Jest rekomendacja Brukseli ws. gazu łupkowego

Najnowsze

TVN24 BiSJest rekomendacja Brukseli ws. gazu łupkowego

Komisja Europejska przedstawiła w środę rekomendacje dla krajów członkowskich dotyczące poszukiwania i wydobycia gazu z łupków w UE, a nie nowe przepisy.

- W niektórych częściach Europy z gazem łupkowym wiąże się duże nadzieje. Jest on jednak także źródłem obaw społeczeństwa. W odpowiedzi na wezwanie do działania Komisja opracowała podstawowe zasady, których przestrzeganie pomoże państwom członkowskim w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną środowiska i zdrowiem oraz zapewni operatorom i inwestorom przewidywalne warunki prowadzenia działalności - powiedział cytowany w komunikacie komisarz ds. środowiska Janez Potocnik.

KE wzywa państwa członkowskie w szczególności do: wcześniejszego planowania i oceny potencjalnych łącznych skutków przed udzieleniem koncesji; starannej oceny skutków i zagrożeń dla środowiska naturalnego; zapewniania integralności odwiertów odpowiadającej kryteriom najlepszych praktyk; sprawdzania jakości lokalnej wody, powietrza i gleby przed rozpoczęciem szczelinowania w celu monitorowania wszelkich zmian i sprostania pojawiającym się zagrożeniom; kontroli emisji do atmosfery, w tym emisji gazów cieplarnianych, przez wychwytywanie gazów; informowania społeczeństwa o chemikaliach stosowanych w poszczególnych odwiertach oraz zapewnienia, aby operatorzy stosowali najlepsze praktyki przez cały okres realizacji projektu.

Komisja chce informacji

Kraje członkowskie powinny wdrożyć rekomendacje KE w ciągu 6 miesięcy od ich publikacji, a od grudnia informować KE co roku o zastosowanych środkach.

- Komisja będzie monitorować realizację zalecenia, korzystając z publicznie dostępnej tablicy wyników, która umożliwi porównanie sytuacji w poszczególnych państwach członkowskich. Po 18 miesiącach sprawdzi skuteczność tego podejścia - napisano w komunikacie.

KE wskazała w komunikacie, że w UE doświadczenie w intensywnym szczelinowaniu hydraulicznym, wykorzystywanym przy wydobyciu gazu łupkowego, na dużą skalę jest dotychczas niewielkie, a większość aktów prawnych UE dotyczących ochrony środowiska powstała przed zastosowaniem tej technologii.

- Z tego powodu pewne aspekty środowiskowe nie zostały w pełni uwzględnione w obowiązującym prawodawstwie UE. Taka sytuacja jest źródłem obaw społecznych i wymaga działania na poziomie UE - napisano.

Polska od początku wskazywała, że obecne unijne przepisy są wystarczające do regulowania wydobycia gazu łupkowego i wystarczą tylko wytyczne do ich stosowania. Zbytnich obostrzeń nie chciała też Wielka Brytania.

Szczelinowanie hydrauliczne polega na wtłaczaniu pod ciśnieniem w złoże skalne zawierające gaz cieczy składającej się z wody i substancji chemicznych. Ekolodzy obawiają się m.in., że może to prowadzić do skażenia chemikaliami wody pitnej. Zakaz szczelinowania wprowadziła też Bułgaria, czasowe moratorium na poszukiwania gazu łupkowego obowiązywało też do marca ub.r. w Rumunii.

JAK ŁUPKI ZMIENIAJĄ USA?

"Boskie łupki" - reportaż o gazie łupkowym w USA - autor Marek OsiecimskiTVN24 BiS

Autor: //gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN 24