Najnowsze

Sejm nie zgodził się na większą dotację dla NFZ

Najnowsze

Autor:
kris/ToL
Źródło:
PAP
Dodatek covidowy dla niemedycznych pracowników
TVN24Dodatek covidowy dla niemedycznych pracowników

Sejm odrzucił senacką poprawkę zwiększającą wydatki na ochronę zdrowia o 6,3 miliarda złotych w ramach nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 rok. Niższa izba parlamentu odrzuciła też poprawkę nakazującą rządowi przygotowanie planu wydatków niewygasających.

Sejm głosował w czwartek nad uchwałą Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021.

Senat zaproponował do niej jedną poprawkę, zwiększającą kwotę dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia o 6,3 mld zł, kosztem wydatków majątkowych przewidzianych na obronę narodową. Senatorowie uzasadniali, że kryzys finansowy związany z wystąpieniem COVID-19 uzasadnia ograniczenie wydatków budżetowych w miejscu, które tak dużych wydatków nie wymaga, na rzecz wsparcia finansowego świadczeń gwarantowanych, w tym na leczenie szpitalne, opiekę psychiatryczną, leczenie uzależnień, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i rehabilitację leczniczą.

Posłowie byli jednak innego zdania.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Sejm przeciw większym wydatkom na zdrowie

Przeciw przyjęciu senackiej poprawki opowiedział się również rząd. Jak wyjaśniał na posiedzeniu komisji sejmowej, która rozpatrywała poprawkę, wiceminister finansów Sebastian Skuza, "w zakresie służby zdrowia rządowy projekt związany z Polskim Ładem jest kompleksowym rozwiązaniem i gwarantuje zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia".

W czwartkowym głosowaniu Sejm przyjął niektóre poprawki Senatu. Większość z siedmiu senackich poprawek miała charakter legislacyjny i porządkujący.

W jednej zaproponowano przyjęcie zmian nakazujących rządowi przygotowanie planu wydatków niewygasających – a więc takich, których poniesienie i rozliczenie ma nastąpić później niż do końca marca przyszłego roku – a także przedstawienie Sejmowi i NIK informacji o realizacji tych wydatków. Ta właśnie poprawka została przez posłów odrzucona.

Nowelizacja ustawy budżetowej na 2021 rok

W nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r. założono, że inflacja ma wynieść 4,3 proc., a PKB wzrośnie o 4,9 proc. Tegoroczne wydatki budżetu mają wynieść 523,37 mld zł (pierwotnie miały wynieść 486,78 mld zł), a dochody 482,98 mld zł (pierwotnie 404,48 mld zł). Deficyt budżetowy w roku 2021 ma wynieść 40,38 mld zł (pierwotnie miał on wynieść 82,3 mld zł).

Wśród najważniejszych rozwiązań, jakie wprowadza ustawa okołobudżetowa na 2021 r., jest utworzenie w jednostkach budżetowych funduszu nagród na rok bieżący czy przeznaczenie 1 mld zł na dodatkowe subwencje na jednostki badawcze w ramach sieci badawczej Łukaszewicz. W ustawie zaplanowano także dodatkowe środki w wysokości 1 mld zł dla gmin na inwestycje w wodociągi oraz dodatkowe 3 mld zł na inwestycje związane z kanalizacją. Prawie 1,25 mld zł ma zostać przeznaczone na odkupienie akcji spółki PKP PLK od PKP SA.

Autor:kris/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości