Skarbonka Polaków puchnie w oczach

Najnowsze

Aktualizacja:
sxc.huPolak świadomy "czarnej godziny"

Oszczędności gospodarstw domowych wyniosły 758 mld zł na koniec września 2009 roku, a w trzecim kwartale wzrosły o 30,3 mld zł, czyli o 4,2 proc. - podała agencja ISB w oparciu o Analizy Online, firmę monitorującą rynek funduszy emerytalnych i inwestycyjnych.

- Łączna suma oszczędności, na którą składają się akcje, obligacje i bony skarbowe, środki na drugofilarowych kontach emerytalnych, jednostki i tytuły uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, gotówka w obiegu oraz depozyty bankowe, wyniosła 30 września 758 mld zł - podały Analizy Online w swoim najnowszym raporcie. - Tym samym padł kolejny rekord - nigdy wartość środków przeznaczonych przez gospodarstwa domowe na przyszłą konsumpcję nie była wyższa - dodano.

Górka pieniędzy coraz większa

Z badania wynika, że o blisko 18 proc. rosły oszczędności ulokowane w akcjach za pośrednictwem biur maklerskich, o 14,2 proc. wzrosły środki w funduszach inwestycyjnych oferowanych przez krajowe TFI, zaś o 11,8 proc. - środki zgromadzone w ramach oferty inwestycyjnej firm ubezpieczeniowych.

Dwucyfrowy wzrost odnotował również segment o najniższej płynności, czyli środki zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych (10,1 proc.).

Autorzy raportu wskazują, że nominalnie wynik mógłby być jeszcze lepszy, gdyby nie umocnienie złotego względem euro i dolara.

Z analizy wynika też, że Polacy najbardziej lubią oszczędzać w bankach - wartość środków ulokowanych przez gospodarstwa domowe na rachunkach bieżących oraz lokatach nadal stanowi blisko 50 proc. oszczędności ogółem.

Źródło: ISB

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu