawy.

Aktywacja bonu będzie następowała w Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS). Osoby uprawnione po zalogowaniu się w systemie teleinformatycznym będą musiały potwierdzić bądź zaktualizować dane. "Po dokonaniu tej czynności bon turystyczny zostanie aktywowany i jego numer zostanie przesłany na numer telefonu komórkowego lub adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do otrzymania bonu" - czytamy.

Ustalenie prawa do świadczenia w formie bonu nie będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej. Wskazano jednak, że Polska Organizacja Turystyczna wyda taką decyzję w przypadku, gdy osobie uprawnionej nie ustalono prawa do świadczenia wychowawczego, a było należne i powinno zostać ustalone zgodnie z wnioskiem osoby uprawnionej.

4. Jak wykorzystać bon?

Za pomocą bonu osoba uprawniona będzie mogła dokonywać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane na rzecz dziecka, na które tej osobie przyznano świadczenie Rodzina 500 plus lub na rzecz dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, na które tej osobie przyznano dodatek.

"Dokonanie płatności za pomocą bonu następuje z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego" - czytamy. Płatności będzie można dokonywać wielokrotnie, aż do wyczerpania wysokości przysługującego jej świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu.

Bony będzie można wykorzystać wyłącznie na wyjazdy krajowe. Lista obiektów, w których będzie możliwe wykorzystanie bonu turystycznego zostanie opublikowana na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej. Zgodnie z ustawą, w celu umożliwienia przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą bonu przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego realizujące usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, będą dokonywały rejestracji na profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym ZUS.

W ustawie zapisano, że w przypadku gdy przedsiębiorca turystyczny nie zrealizuje usługi hotelarskiej lub imprezy turystycznej, będzie niezwłocznie dokonywał zwrotu płatności przyjętej za pomocą bonu.

Bon turystycznyKPRP

5. Od kiedy i do kiedy będzie można wykorzystać bon?

Niewykluczone, że bon turystyczny 500 plus będzie można wykorzystać już w przyszłym miesiącu. - Liczymy, że teraz Senat nie będzie zwlekał, tylko ten projekt, który wczoraj absolutną większością przyjęła niższa izba parlamentu, stanie się szybko przedmiotem obrad Senatu, aby jeszcze w lipcu rodziny mogły skorzystać z tego wakacyjnego wsparcia - powiedziała w sobotę wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Jak czytamy w ustawie, prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygasa w dniu 31 marca 2022 roku.

Bon turystyczny jest jednorazowym świadczeniem. Wicepremier Emilewicz nie wykluczyła jednak kontynuacji programu. - Instrumenty wsparcia turystyki lokalnej (bon turystyczny - red.) (...) wprowadzamy w tej chwili jako świadczenie jednorazowe. Mamy nadzieję, że jeżeli to dobrze się przyjmie, będziemy mogli marzyć o kontynuacji - powiedziała szefowa MR.

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości