Najnowsze

Getin Noble Bank sprzedał na kredyt długi klientów. Do kogo zapuka windykator?

Najnowsze

Aktualizacja:

Za 230 mln złotych spółka zależna Kruka kupiła od Getin Noble Bank wierzytelności warte 710 mln złotych. Co ważne, długi nie dotyczą kredytów konsumpcyjnych, ale hipotek. Na co powinni przygotować się klienci banku?

Spółka zależna firmy windykacyjnej Kruk (Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ), kupiła wierzytelności hipoteczne od Getin Noble Banku o łącznej wartości 710 mln złotych za cenę 230 mln zł. Spółka ma zapłacić 230 mln zł do końca czerwca 2014 roku.

A Getin Noble Bank udzieli Krukowi kredytu do 260 mln złotych na okres 10 lat. - Cena, którą uzyskaliśmy, jest dla nas korzystna, albowiem jej wysokość znajduje się powyżej zawiązanych przez bank rezerw - podkreśla Krzysztof Rosiński, prezes Getin Noble Bank.

Nie unikaj windykatora

Czy taka transakcja oznacza, że do obecnych i byłych klientów banku zapukają teraz windykatorzy? - Zapewne tak właśnie się stanie - przyznaje w rozmowie z tvn24bis.pl Jakub Dziekciowski, prawnik współpracujący ze Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich. - Zakup tak pokaźnego portfela wierzytelności bez wątpienia będzie się wiązał z podjęciem czynności zmierzających do ich ściągnięcia - dodał. Zaznaczył jednak, że "windykatorzy to nie komornicy i do ich kompetencji należy wyłącznie windykacja polubowna, nieobejmująca żadnych środków przymusu".

Dlatego warto, by zadłużeni klienci systematycznie sprawdzali korespondencję, ponieważ po otrzymaniu zawiadomienia o konieczności zapłaty wierzytelności, niespłaconą część zobowiązań należy już uiszczać na konto Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ, a nie Getin Noble Banku. Jeżeli dłużnik dokonałby w takiej sytuacji wpłaty na konto Getinu, kwota zadłużenia wcale nie uległaby pomniejszeniu.

Zdaniem Dziekciowskiego, zawarta transakcja może świadczyć o tym, że bankowi ciążyły zbyt wysokie koszty obsługi długu. - Wąsko wyspecjalizowana firma windykacyjna ma najprawdopodobniej niższe koszty odzyskiwania długów - wyjaśnia. Innym powodem może być zwykła chęć ochrony dobrego wizerunku. - Bank może nie chcieć być kojarzony z licznymi procesami przeciwko swoim klientom - stwierdził.

"Uwolnienie środków"

O powody transakcji zapytaliśmy także Getin Noble Bank. W przesłanym tvn24bis.pl komunikacie Krzysztof Rosiński, prezes Zarządu Getin Noble Bank podkreślił, że "sprzedaży tych wierzytelności była przede wszystkim podyktowana chęcią uwolnienia środków w portfelu hipotecznym, które będą teraz mogły pracować oraz dążeniem do poprawy wskaźników wierzytelności nieregularnych (NPL)".

- W wyniku wczorajszej transakcji obniżyliśmy go o ok. 1 p.p. Jest to pierwszy taki spadek w historii banku. Mam nadzieje, że jest to początek nowego trendu w kształtowaniu wysokości naszego wskaźnika NPL. Warto również zaznaczyć, że cena, którą uzyskaliśmy jest dla nas korzystna, albowiem jej wysokość znajduje się powyżej zawiązanych przez bank rezerw - podkreślił Krzysztof Rosiński.

I dodał: - Przy okazji zawarcia transakcji udało nam się także pozyskać spółkę Kruk jako nowego, dobrego klienta korporacyjnego. Bank udzieli firmie Kruk kredytu w wysokości do 260 mln zł. z przeznaczeniem wyłącznie na refinansowanie lub finansowanie do 100 proc. ceny nabycia pakietów wierzytelności, zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym.

Zadłużone hipoteki

Prezes zarządu Kruka Piotr Krupa stwierdził w rozmowie z www.tvn24bis.pl, że spółka zdecydowała się na taki krok, bo widzi w tym rynku bardzo duży potencjał. - Rynek obrotu wierzytelnościami hipotecznymi jest na początkowym etapie i chcielibyśmy czynnie uczestniczyć w jego rozwoju, kreując jednocześnie dobre praktyki w tym zakresie - powiedział Piotr Krupa. Dodał, że wcześniej na rynku zdarzały się pojedyncze transakcje tego typu, ale ich wartość była niewielka.

- Transakcja Kruka jest pierwszą na tak dużą skalę inwestycją w portfele hipoteczne w Polsce. Kruk jest na to gotowy, ma odpowiednie zasoby organizacyjne i dostęp do finansowania, aby aktywnie uczestniczyć w rozwoju tego rynku. Mamy doświadczenie i wypracowane dobre praktyki operacyjne, które zastosujemy również w obsłudze tego portfela - tłumaczy Krupa.

Skąd pieniądze?

Prezes Krupa wyjaśnił również, że spółka sfinansuje zakup wierzytelności z własnych środków oraz środków pochodzących z kredytów lub z emisji obligacji. W umowie zapisano także, że Getin Noble Bank udzieli Krukowi kredytu do 260 mln złotych na okres 10 lat.

"Kwota kredytu wynosi: w okresie od 2 maja 2014 roku do 1 maja 2021 roku: 260 mln zł; w okresie od 2 maja 2021 roku do 1 maja 2022 roku: 195 mln zł; w okresie od 2 maja 2022 roku do 1 maja 2023 roku: 130 mln zł; w okresie od 2 maja 2023 roku do 1 maja 2024 roku: 65 mln zł" - podała spółka w komunikacie.

Ściągają długi

Kruk S.A. jest największą w Polsce firmą zarządzającą wierzytelnościami. W ubiegłym roku spółka, która jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przejęła i zakupiła długi warte ponad 5 mld złotych. Kruk działa też w Czechach, Słowacji i Rumunii. Jej przychody w 2013 roku wyniosły 405,61 mln złotych.

Autor: rf, msz,mn/klim/kwoj/gry / Źródło: tvn24bis.pl

Pozostałe wiadomości