Koniec z piecami na gaz w Polsce? Dwie daty

Źródło:
PAP, tvn24.pl
Premier Tusk o mrożeniu cen energii w drugiej połowie 2024 roku
Premier Tusk o mrożeniu cen energii w drugiej połowie 2024 rokuTVN24
wideo 2/6
Premier Tusk o mrożeniu cen energii w drugiej połowie 2024 rokuTVN24

Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce, by od początku 2030 roku wszystkie nowe budynki powstające w Polsce były bezemisyjne. Te zajmowane przez urzędy publiczne nawet wcześniej - od 1 stycznia 2028 roku. To oznaczałoby zakaz wykorzystania kotłów na gaz czy pieców węglowych. Resort planuje również falę renowacji już istniejących budynków. Takie zapowiedzi pojawiły się w nowej wersji polskiego Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) do 2030 roku, który trafił do Komisji Europejskiej.

KPEiK powstał na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2018 roku, które zobowiązuje państwa członkowskie do opracowywania krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu. Dokumenty te mają pozwalać na analizę, czy w oparciu o wkłady z państw członkowskich, UE wywiąże się ze swoich celów klimatyczno-energetycznych.

"Krajowy plan jest kluczowym dokumentem nadającym kierunki polskiej transformacji i, jako taki, ma decydujący wpływ na politykę energetyczno-klimatyczną kraju w ujęciu średnioterminowym" - podkreśliło Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ), które jest autorem dokumentu.

Jak wynika z dokumentu opublikowanego przez Komisję Europejską, jest to wersja propozycji polskiego KPEiK z 29 lutego 2024 roku. Poprzednia pochodziła z 2019 roku. W stosunku do niej nowa zakłada wzrost ambicji w polityce energetyczno-klimatycznej, przy czym ministerstwo klimatu zastrzega, że nie uwzględnia w niej unijnego celu redukcji emisji o 55 proc. względem 1990 roku, który przewidziano w pakiecie "Fit for 55" (lub też "Gotowi na 55").

Czytaj także: "Nieosiągalne". Ministra o celach klimatycznych

Dwa scenariusze transformacji energetycznej

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaznacza we wstępie najnowszej wersji, że docelowo strategia KPEiK oparta będzie o dwa scenariusze transformacji: bazowy WEM (na podstawie już działających instrumentów i zaplanowanych polityk) i ambitny WAM (zakłada wdrażanie nowych instrumentów polityki energetyczno-klimatycznej, z założeniem przyspieszenia dekarbonizacji). Najnowszy dokument przedstawia wstępnie pierwszy z dwóch scenariuszy, który jest oparty na wdrożonych i zaplanowanych politykach transformacji.

Ministerstwo zapewniło, że w resorcie "trwają zaawansowane prace" nad rozwiązaniami dotyczącymi bardziej ambitnego scenariusza transformacji. Ostateczna wersja KPEiK ma trafić do KE do końca czerwca 2024 roku.

"Projekt aktualizacji – obecnie obowiązującego - Krajowego planu, powinien zostać przedstawiony Komisji Europejskiej do 30 czerwca 2023 r. Ze względu na opóźnienie w pracach nad dokumentem, Komisja Europejska uruchomiła wobec Polski procedurę naruszeniową. Przekazanie poniższego draftu jest więc niezbędne dla zakończenia procedury względem Polski" - wyjaśniło MKiŚ.

"Docelowy dokument zawierający dwa scenariusze: WEM i WAM, zostanie przedstawiony do pełnych konsultacji publicznych oraz uzgodnień sektorowych i następnie sfinalizowany na przełomie II i III kwartału 2024 r." - dodano.

Wzrost udziału OZE w sektorze elektroenergetycznym

Opublikowany przez KE polski dokument zakłada do 2030 roku redukcję emisji gazów cieplarnianych o 38 proc. w stosunku do 2005 roku i o 35 proc. w stosunku do 1990 roku. W wersji z 2019 roku było to 30 proc. w stosunku do 1990 roku.

Unijna dyrektywa RED III przewiduje dla całej UE cel udziału OZE w końcowym zużyciu energii na poziomie 42,5 proc. w 2030 roku. Polska deklaruje osiągniecie 29,8 proc., przy czym w wersji z 2019 roku wskaźnik ten był na poziomie 21-23 proc., w zależności od unijnego wsparcia. Jak wskazało MKiŚ, rewizja tego celu o 7-9 pkt. proc. w górę "jest możliwa dzięki rozwojowi OZE w ostatnich latach w sektorze elektroenergetycznym".

KPEiK

Dla produkcji energii elektrycznej założono, że "udział OZE w 2030 r. może osiągnąć 50,1 proc.". W wersji z 2019 roku było to 32 proc.. Ministerstwo zakłada się, że do większego przyrostu produkcji energii elektrycznej z OZE w największym stopniu przyczyniać się będą elektrownie wiatrowe na lądzie o mocy zainstalowanej około 15,8 GW (obecnie to ok. 10 GW - red.), oraz ponad 29 GW mocy w fotowoltaice (obecnie to ponad 16,5 GW). Dodatkowo powstać ma około 5,9 GW mocy wiatrowych na morzu, które pojawią się około 2026 roku, co jest zbieżne z planami inwestorów.

W dalszej kolejności zwiększenie przyrostu ma nastąpić dzięki elektrowniom na biomasę oraz na biogaz i biometan oraz hydroelektrowniom.

Dokument przewiduje dalsze wsparcie dla energetyki prosumenckiej poprzez rozwijanie programów dofinansowujących mikroinstalacje fotowoltaiczne, ale wraz z magazynami energii.

Dla sektora ciepłownictwa i chłodnictwa dokument przewiduje 32,1 proc. udziału OZE wobec 28,4 proc. w wersji z 2019 roku.

Cele dotyczące transportu

Udział OZE w transporcie ma wzrosnąć z 14 do 17,7 proc. Przy czym, jak ocenia MKiŚ w dokumencie, realizacja unijnego celu OZE w transporcie określonego na poziomie 29 proc. w 2030 roku oceniana jest jako niemożliwa do osiągniecia w Polsce, a biorąc pod uwagę aktualne statystyki wydaje się to niezwykle trudne również w większości państw UE.

"Prognozy wskazują, że w 2030 r. sektor transportu w Polsce będzie emitować więcej niż w 1990 i 2005 r., co związane jest ze znacznie większą aktywnością w tym sektorze niż występowała po przemianach gospodarczych. Wyzwaniem jest w pierwszej kolejności wyhamowanie wzrostu emisji" - wyjaśnił resort klimatu.

Jak czytamy, realizacja celów dekarbonizacyjnych w tym zakresie odbywa się w szczególności poprzez zwiększanie wykorzystania biopaliw oraz rozwój paliw alternatywnych (elektromobilności, wodoru i jego pochodnych np. amoniaku, paliw syntetycznych), jak również poprzez zwiększanie efektywności pojazdów, czy zwiększanie ruchu pieszego i rowerowego.

Prognozy przytoczone przez MKiŚ wskazują, że w 2030 roku w Polsce może być zarejestrowanych ponad 1,46 mln pojazdów elektrycznych i hybrydowych typu plug-in. "Liczba pojazdów lekkich (zwykłe auta osobowe - red.) może osiągnąć ponad 1,45 mln (0,8 mln pojazdów BEV oraz 0,65 mln pojazdów hybrydowych typu plug-in), natomiast pojazdów ciężkich ponad 7 tys., w tym ponad 4,5 tys. stanowić mogą zeroemisyjne autobusy miejskie (wodorowe i elektryczne)" - czytamy w dokumencie. W przypadku pojazdów napędzanych wodorem prognozy wskazują, że w 2030 roku w Polsce może być zarejestrowanych około 6 tys. pojazdów.

Nowe budynki wyłącznie bezemisyjne

W obszarze ogrzewnictwa zakłada się, że celem jest to, aby do około 2040 roku wszystkie potrzeby cieplne w gospodarce były pokrywane przez ciepło systemowe oraz nisko- i zeroemisyjne źródła indywidualne.

W budownictwie od początku 2030 roku wszystkie nowe budynki powstające w Polsce miałyby być bezemisyjne, a w przypadku budynków zajmowanych przez urzędy publiczne - od 1 stycznia 2028 roku. To oznaczałoby wprowadzenie zakazu pieców na węgiel czy gaz.

"Zgodnie z postanowieniami nowej dyrektywy EPBD będą budynkami niewymagającymi w ogóle lub wymagające bardzo małej ilości energii, niegenerującymi bezpośrednio na miejscu żadnych emisji CO2 z paliw kopalnych i niegenerującymi żadnych operacyjnych emisji gazów cieplarnianych, lub generującymi bardzo małe ilości operacyjnych takich emisji. Możliwe będzie to jedynie przy podłączaniu takowych budynków do efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych lub jeszcze szerszego wykorzystania OZE" - wskazał resort klimatu.

Terminy wskazane przez resort klimatu są zgodne z wcześniejszym porozumieniem, której w tej sprawie osiągnęły kraje członkowskie Unii Europejskiej i Parlament Europejski.

Czytaj także: Koniec z piecami na gaz. Ważne terminy

Zapowiedziano, że w ramach wykorzystania OZE "wprowadzony zostanie nakaz stosowania instalacji wykorzystujących energię słoneczną do zasilania budynków w energię".

Ponadto MKiŚ zwróciło uwagę, że - zgodnie z unijną dyrektywą - państwa członkowskie UE powinny opracować długoterminowe strategie renowacji istniejących budynków. Przyjęty rekomendowany scenariusz zakłada powszechną płytką termomodernizację ze stopniowym upowszechnianiem głębokiej, bardziej kompleksowej termomodernizacji w perspektywie do 2030 roku.

"Płytka termomodernizacja polega przede wszystkim na wymianie wysokoemisyjnego źródła ciepła, jakim jest np. kocioł na węgiel tzw. kopciuch, na ekologiczne urządzenie. Głęboka termomodernizacja wiąże się z koniecznością dodatkowych działań, takich jak ocieplenie budynku, wymiana okien czy zamontowanie ekologicznego źródła ciepła" - czytamy w dokumencie.

Jak podało MKiŚ, celem w zakresie redukcji zapotrzebowania na energię istniejących budynków jest wykonanie 7,5 mln termomodernizacji do 2050 roku, "przy czym priorytetem jest eliminowanie wykorzystania węgla w budynkach mieszkalnych". Wyjaśniono przy tym, że w planowaniu krajowej fali renowacji trzeba mieć na względzie prawa rynkowe. "Zbyt duże krajowe tempo renowacji będzie powodować nieuzasadnione wzrosty cen materiałów i usług, jak również może być obarczone nierzetelnością wykonania" - oceniło ministerstwo.

W najnowszej wersji KPEiK zasygnalizowano też, że krajowe wydobycie węgla kamiennego energetycznego nie przekroczy 30 mln ton w 2030 roku, a na poziom wykorzystania będzie wpływać dostępność krajowego surowca. Według ostatnich danych wydobycie takiego węgla w 2023 roku było na poziomie 49 mln ton.

Autorka/Autor:mb/dap

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Według danych Eurostatu bezrobocie w Polsce w kwietniu wyniosło 3 procent, wobec 2,9 procent w marcu. Jest to drugi najniższy wynik w Unii Europejskiej. Najniższym bezrobociem mogą pochwalić się Czesi. Unijny urząd statystyczny podał też dane dotyczące tygodniowej długości pracy. Polacy znaleźli się w czołówce tych krajów, gdzie pracuje się najwięcej.

Bezrobocie i długość pracy w Unii Europejskiej. Tak wypadła Polska

Bezrobocie i długość pracy w Unii Europejskiej. Tak wypadła Polska

Źródło:
tvn24.pl

Kraje Unii Europejskiej podjęły w czwartek ostateczną decyzję o nałożeniu wyższych ceł na zboża, nasiona oleiste i produkty pochodne sprowadzane z Rosji i Białorusi. Wyższe cła mają doprowadzić do zatrzymania importu zbóż z tych krajów do UE.

Wyższe cła na rosyjskie i białoruskie zboże. Jest decyzja

Wyższe cła na rosyjskie i białoruskie zboże. Jest decyzja

Źródło:
PAP

Serwis AirlineRatings.com opracował ranking najlepszych linii lotniczych świata. Czołówkę zestawienia zdominowali przewoźnicy spoza Europy. Część z nich oferuje połączenia także z polskich lotnisk.

Oto najlepsze linie lotnicze świata. Powrót dawnego lidera

Oto najlepsze linie lotnicze świata. Powrót dawnego lidera

Źródło:
CNN

Klikając w przycisk zamówienia w internecie, konsument musi zostać wyraźnie poinformowany, jeśli zobowiązał się jednocześnie do uiszczenia opłaty, na przykład za usługę - orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Zgodnie z przepisami UE przedsiębiorca faktycznie ma obowiązek poinformować konsumenta przed złożeniem przez niego zamówienia w internecie, że składając je, zobowiązuje się do zapłaty.

"Klikanie" bez niejasnych opłat. Jest ważny wyrok dla kupujących online

"Klikanie" bez niejasnych opłat. Jest ważny wyrok dla kupujących online

Źródło:
PAP

W Krajowym Planie Odbudowy (KPO) nie ma żadnych zawartych umów ani zapisów dotyczących Izery, są natomiast środki, które na ten projekt mogą zostać wydane, jest to pięć miliardów złotych - powiedziała ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Zwróciła uwagę, że prace nad projektem nie są tak zaawansowane.

Są miliardy na Izerę. "Projekt nie jest zaawansowany, to jakaś iluzja"

Są miliardy na Izerę. "Projekt nie jest zaawansowany, to jakaś iluzja"

Źródło:
PAP

W ramach międzynarodowej akcji organów ścigania zlikwidowano jeden z największych na świecie botnetów, czyli wykorzystywaną przez hakerów sieć komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem - poinformowało ministerstwo sprawiedliwości USA, cytowane w czwartek przez BBC.

Największa jak dotąd akcja cyberpolicji. "Poważny cios"

Największa jak dotąd akcja cyberpolicji. "Poważny cios"

Źródło:
PAP

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, złożyliśmy skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie decyzji środowiskowej dla Kopalni Turów, który zapadł 13 marca 2024 roku - przekazała PGE GiEK S.A w oficjalnym komunikacie. Teraz rozpatrzeniem sprawy zajmie się Naczelny Sąd Administracyjny.

To nie koniec sporu o kopalnię w Turowie. Jest skarga kasacyjna

To nie koniec sporu o kopalnię w Turowie. Jest skarga kasacyjna

Źródło:
PAP

Po dynamicznych wzrostach cen mieszkań, rynek wyraźnie uległ ochłodzeniu. Ceny ofertowe mieszkań spadły w kwietniu w siedmiu z 17 analizowanych miast Polski - wynika z raportu Expandera i Rentier.io. Wśród nich znalazła się Warszawa. W kilku miastach padły jednak kolejne rekordy przeciętnej ceny za metr kwadratowy.

Kraków goni Warszawę. Rekordy w Gdyni, Gdańsku i Wrocławiu

Kraków goni Warszawę. Rekordy w Gdyni, Gdańsku i Wrocławiu

Źródło:
tvn24.pl

Nawet 10 milionów zapytań dziennie może wpływać do rejestru zastrzeżeń PESEL - wynika z informacji Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Organizacja ta obawia się, że tak duża liczba może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług finansowych, choćby z pożyczki czy kredytu.

Klientów banków mogą czekać duże utrudnienia. "To będzie wymagało cierpliwości"

Klientów banków mogą czekać duże utrudnienia. "To będzie wymagało cierpliwości"

Źródło:
tvn24.pl

W tygodniu czekają nas aż dwa dni z zakazem handlu. Sklepy będą zamknięte zarówno w czwartek, 30 maja, w Boże Ciało, jak i w niedzielę, 2 czerwca. Oznacza to, że nie zrobimy w tych dniach większych zakupów. Niektóre sklepy zdecydowały się jednak na wydłużenie godzin pracy w inne dni.

Kalendarz handlowy na długi weekend. Niektóre sklepy będą otwarte dłużej

Kalendarz handlowy na długi weekend. Niektóre sklepy będą otwarte dłużej

Źródło:
tvn24.pl

Zawieszenie opłaty mocowej, o którym mowa w ustawie o bonie energetycznym ograniczy wzrost rachunków o mniej więcej jedną czwartą - przekazał prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin. Jednocześnie zaznaczył, że tegoroczna obniżka nie powinna wpłynąć na zwiększenie tej opłaty w 2025 roku.

Jedna opłata mniej na fakturze za prąd

Jedna opłata mniej na fakturze za prąd

Źródło:
PAP

Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta niektórzy klienci sieci sklepów Biedronka zostali wprowadzeni w błąd przy okazji akcji promocyjnej. UOKiK nałożył na właściciela sieci obowiązek przyznania im środków finansowych. Do klientów trafiają już SMS-y z informacją o przyznaniu im vouchera w kwocie 150 złotych.

SMS od Biedronki. "Voucher o wartości 150 zł"

SMS od Biedronki. "Voucher o wartości 150 zł"

Źródło:
tvn24.pl

Zarząd Orlenu przedstawił walnemu zgromadzeniu projekt uchwały o nieudzieleniu absolutorium za 2023 rok poprzedniemu zarządowi i radzie nadzorczej - przekazała spółka. Konsekwencją przyjęcia uchwały będzie brak premii za 2023 rok między innymi dla Daniela Obajtka.

Obajtek może stracić premię. Jest projekt

Obajtek może stracić premię. Jest projekt

Źródło:
tvn24.pl

Złoty w środę po południu słabnie wobec głównych walut. To reakcja na najnowsze informacje dotyczące inflacji w Polsce. Zdaniem ekonomistów dane mogą wywierać presję na Radę Polityki Pieniężnej, by ta zastanowiła się nad obniżką stóp procentowych.

Złoty reaguje na dane o inflacji w Polsce

Złoty reaguje na dane o inflacji w Polsce

Źródło:
PAP

Pod koniec maja ceny paliw są niższe niż w ubiegłym tygodniu - informują analitycy e-petrol. Jak dodali, obniżka wyniosła około 4-5 groszy zarówno na litrze benzyny 95-oktanowej, jak i diesla. Gdzie tankowanie podczas wyjazdów na długi weekend będzie najtańsze?

Dobre wieści dla kierowców na długi weekend

Dobre wieści dla kierowców na długi weekend

Źródło:
PAP

Czternaste emerytury zostaną wypłacone we wrześniu. Rozporządzenie w tej sprawie przyjął podczas wtorkowego posiedzenia rząd. Ile wyniesie czternastka brutto, a ile netto, czyli na rękę? Przedstawiamy wyliczenia głównego doradcy podatkowego w firmie inFakt Piotra Juszczyka.

Emerytury i czternastki. Ile brutto, ile na rękę. Wyliczenia

Emerytury i czternastki. Ile brutto, ile na rękę. Wyliczenia

Źródło:
tvn24.pl

Mniej niż połowa ankietowanych chce skrócenia tygodnia pracy do czterech dni - wynika z sondażu przeprowadzonego przez IBRIS. Przeciwnych temu pomysłowi, nawet przy zachowaniu dotychczasowych wynagrodzeń, jest niemal 40 procent badanych.

Czterodniowy tydzień pracy w Polsce. Zaskakujące wyniki sondażu

Czterodniowy tydzień pracy w Polsce. Zaskakujące wyniki sondażu

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Komisja Europejska miała prawo do potrącenia kary w wysokości 68,5 miliona euro (290 milionów złotych) za brak wstrzymania prac w kopalni Turów po skardze Czech - zdecydował w środę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po rozpatrzeniu wniosku o ich anulowanie, złożonego jeszcze przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Jest decyzja TSUE w sprawie kar dla Polski

Jest decyzja TSUE w sprawie kar dla Polski

Źródło:
PAP

Policja zajęła już blisko 1,6 tysiąca samochodów kierowcom, którzy prowadzili po alkoholu. Ta kara nie ograniczyła znacząco liczby pijanych na drogach - informuje w środę "Rzeczpospolita".

Zimny prysznic był tylko na początku. Alarmujące dane

Zimny prysznic był tylko na początku. Alarmujące dane

Źródło:
PAP

Po roku obowiązywania zmian w Kodeksie pracy największą popularnością cieszą się rozwiązania dla rodziców - uważa ekspertka od rynku pracy Monika Smulewicz. Jej zdaniem kontrowersyjny jest natomiast zapis o dodatkowym wolnym z powodu siły wyższej. - Falę urlopów z tego tytułu mieliśmy w grudniu, gdy pracownicy wykorzystali już wszystkie dni wolne - tłumaczy.

Rewolucja dla pracowników w sprawie dni wolnych. "Przepis jest dość kontrowersyjny"

Rewolucja dla pracowników w sprawie dni wolnych. "Przepis jest dość kontrowersyjny"

Źródło:
tvn24.pl

W ramach 800 plus Zakład Ubezpieczeń Społecznych przelał w środę na konta rodziców ponad pół miliarda złotych – wynika z danych udostępnionych przez ZUS. Wraz z nowym miesiącem rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy programu.

Potężna kwota trafi na konta. Trzeba złożyć wniosek

Potężna kwota trafi na konta. Trzeba złożyć wniosek

Źródło:
PAP

W tegorocznym sezonie greckie plaże będą pod nadzorem dronów. Tamtejsze służby zaczęły je wykorzystywać do walki z próbami ograniczania dostępu do wybrzeża przez prywatne podmioty.

Kary mogą być dotkliwe. Plaże pod kontrolą dronów

Kary mogą być dotkliwe. Plaże pod kontrolą dronów

Źródło:
PAP

Całemu zarządowi Orlenu w 2023 roku wypłacono w sumie ponad 24 miliony złotych z tytułu wynagrodzeń - wynika z opublikowanego we wtorek przez koncern sprawozdania rady nadzorczej. Najwięcej otrzymał były prezes - Daniel Obajtek.

Najwięcej zarobił Obajtek. Raport

Najwięcej zarobił Obajtek. Raport

Źródło:
PAP

"Praktyki stosowane przez obie platformy mogą stanowić wielopoziomowe naruszenie krajowych i unijnych przepisów w zakresie między innymi ochrony konsumentów" - przekazało we wtorek Ministerstwo Rozwoju i Technologii. W komunikacie wskazano, że chodzi o Temu i Shein.

Dwaj giganci handlowi na celowniku. "Sygnały świadczące o nieprawidłowościach"

Dwaj giganci handlowi na celowniku. "Sygnały świadczące o nieprawidłowościach"

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Wnioski o wakacje kredytowe w większości banków można składać już od 15 maja. Kredytobiorcy, którzy chcą skorzystać z odroczenia spłaty hipoteki, powinni jednak uważać, gdyż w tym roku program działa na nowych zasadach.

Te wnioski klientów będą odrzucone. Banki tłumaczą

Te wnioski klientów będą odrzucone. Banki tłumaczą

Źródło:
tvn24.pl

Podczas wtorkowego posiedzenia rząd przyjął rozporządzenie w sprawie określenia miesiąca, w którym zostanie wypłacona tak zwana 14. emerytura. Kancelaria premiera przekazała, że - tak jak w roku ubiegłym - miesiącem wypłat "czternastek" będzie wrzesień. Czternasta emerytura w podstawowej wysokości ma wynosić 1780,96 zł brutto.

Jest decyzja w sprawie wysokości i terminu wypłaty "czternastki" dla emerytów

Jest decyzja w sprawie wysokości i terminu wypłaty "czternastki" dla emerytów

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Oszczędności, nieruchomości, akcje i samochody znalazły się w oświadczeniach majątkowych europosłów przygotowanych w związku z końcem kadencji Parlamentu Europejskiego. Dokumenty zostały opublikowane na stronie internetowej Sejmu.

Europosłowie pokazali majątki

Europosłowie pokazali majątki

Źródło:
tvn24.pl

Od 1 czerwca zaczną obowiązywać nowe limity przychodów dla pracujących wcześniejszych emerytów i niektórych rencistów - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ich przekroczenie powoduje zmniejszenie lub nawet zawieszenie wypłacanego świadczenia

Nowe limity zarobkowe dla części emerytów i rencistów

Nowe limity zarobkowe dla części emerytów i rencistów

Źródło:
PAP