Zmiany w emeryturach dla milionów Polaków. Rząd wraca do pomysłu

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes
Ekspert o nowych podatkach i opłatach w 2021 roku
Ekspert o nowych podatkach i opłatach w 2021 rokuTVN24
wideo 2/4
TVN24Ekspert o nowych podatkach i opłatach w 2021 roku

Rząd wraca do likwidacji otwartych funduszy emerytalnych. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano nowy projekt ustawy w tej sprawie. Zgodnie z projektem domyślnie pieniądze, które obecnie znajdują się w OFE, zostaną przekazane na indywidualne konta emerytalne. W takiej sytuacji będzie jednak pobierana opłata przekształceniowa. Maksymalne wpływy z tego tytułu oszacowano na ponad 22 miliardy złotych.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO

Do reformy OFE pierwotnie miało dojść w połowie 2020 roku. Ostatecznie jednak zdecydowano o "zamrożeniu" reformy. - Na pewno cały czas jest kwestia związana z OFE na agendzie. To nie zniknęło i chcemy zrobić z tym porządek raz na zawsze. Uważamy, że nasza propozycja to była propozycja przekazania pieniędzy dla ludzi, żeby już nie było wątpliwości, gdzie one mogą jeszcze kiedykolwiek trafić - mówił premier Mateusz Morawiecki w sierpniu ubiegłego roku w rozmowie z dziennikarzami.

Reforma OFE

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji w poniedziałek (15 lutego) opublikowano nowy projekt ustawy, który został przygotowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Jego treść jest zbliżona do wersji projektu procedowanego przez rząd na początku ubiegłego roku.

Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 czerwca 2021 roku. W uzasadnieniu możemy przeczytać, że przepisy będą realizować założenia przyjęte przez rząd w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

"Funkcjonujące obecnie OFE nie znajdują uzasadnienia, ponieważ nie realizują pierwotnych celów i założeń w postaci m.in. wypłat emerytur z filara kapitałowego, dziedziczenia i długoterminowego strumienia świadczeń emerytalnych z prywatnego systemu. OFE nie zapewniają dywersyfikacji ryzyka oraz nie zwiększają bezpieczeństwa socjalnego ubezpieczonych" - czytamy.

ZOBACZ PROJEKT USTAWY

Zgodnie z projektem powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), zarządzające OFE, przekształcą się w towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI). OFE staną się zaś specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi (SFIO). Zakończenie odprowadzania części składek na ubezpieczenie społeczne (2,92 proc. wynagrodzenia) do OFE ma nastąpić 31 maja 2021 roku.

"Istotnym oczekiwanym efektem jest wzrost oszczędności długoterminowych w postaci kapitału emerytalnego Polaków poprzez upowszechnienie IKE, odbudowa zaufania i wzrost przejrzystości systemu emerytalnego, w tym poprzez jasne oddzielenie systemu dobrowolnego, kapitałowego i prywatnego oraz powszechnego, obowiązkowego i publicznego" - wskazano.

W ocenie skutków regulacji czytamy, że na koniec grudnia 2020 roku członkami otwartych funduszy emerytalnych było ok. 15,43 mln osób. Stan aktywów wynosił zaś 148,6 mld zł.

Opłata przekształceniowa

Zgodnie z założeniami 100 procent aktywów netto OFE zostanie przekazanych na indywidualne konta emerytalne (IKE) prowadzone przez TFI, które będą dziedziczone. Będzie to opcja domyślna.

Z tytułu przekształcenia wnoszona będzie opłata odpowiadająca wartości 15 procent aktywów, której płatność zostanie rozłożona na dwa lata. Do jej zapłaty będą zobowiązane specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte. "Odpowiada ona efektywnej stopie opodatkowania emerytur podatkiem dochodowym oraz obciążenia składką na ubezpieczenie zdrowotne, a środki wypłacane z IKE w odróżnieniu od emerytur z systemu powszechnego będą wolne od tego podatku oraz składki" - wyjaśniono.

Rząd przygotował cztery warianty szacowanych wpływów z opłaty przekształceniowej płatnej na rzecz FUS. Maksymalnie może to być 22,290 mld zł, przy założeniu przejścia z OFE na IKE 100 procent obecnych członków OFE.

RCL

Zgodnie z projektem polityka inwestycyjna funduszy przekształconych z OFE ma zostać dostosowana do wieku i profilu ryzyka ubezpieczonych w długim terminie w sposób zapewniający ochronę wartości środków pochodzących z OFE.

Projekt przewiduje także możliwość złożenia deklaracji przez członka OFE o przeniesieniu środków zgromadzonych w OFE do ZUS działającego w imieniu i na rzecz FUS i dopisaniu wartości przeniesionych środków do kapitału zgromadzonego na koncie w ZUS. Przy wyborze tej opcji nie będzie pobierana opłata przekształceniowa.

Będą nieco ponad dwa miesiące na złożenie deklaracji - od 1 czerwca do 2 sierpnia.

Pieniądze przekazane z OFE do IKE, w przeciwieństwie do tych w ZUS, będą podlegały dziedziczeniu, a po osiągnięciu wieku emerytalnego będą mogły być wypłacone w całości bądź w ratach i będą wówczas wolne od jakichkolwiek podatków.

Autor:mb/ToL

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości