Ankieta NBP: wzrost PKB do 2,8 proc. w 2014 roku

Najnowsze

Aktualizacja:
sxc.huAnkieta NBP przeprowadzana jest anonimowo

Ekonomiści oczekują, że wzrost PKB przyspieszy w 2014 roku do 2,8 proc., a w 2015 roku do 3,4 proc - wynika z ankiety Narodowego Banku Polskiego. Jest przeprowadzana wśród analityków sektora finansowego, przedstawicieli uczelni wyższych i instytutów naukowych, jak również ekspertów organizacji pracowników i pracodawców. NBP przeprowadza to badanie raz na kwartał.

"Prognozy uzyskane w ramach najnowszej rundy ankiety makroekonomicznej NBP wskazują na bardziej optymistyczne oceny koniunktury w kolejnych latach. W odniesieniu do pozostałych zmiennych bieżące prognozy są natomiast dość podobne do tych z poprzedniego badania" - informuje komunikat NBP.

PKB będzie rosło

"Prognozy otrzymane w wyniku agregacji opinii ekspertów ankiety wskazują na wyraźny wzrost oczekiwanej dynamiki PKB z 1,4 proc. w 2013 r. do 2,8 proc. w 2014 roku i 3,4 proc. w 2015 roku. (...) Przyspieszaniu wzrostu gospodarczego w Polsce sprzyjać będzie przewidywana stopniowa poprawa koniunktury w strefie euro. Rosnącej dynamice PKB w gospodarce krajowej towarzyszyć będzie spadek stopy bezrobocia oraz wzrost dynamiki wynagrodzeń" - podaje komunikat. Zdaniem autorów badania stopniowy wzrost prognozowanej inflacji można interpretować jako efekt przewidywanej poprawy koniunktury. "Prognozy innych determinantów inflacji uwzględnionych w ankiecie wskazują, że albo nie będą one wywierały istotnego wpływu na przebieg procesów inflacyjnych (ceny ropy), albo wręcz będą hamowały wzrost cen (kurs walutowy)" - zaznacza NBP. Zgodnie z prognozami centralnymi stopy referencyjnej NBP, w 2014 r. spodziewane jest nieznaczne zaostrzenie polityki pieniężnej i wzrost stopy referencyjnej do 2,6 proc., a na kolejny rok – silniejszy wzrost tej stopy, do poziomu 3,4 proc.

Niepewności wyników

"Prognozy te charakteryzuje dość duża niepewność, zwłaszcza w odniesieniu do 2015 r. Jest ona odzwierciedleniem braku konsensusu wśród prognostów – prognozy indywidualne cechuje zarówno duża dyspersja wartości centralnych deklarowanych przez poszczególnych ekspertów, jak i wysoki (i zróżnicowany) poziom niepewności. 50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa dla tych lat wynoszą, odpowiednio: 2,5-2,7 proc. oraz 3,0-3,9 proc." - podaje komunikat. Z badania wynika, że w porównaniu z poprzednią rundą prognostyczną prognozy dynamiki PKB na kolejne cztery i osiem kwartałów uległy wyraźnemu podwyższeniu, zaś prognozy inflacji pozostały względnie stabilne. "Prognozy kursu złotego oraz cen ropy naftowej pozostały bez większych zmian. Gdy chodzi o oceny sytuacji na rynku pracy, w bieżącej rundzie ankiety odnotować można niewielki spadek prognozowanej stopy bezrobocia na lata 2014-2015 i niewielki wzrost dynamiki wynagrodzeń w 2014 r." - informuje NBP. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 16 grudnia 2013 r. do 7 stycznia 2014 r. Wzięło w nim udział 23 ekspertów, w tym: 16 ekspertów z instytucji finansowych, 6 z ośrodków analityczno-badawczych i jeden z organizacji pracowników.

Prof. Marek Belka: Spodziewamy się nieco szybszego wzrostu gospodarczego i niższej inflacjiTVN24 BiS

Autor: tryb/klim/ / Źródło: PAP, NBP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu