Do sprzedaży Giełdy droga wolna

Najnowsze

Prezes GPW Ludwik Sobolewski (TVN CNBC)Prezes GPW Ludwik Sobolewski: Skarb Pańsrwa zachowa kontrolę nad Giełdą

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Giełdy Papierów Wartościowych. Otwiera to drogę do sprzedaży akcji tej spółki. Resort skarbu chce sprzedać prawie 64 procent jej papierów.

W ofercie publicznej ma zostać wystawionych 26,78 mln akcji serii B, o nominalnej wartości 1 zł każda, co stanowi 63,8 proc. kapitału.

"Rzeczpospolita" zapowiadała wczoraj, że zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych mają ruszyć w poniedziałek, 18 października. Debiut na parkiecie mógłby nastąpić 9 listopada.

Nie wiadomo na razie, jaka część akcji miałaby trafić do rąk drobnych akcjonariuszy. Według oczekiwań rynku będzie to 25 - 30 proc. całej puli przeznaczonej do sprzedaży. Prawdopodobnie popyt będzie znacznie większy, co oznacza, że trzeba się liczyć z redukcją przy przydziale walorów.

Nieznana jest też cena emisyjna. Poznamy ją po opublikowaniu prospektu emisyjnego, co ma nastąpić w czwartek rano na stronie giełdy. Analitycy Wood Company wycenili akcje GPW w przedziale od 1,549 do 2,085 mld zł, co oznaczałoby, że jedna akcja ich zdaniem mogłaby kosztować od 37 do ok. 50 zł. W tej sytuacji resort skarbu mógłby liczyć na wpływy na poziomie od 1 do 1,3 mld zł.

Skarb Państwa zachowa kontrolę strategiczną w spółce: w jego ręku pozostanie 35 proc. walorów giełdy, ale jednocześnie będzie mieć prawo do połowy głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Każdy z pozostałych akcjonariuszy będzie mógł natomiast wykorzystać prawo głosu z najwyżej 10 procent akcji spółki.

Według zapowiedzi w ciągu najbliższych trzech-pięciu lat ma nastąpić drugi etap prywatyzacji GPW.

Z danych Giełdy Papierów Wartościowych wynika, że w 2008 r. miała ona 71,1 mln zł zysku operacyjnego przy przychodach 184,7 mln zł. Jeszcze lepszy był rok 2009, w którym zysk sięgał prawie 80 mln zł, a przychody 199,5 mln zł. Analitycy Wood Company prognozują, że w 2010 r. GPW będzie miała 8 mln zł zysku operacyjnego, a w przyszłym roku zysk operacyjny miałby wzrosnąć do 134 mln zł.

Źródło: TVN CNBC, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Prezes GPW Ludwik Sobolewski (TVN CNBC)