Wakacje bez przykrych niespodzianek. Wszystko, co trzeba wiedzieć

Źródło:
tvn24.pl
Wakacje 2024. Jakub Wawrzyniak z MSZ o tym, jak przygotować się do bezpiecznego urlopu
Wakacje 2024. Jakub Wawrzyniak z MSZ o tym, jak przygotować się do bezpiecznego urlopu
wideo 2/3
Wakacje 2024. Jakub Wawrzyniak z MSZ o tym, jak przygotować się do bezpiecznego urlopu

Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała "Poradnik turystyczny 2024", w którym umieściła szereg ważnych informacji dla podróżnych. Dotyczą one między innymi niezbędnych dokumentów, kwestii ubezpieczenia, podróży ze zwierzętami i przywożenia pamiątek z wakacji.

Dokumenty potrzebne przy wyjeździe na wakacje

Planując podróż za granicę, warto w pierwszej kolejności sprawdzić ważność dokumentu tożsamości. Przy czym należy pamiętać, że tylko w części krajów wystarczy sam dowód osobisty. Do przekroczenia pozostałych granic będzie potrzebny paszport. I w jego przypadku termin ważności ma kluczowe znaczenie, bowiem część krajów ma dodatkowe wymagania. Przykładowo lecąc do Egiptu, nasz paszport musi być ważny jeszcze co najmniej przez 6 miesięcy od przekroczenia granicy. Warto również wziąć pod uwagę, że wjazd do wybranych państw jest możliwy tylko i wyłącznie z wizą, bądź z zezwoleniem na wjazd.

Polski dowód osobisty uprawnia do przekroczenia następujących granic: - państw członkowski Unii Europejskiej - Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy. - państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Islandia, Lichtenstein i Norwegia. - Szwajcarii, - części pozostałych państw, które zwolniły Polaków z posiadania paszportu, tj. Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia, Serbia, Turcja i w określonych sytuacjach Wielka Brytania (do końca grudnia 2025 roku i tylko osoby posiadające status osiedleńca w tym kraju).

Osoby z podwójnym obywatelstwem, w tym jednym polskim, które przekraczają polską granicę, są zobowiązane do posługiwania się zarówno na niej, jak i na terenie całego kraju, wyłącznie polskimi dokumentami tożsamości.

Podróżując z dzieckiem poza granice Polski, musimy przede wszystkim wyposażyć je w dokument tożsamości. Jest nim przede wszystkim paszport. Przy okazaniu dowodu osobistego może przekraczać granice państw wymienionych powyżej.

"Osoby, które nie wyrażają zgody na podróż dziecka i chcą zapobiec wywozowi go z terytorium RP, muszą złożyć odpowiedni wniosek do sądu opiekuńczego o ustanowienie (w drodze prawomocnego postanowienia) zabezpieczenia wobec małoletniego, które zakazuje jego wywozu poza granice RP i zlecić zarządzenie jego wykonania przez Straż Graniczną" - wyjaśniają KAS i MF.

Należy wziąć pod uwagę, podróżując z nieletni, że mimo braku obowiązku posiadania innych dokumentów, np. zgody opiekunów, cześć krajów wymaga specjalnych zgód. Czasem nawet z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego. Dlatego każdorazowo warto sprawdzić wymogi państwa, do którego lecimy.

Ubezpieczenie zdrowotne

Ponadto warto zabezpieczyć się na wypadek problemów zdrowotnych i zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta ta jest bezpłatna, ale dostępna tylko dla osób, które posiadają ubezpieczenie zdrowotne w Polsce. Wniosek o nią składamy online tylko przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP), mojeIKP lub ePUAP. Zwykle zostanie przygotowana w ciągu 5 dni. Jednak w okresie od czerwca do września zdarza się, że poszczególne wojewódzkie oddziały wydłużają ten czas do kilkunastu dni.

Warto również wziąć pod uwagę, że posiadaczom karty EKUZ przysługują prawa obowiązujące w kraju, do którego się wybieramy. Zatem, jeśli w danym kraju koniecznością jest dopłacanie do leczenia, to również będziemy musieli to zrobić. Przykładowo we Francji zapłacimy 30 proc. honorarium lekarza, a w Niemczech 10 euro za każdy dzień pobytu w szpitalu. Dodatkowo w wielu krajach pomoc ratowników górskich po wypadku narciarskim jest dodatkowo płatna, np. w Austrii. Dlatego też Krajowa Administracja Skarbowa i Ministerstwo Finansów rekomendują wykupienie dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia kosztów leczenia.

Podróż samochodem. Co warto wiedzieć

Podróżując autem poza granice kraju, będziemy potrzebowali odpowiednich dokumentów. W krajach Unii Europejskiej będzie to prawo jazdy, dowód rejestracyjny oraz dowód zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego. Wybierając się poza UE, musimy mieć dodatkowo Zieloną Kartę, czyli międzynarodowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub wykupić tzw. ubezpieczenie graniczne. W przypadku podróży samochodem, który nie jest naszą własnością, warto mieć pisemne upoważnienie od właściciela do użytkowania pojazdu. W części krajów jest to dokument obowiązkowy.

Wjeżdżając na drogowe przejście graniczne, należy wybrać odpowiedni pas ruchu. W zależności od środka transportu wjeżdżamy na pas przeznaczony dla ruchu osobowego, ruchu ciężarowego lub dla autobusów.

"W trakcie kontroli granicznej i celnej należy słuchać poleceń funkcjonariuszy, oraz stosować się do znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej na przejściu granicznym. Bez zgody funkcjonariuszy nie można samodzielnie oddalać się z miejsca kontroli. Teren przejścia granicznego można opuścić po zakończeniu odprawy granicznej i celnej" - przestrzegają Krajowa Administracja Skarbowa i Ministerstwo Finansów.

Podróż samolotem krok po kroku

Wybierając się na wakacje samolotem, warto w pierwszej kolejności zaplanować rozmiar bagażu. Podlega on bowiem ograniczeniom. Zarówno w przypadku wagi, rozmiaru, jak i zawartości. Zasady te ustalają poszczególni przewoźnicy, a nie lotniska. Dlatego mając już bilet lotniczy i znając nazwę firmy, z którą lecimy, warto uzyskać informacje bezpośrednio od przewoźnika, np. z jego strony internetowej.

Należy również wziąć pod uwagę, że nie wszystkie przedmioty możemy też wnieść na pokład samolotu w bagażu podręcznym, a część w ogóle nie może być transportowana samolotem. Zabronione jest przewożenie w bagażu kabinowym m.in. pistoletów, czy broni palnej - w tym również zabawek dziecięcych w kształcie broni, replik, łuków, kusz, strzał, włóczni, proc, paralizatorów, substancji ogłuszających typy gaz obronny, przedmiotów z ostrym zakończeniem lub ostrą krawędzią typu czekany, szpikulce do lodu, noży o długości ostrza powyżej 6 cm, czy nożyczek.

W przypadku przewożenia leków w płynie na pokładzie samolotu są one dozwolone tylko wówczas, gdy są niezbędne. Kontroler może prosić o potwierdzenie autentyczności danego lekarstwa. Żywność typu kanapki, czekolada, warzywa i owoce jest dozwolona, ale też zależna od przepisów celnych. Żywność w płynie, np. jogurty, nie mogą mieć objętości większej niż 100 ml. Z kolei sprzęt elektroniczny. np. telefon, czy laptop oraz odzież wierzchnia muszą zostać skontrolowane jako oddzielna sztuka bagażu. Zbliżając się do kontroli bezpieczeństwa, należy wyjąć do kontroli cały sprzęty oraz zdjąć wierzchnie elementy garderoby oraz te z metalowymi częściami, np. pasek i włożyć je do przeznaczonego na to pojemnika.

W dniu podróży wybierając się na lotnisko, należy pojawić się na nim 2-3 godziny wcześniej niż planowana godzina wylotu. W pierwszej kolejności będziemy musieli przejść odprawę biletowo- bagażową. Kolejno będziemy zobligowani poddać się procedurom kontroli bezpieczeństwa, czy w niektórych przypadkach odprawy granicznej. Pasażer jest dopuszczany do kontroli bezpieczeństwa po okazaniu karty pokładowej, czyli tzw. boarding’u.

KAS i MF szczególnie przestrzegają przed przyjmowaniem od nieznajomych pakunków, czy bagażu. Zwłaszcza o nieznanej zawartości. W przypadku spotkania się z podejrzaną propozycją, należy natychmiast powiadomić służby lotniskowe.

"W ostatnich latach zatrzymano wielu Polaków tzw. narkokurierów. Jest to efekt działalności gangów narkotykowych, których ofiarami stają się coraz częściej polscy turyści. Przemytnicy znajdują swoje ofiary w restauracjach oraz hotelach. Nawiązują znajomość, a potem proszą o przewiezienie przez granicę paczki albo podrzucają narkotyki do bagażu. W ten sposób ofiarami gangów narkotykowych staje się rocznie co najmniej pół tysiąca Polaków" - alarmują służby.

Podróż ze zwierzętami domowymi

Zwierzęta domowe towarzyszące podróżnym (psy, koty, fretki, w liczbie nieprzekraczającej 5 sztuk) mogą być przywożone do Polski, przewożone pomiędzy państwami członkowskimi Unii oraz wywożone poza UE na następujących warunkach:

- muszą posiadać elektroniczny identyfikator, - muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie, - muszą posiadać dokumenty potwierdzające fakt szczepienia (paszport zwierząt lub świadectwo weterynaryjne).

Warto jednak wziąć pod uwagę, że w niektórych krajach obowiązuje kwarantanna przy przewożeniu pupili. W przypadku przewożenia zwierząt gatunków chronionych, objętych Konwencją Waszyngtońską (CITES), należy dysonować stosownymi dokumentami, uprawnionymi do ich przewozu.

Zakupy na wyjeździe i pamiątki z wakacji

Zwolnienia z należności celnych jest możliwe pod warunkiem, że ilość i rodzaj przywożonych towarów ma charakter niehandlowy. Ich wartość nie może przekroczyć 300 euro w ruchu lądowym i 430 euro w ruchu lotniczym i morskim.

Bez ograniczeń związanych z przeprowadzeniem granicznej kontroli fitosanitarnej, dopuszczalny jest wwóz do Polski tylko 5 gatunków owoców: bananów, kokosów, durianów, ananasów i daktyli. Podróżni nie mogą natomiast przewozić żywności pochodzenia zwierzęcego, np. wyrobów mięsnych, czy zawierających mleko. Ponadto dopuszczalny jest przywóz z zagranicy przez podróżnego produktu leczniczego na własne potrzeby lecznicze, w liczbie nieprzekraczającej 5 najmniejszych opakowań.

W przypadku zakupu pamiątek musimy być bardzo ostrożni. Nie należy nabywać i przewozić przez granicę m.in.:

- kawioru, - skór lub wyrobów ze skór dzikich kotów, niedźwiedzi, wilków, - wypchanych ptaków drapieżnych, - wyrobów wykonanych ze skór węży, krokodyli lub waranów, - naturalnych medykamentów i produktów leczniczych (maści, balsamów, itp.) zawierających pochodne z niedźwiedzi, pijawek lekarskich i innych zwierząt, - koralowców, muszli, wszelkich pamiątek turystycznych, takich jak np. nalewki na kobrach lub innych wężach.

Ich przewóz jest możliwy tylko i wyłącznie przy uzyskaniu stosownych zezwoleń i świadectw CITES, potwierdzających legalność pochodzenia. Są one wydawane przez właściwe organy administracyjne państw, z których chcemy je wywieść.

Ważne adresy i numery telefonów dla podróżujących

W przypadku wątpliwości warto skontaktować się z konsulatem państwa do którego się wybieramy, bądź też z przedstawicielstwem dyplomatycznym. Dobrze jest także pozostawić informację o miejscu planowanego pobytu osobie bliskiej, która zostaje w kraju. 

Ponadto przy planowaniu podróży zagranicznej rekomendowane jest zapoznanie się z informacjami/ ostrzeżeniami zamieszczonymi na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Poradnik turystyczny 2024

Autorka/Autor:Pkarp/dap

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Płace rosną, ale brakuje rąk do pracy. - Z pracownikami jest problem, szczególnie tymi sezonowymi - mówi właściciel sieci hoteli nad morzem. Specjaliści mówią o napiętej sytuacji, a problem może się jeszcze pogłębiać.

Problemy z pracownikami sezonowymi. "Zrezygnowałam, moja psychika jest ważniejsza"

Problemy z pracownikami sezonowymi. "Zrezygnowałam, moja psychika jest ważniejsza"

Źródło:
tvn24.pl

W szansę na uzyskanie kredytu hipotecznego wierzy zaledwie co czwarty tak zwany gniazdownik - wynika z raportu Otodom. Jednak, jak wynika z badania, 40 procent z nich patrzy w przyszłość pozytywnie, licząc na pomoc w sfinansowaniu lokum, a także na zmiany na rynku.

Gniazdownicy nie widzą szans na kredyt

Gniazdownicy nie widzą szans na kredyt

Źródło:
PAP

Władze hiszpańskiego miasta Calpe zakazały turystom "rezerwowania" miejsc na plaży poprzez zostawianie tam krzeseł, parasoli czy leżaków. Plażowiczom, którzy nie zastosują się do nowych regulacji, grozi kara w wysokości 250 euro, czyli około 1070 złotych.

Będą kary za "rezerwowanie" miejsc na plaży. Władze ostrzegają turystów

Będą kary za "rezerwowanie" miejsc na plaży. Władze ostrzegają turystów

Źródło:
CNN

Za opóźniony lub odwołany lot przysługuje rekompensata w wysokości od 250 do 600 euro, natomiast przy opóźnieniach pociągu kwota 25 lub 50 procent ceny biletu - wyjaśnia Renata Yanisiv, koordynator ECK Polska. W przypadku noclegów reklamować można każdą niezgodność z umową lub ofertą hotelu.

Odwołany lub opóźniony lot? Należy ci się odszkodowanie

Odwołany lub opóźniony lot? Należy ci się odszkodowanie

Źródło:
PAP

Mieszkanka Żarowa w województwie dolnośląskim padła ofiarą oszustwa po wystawieniu na sprzedaż dziecięcej hulajnogi. 47-latka uwierzyła oszustom podszywającym się pod pracowników portalu ogłoszeniowego, w wyniku czego straciła spore oszczędności. Policja przypomina, by w trakcie transakcji internetowych zachować ostrożność oraz rozwagę.

Chciała sprzedać hulajnogę, straciła 18 tysięcy złotych

Chciała sprzedać hulajnogę, straciła 18 tysięcy złotych

Źródło:
PAP, KPP w Świdnicy

W sobotę w Lotto padła główna wygrana w wysokości 2 milionów złotych. Tym razem nikt nie trafił szóstki w Lotto Plus. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 20 lipca 2024 roku.

Padła szóstka w Lotto

Padła szóstka w Lotto

Źródło:
tvn24.pl

To jest bardzo cenna lekcja dla użytkowników tego oprogramowania, którzy powinni zastanowić się nad pewną heterogenicznością środowisk. Być może nie zawsze warto polegać na jednym rozwiązaniu - mówił na antenie TVN24 Marcin Maj, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa z portalu niebezpiecznik.pl, odnosząc się do globalnej awarii systemów informatycznych na całym świecie.

"Mamy tutaj do czynienia z ciosem w szczepionkę"

"Mamy tutaj do czynienia z ciosem w szczepionkę"

Źródło:
tvn24.pl

Globalna awaria oprogramowania powinna przypomnieć nam wszystkim, że trzeba być przygotowanym na każdy scenariusz kryzysowy - napisał w sobotę na platformie X wicepremier, szef Ministerstwa Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski odnosząc się do piątkowej awarii systemów Microsoft.

"Trzeba być przygotowanym na każdy scenariusz kryzysowy"

"Trzeba być przygotowanym na każdy scenariusz kryzysowy"

Źródło:
PAP

Polska ma fantastyczne plenery, miasta, w których można nagrywać, ale to się po prostu nie opłaca. To jest podstawowy problem, który trzeba rozwiązać, żeby przemysł filmowy zaczął kręcić się na dużo wyższych obrotach - mówił w programie Wstajesz i Weekend Maciej Sojka, producent filmowy, dziennikarz i pierwszy szef TVN24.

"Te limity naprawdę zaciskają pętlę na polskim filmie"

"Te limity naprawdę zaciskają pętlę na polskim filmie"

Źródło:
TVN24

Co roku liczna grupa Polaków planuje wypoczynek za granicą, decydując się na samodzielną organizację podróży. W takich przypadkach samochód staje się ich preferowanym środkiem transportu. Decydując się na taki krok warto pamiętać o ryzykach związanych z podróżowaniem poza granicami Polski. Należy się upewnić, czy polisa ubezpieczeniowa, jaką posiadamy, obejmuje nie tylko nasz cel podróży, ale również kraje, przez które będziemy przejeżdżać.

Samochodem za granicę? O tym trzeba pamiętać

Samochodem za granicę? O tym trzeba pamiętać

Źródło:
tvn24.pl

- My, jako zwykli użytkownicy, możemy tylko trzymać kciuki. Natomiast branża cyberbezpieczeństwa, koledzy, koleżanki, wyciągają wnioski, zastanawiają się, co można zrobić - powiedział Piotr Konieczny z portalu Niebezpiecznik.pl, pytany w "Faktach po Faktach" o to, czy możemy uniknąć powtórki z dzisiejszej światowej awarii oprogramowania.

Potężna awaria uderzyła w miliony osób. "Jest kilka możliwości, które mogą ograniczyć skutki"

Potężna awaria uderzyła w miliony osób. "Jest kilka możliwości, które mogą ograniczyć skutki"

Źródło:
tvn24.pl

Bruce Springsteen, legenda amerykańskiego rocka, dołączył do klubu muzyków, których majątek przekracza miliard dolarów - wynika z szacunków magazynu "Forbes".

Bruce Springsteen dołączył do klubu muzyków miliarderów

Bruce Springsteen dołączył do klubu muzyków miliarderów

Źródło:
PAP

W piątek doszło do dwóch awarii jednocześnie - jednej związanej z oprogramowaniem MS i drugiej z aktualizacją oprogramowania zewnętrznej firmy CrowdStrike - poinformowała rzeczniczka Microsoft Polska Anna Klimczuk. Pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem usług – podała firma. Firma Crowdstrike poinformowała, że globalna awaria wynikła z błędu firmy i to nie był cyberatak.     

Znamy przyczyny globalnych utrudnień. Dwie awarie jednocześnie

Znamy przyczyny globalnych utrudnień. Dwie awarie jednocześnie

Źródło:
PAP

Nieudzielenie pracownikowi czternastodniowego urlopu jest naruszeniem przepisów o urlopach wypoczynkowych - mówi redakcji biznesowej tvn24.pl Tomasz Zalewski z Państwowej Inspekcji Pracy. Dodaje, że inspektor pracy może skierować do pracodawcy wystąpienie o usunięcie stwierdzonych naruszeń.

Czy pracownik musi wziąć dwutygodniowy urlop?

Czy pracownik musi wziąć dwutygodniowy urlop?

Źródło:
tvn24.pl

Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) wstrzymał w obrocie na terenie całego kraju kilka serii leku na receptę o nazwie Konaten. Powodem decyzji jest uzyskanie wyniku poza specyfikacją jakościową.

Kilka serii leku na receptę wstrzymanych w obrocie

Kilka serii leku na receptę wstrzymanych w obrocie

Źródło:
tvn24.pl

Nowa edycja dopłat do fotowoltaiki ruszy 2 września - przekazała na konferencji prasowej Paulina Hennig-Kloska, ministra klimatu i środowiska. Warunkiem otrzymania dofinansowania z programu w przypadku nowych instalacji będzie dodatkowy zakup magazynu energii. W ramach programu będzie można dostać do 28 tysięcy złotych.

Będzie można dostać nawet 28 tysięcy złotych

Będzie można dostać nawet 28 tysięcy złotych

Źródło:
PAP

W piątkowym losowaniu, 19 lipca, w Eurojackpot padło pięć wygranych II stopnia oraz siedem III stopnia. Nie odnotowano głównej wygranej, co oznacza, że kumulacja rośnie.

Rośnie kumulacja w Eurojackpot

Rośnie kumulacja w Eurojackpot

Źródło:
tvn24.pl

Pod koniec lipca ceny paliw mogą być najniższe w tym roku - przewidują eksperci portalu e-petrol.pl. Kierowcom sprzyja zahamowanie wzrostu notowań ropy na światowych rynkach, a także umacniający się złoty.

Najtańsze tankowanie w tym roku. "Kierowcom sprzyja mocny złoty"

Najtańsze tankowanie w tym roku. "Kierowcom sprzyja mocny złoty"

Źródło:
PAP

"Ostrzegamy przed fałszywymi informacjami o cenach energii" - pisze Ministerstwo Klimatu i Środowiska, dodając, że nie trzeba nikomu płacić, żeby mieć tańszy prąd. "To kolejna fala ataków, która ma na celu sianie strachu w społeczeństwie i wyłudzanie danych oraz pieniędzy" - ostrzega resort klimatu.

"Nie trzeba nikomu płacić, żeby mieć tańszy prąd". Ostrzeżenie

"Nie trzeba nikomu płacić, żeby mieć tańszy prąd". Ostrzeżenie

Źródło:
tvn24.pl

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na objęcie przez Artura Olecha stanowiska prezesa zarządu PZU - przekazano w piątkowym komunikacie. W trakcie posiedzenia komisja wyraziła także zgodę między innymi na powołanie Bartosza Kubika na prezesa BOŚ, a także Mirosława Czekaja na prezesa BGK.

Nowi prezesi w czołowych instytucjach finansowych. KNF podjęła decyzję

Nowi prezesi w czołowych instytucjach finansowych. KNF podjęła decyzję

Źródło:
PAP

Konieczne jest usunięcie nieuzasadnionych obciążeń dla przedsiębiorców oraz zadbanie, aby artyści otrzymywali wynagrodzenia - napisano w apelu izb i organizacji w imieniu polskich przedsiębiorców działających w sektorze kablowym i satelitarnym do senatorów.

Apel do senatorów o zmiany w ustawie o prawie autorskim

Apel do senatorów o zmiany w ustawie o prawie autorskim

Źródło:
tvn24.pl