TVN24 Biznes | Pieniądze

Wakacje kredytowe dla osób dotkniętych skutkami pandemii. Kilka warunków

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes
Wicepremier Emilewicz o wakacjach kredytowych
Wicepremier Emilewicz o wakacjach kredytowychTVN24
wideo 2/6
TVN24Wicepremier Emilewicz o wakacjach kredytowych

Łatwiejszy dostęp do wakacji kredytowych i ochrona polskich spółek przed wrogimi przejęciami. To rozwiązania, które znalazły się w czwartym pakiecie antykryzysowym, którym zajmie się Senat. O szczegółach tych rozwiązań w poniedziałek mówili wicepremier Jadwiga Emilewicz oraz prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny.

- Zdajemy sobie sprawę, że w przypadku ponad 50 procent kredytobiorców wydatki na spłatę kredytów to często około 70 procent dochodu rozporządzalnego. To znacząca kwota, często mówimy, że nasze zasoby pozwalają nam swobodnie przetrwać przez dwa miesiące w sytuacji, kiedy na przykład tracimy podstawowe źródło utrzymania, kiedy tracimy pracę, a zatem to rozwiązanie ma pomóc w tym trudnym czasie - powiedziała wicepremier Emilewicz.

ZOBACZ USTAWĘ PRZYJĘTĄ PRZEZ SEJM

Zawieszenie spłaty rat

Zawieszenie obowiązku spłacania kredytów konsumenckich, hipotecznych i kredytów ma dotyczyć zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej. Z nowych przepisów będą mogły skorzystać osoby, które straciły pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca br. Jak wynika z ustawy przyjętej przez Sejm, w przypadku, w którym stroną umowy jest więcej niż jeden kredytobiorca, dla spełnienia warunku określonego w zdaniu pierwszym wystarczy utrata pracy lub innego głównego źródła dochodu przez jednego z nich.

Zawieszenie ma nastąpić automatycznie z chwilą doręczenia kredytodawcy stosownego wniosku. "Wykonanie umowy zostaje zawieszone z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku, na okres wskazany przez kredytobiorcę we wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące" - czytamy w ustawie. Kredytobiorcy będą składali oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej. Wniosek będzie zawierał: oznaczenie kredytobiorcy; oznaczenie kredytodawcy; oznaczenie umowy o kredyt; wskazanie wnioskowanego okresu zawieszenia umowy; a także oświadczenie kredytobiorcy, że po dniu 13 marca 2020 r. utracił on pracę lub inne główne źródło dochodu.

Co ważne, to konsument sam zdecyduje, czy zawiesi spłatę na jeden, dwa czy trzy miesiące. Okres kredytowania, jak i wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu, ulegną stosownemu przedłużeniu o okres zawieszenia. - To jest czas, żeby stanąć na nogi (...). Przesunięcie spłaty rat jest ważne z punktu widzenia budżetu gospodarstw domowych - wskazał Chróstny.

Wicepremier Emilewicz wskazała, że wakacje kredytowe będzie można zastosować w zakresie jednego kredytu hipotecznego i jednego kredytu konsumenckiego. Oznacza to, że w przypadku, w którym kredytobiorca ma kilka kredytów tego samego rodzaju (na przykład dwa kredyty waloryzowane do franka szwajcarskiego) u danego kredytodawcy, będzie mógł skorzystać z wakacji kredytowych tylko wobec jednego z nich.

Rozwiązanie wskazane w ustawie będzie dotyczyło umów kredytowych zawartych przed 13 marca 2020 roku, na okres dłuższy niż sześć miesięcy.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Ochrona firm

W czwartym pakiecie antykryzysowym znalazły się również przepisy antyprzejęciowe. UOKiK wskazał w komunikacie, że rozwiązania są wzorowane między innymi na przepisach przyjętych niedawno w Niemczech. "Zmiany wpisują się także w działania, jakie podejmują inne kraje europejskie oraz pozaeuropejskie, dla ochrony krajowych spółek w interesie publicznym" - dodano.

Ustawa nadaje Prezesowi UOKiK dodatkowe uprawnienia w zakresie ochrony polskich przedsiębiorstw, których przedmiot działalności jest ważny dla porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego.

Nowe reguły kontroli przejęć spółek mają obowiązywać przez 2 lata. Transakcje nabycia znaczącej liczby udziałów - co najmniej 20 procent - w takich spółkach będą podlegały kontroli Prezesa UOKiK. Ochrona ma dotyczyć przedsiębiorstw, których przychód na terytorium RP przekroczył równowartość 10 milionów euro w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających chęć przejęcia.

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości