Bezrobocie spada. W marcu wyniosło 11,7 proc.

Z kraju

TVN 24W marcu bezrobocie spadło w porównaniu do lutego

W marcu stopa bezrobocia wyniosła 11,7 proc., wobec 12 proc. w lutym - poinformował w piątek Główny Urząd Statystyczny. To wynik zgodny z oczekiwaniami analityków.

Jak podał GUS, w końcu marca 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1 mln 860 tys. 600 osób (w tym 938,7 tys. kobiet) i była niższa niż przed miesiącem o 58,1 tys. osób. Na koniec marca urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 69,9 tys. osób (przed miesiącem 57,8 tys., przed rokiem 61,1 tys.).

Wynik podany w piątek przez GUS jest zgodny z szacunkami ministerstwa pracy z początku kwietnia. Wówczas resort szacował, że w marcu spadła do 11,7 proc. Przed rokiem - w marcu 2014 r. stopa bezrobocia wynosiła 13,5 proc.

Informacje o bezrobociu - GUSGUS

Mieli pracę

Zdecydowana większość bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy to ci, którzy wcześniej pracowali zawodowo. W końcu marca 2015 r. było to 1 mln 557,9 tys. (tj. 83,7 proc. ogółu zarejestrowanych), wobec 1 mln 601,5 tys. (83,5 proc.) w lutym 2015 r. i 1 mln 807,4 tys. (82,8 proc.) w marcu 2014 r. Z ogólnej liczby bezrobotnych 86,2 proc. stanowiły osoby bez prawa do zasiłku (przed miesiącem – 86 proc. , przed rokiem – 86,4 proc.). W tej grupie bezrobotnych 44,4 proc. to mieszkańcy wsi. W stosunku do lutego 2015 r. spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach. Najbardziej w lubuskim (o 20,5 proc.), dolnośląskim (o 19,7 proc.), wielkopolskim (o 18,1 proc.) i opolskim (o 17,7 proc.). Również w porównaniu z marcem 2014 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się we wszystkich województwach, największy spadek odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (o 4,7 proc. ), wielkopolskim i zachodniopomorskim (po 3,9 proc.) oraz kujawsko-pomorskim (o 3,8 proc.). W końcu marca 2015 r. utrzymało się duże terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia. Największym bezrobociem dotknięte są województwa: warmińsko-mazurskie (18,8 proc.), kujawsko-pomorskie (15,8 proc.), zachodniopomorskie (15,7 proc.), podkarpackim (14,9 proc.), świętokrzyskim (14,6 proc.). Najmniej osób bez pracy jest wielkopolskim (8,0 proc.), śląskim (9,8 proc.), mazowieckim (9,9 proc.) i małopolskim (10,1 proc.). Do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 187,6 tys. osób poszukujących zatrudnienia (o 1,7 tys. mniej niż w lutym 2015 r. i o 0,9 tys. więcej niż w marcu 2014 r.).

Kolejny raz

Wśród bezrobotnych nowo zarejestrowanych 157,1 tys. osób, tj. 83,7 proc. to ci, którzy zarejestrowali się po raz kolejny (przed miesiącem było to 81,6 proc.; przed rokiem – 81,5 proc.). Wśród nowo zarejestrowanych 15,8 proc. stanowiły osoby dotychczas niepracujące. Odsetek nowo zarejestrowanych absolwentów (tj. osób, dla których okres od momentu zakończenia nauki do momentu rejestracji nie przekroczył 12 miesięcy) wyniósł 9,1 proc. ogólnej liczby nowo zarejestrowanych (przed miesiącem 8,6 proc.; w marcu 2014 r. – 10,0 proc). Ludzie młodzi, do 24-go roku życia, stanowili 26,3 proc. ogólnej liczby nowo zarejestrowanych (przed miesiącem było to 26 proc.; przed rokiem – 27,4 proc.)

Lepsze oceny

Jak wynika z najnowszych badań CBOS, od dwóch lat poprawiają się przewidywania Polaków dotyczące rozwoju sytuacji na rynku pracy. Eksperci wskazują, że obecnie prognozy Polaków w tej kwestii są najlepsze od 2009 r., ale nadal daleko nam do optymizmu z lat 2006-2008. Z badania przeprowadzonego ostatnio przez CBOS pt. "Oceny sytuacji na rynku pracy i poczucie zagrożenia bezrobociem", wynika, że obecnie tylko co piąty ankietowany (20 proc., spadek w ciągu roku o 7 pkt proc.) przewiduje negatywne zmiany w rozwoju sytuacji na rynku pracy w Polsce w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Z kolei 3 proc. (spadek o 2 pkt proc.) badanych jest zdania, że sytuacja radykalnie się pogorszy. Ponad połowa respondentów (56 proc., wzrost o 2 pkt proc.) jest zdania, że w ciągu roku sytuacja na rynku pracy się nie zmieni, natomiast co ósmy (13 proc., wzrost o 2 pkt proc.) oczekuje poprawy w tym względzie.

Autor: mn / Źródło: tvn24bis.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN 24