TVN24 Biznes | Moto

Punkty karne. Tak wygląda propozycja nowego taryfikatora

TVN24 Biznes | Moto

Autor:
kris
Źródło:
TVN24 Biznes
Wyższe mandaty i kary dla kierowców
Wyższe mandaty i kary dla kierowcówTVN24
wideo 2/3
Wyższe mandaty i kary dla kierowców

W poprawie bezpieczeństwa na drogach ma pomóc rosnąca liczba punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia i surowsze zasady ich kasowania. Propozycja nowego taryfikatora punktów karnych znalazła się w rządowym projekcie zmian w Prawie o ruchu drogowym, który został skierowany do Sejmu.

Punkty karne - propozycja zaostrzenia przepisów drogowych

Projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym trafił do Sejmu. Zakłada radykalne zaostrzenie kar, podniesienie mandatów i grzywien dla sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych. Planowany termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 grudnia 2021 roku.

Zmianie ulec ma również taryfikator punktowy - za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych - obecnie maksimum to 10. Limit punktów karnych nie ulegnie zmianie - 24 pkt dla doświadczonych kierowców i 20 dla kierowców, którzy posiadają prawo jazdy krócej niż rok.

Dodatkowo punkty mają być kasowane po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny. Według resortu infrastruktury ma to zapewnić szybkie i skuteczne doprowadzenie do wykonania kary.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Nowy taryfikator punktów karnych

W obecnym taryfikatorze jest 12 naruszeń zagrożonych nałożeniem 10 punktów. W najnowszej propozycji za tuzin naruszeń - można dostać 15 punktów.

TREŚĆ PROJEKTU NOWELI i ROZPORZĄDZENIA >>>

Oto proponowane zmiany w taryfikatorze:

15 punktów: - naruszenie zakwalifikowane jako przestępstwo z art. 173 i art. 174 Kodeksu karnego (dotyczą spowodowania lub bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym), art. 177 Kk (dotyczy nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym osoba poniosła śmierć albo odniosła ciężki uszczerbek na zdrowiu, lub obrażenia ciała) oraz art. 178b Kk (dotyczy niezatrzymania się do kontroli i kontynuowania jazdy pomimo użycia sygnałów dźwiękowych i świetlnych oraz polecenia zatrzymania pojazdu), - kierowanie w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie, - kierowanie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, - ominięcie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się, by ustąpić pierwszeństwa pieszym, - wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi, - nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu lub na nie wchodzącemu, - nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd, - niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia, - niezatrzymanie się do kontroli, - przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h, - przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h na obszarze zabudowanym, - naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi.

13 punktów: - przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 41 do 50 km/h.

10 punktów: - nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku, - naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej, - przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h, - objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjazd na przejazd, jeśli opuszczanie zostało rozpoczęte lub nie zostało zakończone, - wjazd na przejazd, jeśli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy, - przewóz 10 lub więcej osób w niewłaściwy sposób (pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu lub gdy liczba przewożonych osób przekracza dopuszczalny konstrukcyjnie limit).

9 punktów: - przewóz 9 osób w niewłaściwy sposób; chodzi np. o przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu.

8 punktów: - używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby w pojeździe lub poza nim, - nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania, - niezastosowanie się do sygnałów świetlnych, - niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem, - niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego, - nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej, na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo, pojazdom szynowym, rowerzystom, - naruszenie zakazu wyprzedzania: przy dojeździe do wierzchołka wzniesienia, na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, na skrzyżowaniach, na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi, na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi, niezastosowanie się do znaku zakazu wyprzedzania, - naruszenie zakazu cofania na autostradzie lub drodze ekspresowej, - zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia lub przejazdu, - przewóz 8 osób w niewłaściwy sposób.

7 punktów: - nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania, - przewóz 7 osób w niewłaściwy sposób.

6 punktów: - naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było uszkodzenie mienia lub naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, - naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które nie spowodowało uszkodzeń ciała, - spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby poza drogą publiczną, strefą zamieszkania, strefą ruchu, - jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych, - naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych, - naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu, który uniemożliwia pieszym dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku, - niezatrzymanie przed znakiem "stop", - przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 21 do 30 km/h, - wyprzedzanie z niewłaściwej strony, - zwiększenie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym, - wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym, - przewożenie dziecka w sposób niezgodny z przepisami, - przewóz 6 osób w niewłaściwy sposób.

5 punktów: - niestosowanie się do znaków: "zakaz wjazdu", "zakaz ruchu w obu kierunkach", "zakaz skręcania w lewo" lub "zakaz skręcania w lewo", "nakaz jazdy...", kierunków na pasach ruchu określających dozwolony kierunek jazdy lub sposób ich wykorzystania, "strzałka kierunkowa", "linia podwójna ciągła", - parkowanie na miejscach przeznaczonych tylko dla osób z niepełnosprawnościami, - nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: podczas zmiany pasa ruchu, podczas włączania się do ruchu, przy przecinaniu się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze, - nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu, - naruszenie zakazu zawracania, - korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku, - ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu, - kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień, - przewóz 5 osób w niewłaściwy sposób.

4 punkty: - niestosowanie się do znaków: "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka", - niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych świateł: od zmierzchu do świtu, w tunelu niezależnie od pory doby, - przewożenie pasażera niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa i używaniu kasków, - przewóz 4 osób w niewłaściwy sposób.

3 punkty: - niestosowanie się do znaków: B-3 do B-7 "zakaz wjazdu...", - przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 11 do 20 km/h, - pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia, - korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami, - nieuprawnione umieszczenie w pojeździe lub na nim urządzeń z pojazdów uprzywilejowanych, np. wysyłających sygnały świetlne lub dźwiękowe, - wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego organów kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia gotowego do użycia, - zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych albo innych znaków, które powinny być widoczne, - przewóz 3 osób w niewłaściwy sposób, - naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub zajmujących się załadunkiem, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik: gdy ich liczba przekracza 5 lub znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy.

2 punkty: - niestosowanie się do znaków: B-13 do B-19 "zakaz wjazdu...", B-35 do 39 dotyczących zakazu postoju lub ograniczonego postoju, - utrudnianie lub tamowanie ruchu, - jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym, - niestosowanie się podczas jazdy do używanie świateł: w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, od świtu do zmierzchu, - naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych: przednich, tylnych, - naruszenie zakazu cofania: w tunelu, na moście lub wiadukcie, - omijanie pojazdu z niewłaściwej strony, - naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju, - naruszenie obowiązku "jazdy prawostronnej", - naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego lub kasku, - wjechanie na skrzyżowanie, jeśli nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy, - wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe lub pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy podporządkowane MON, - naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci i młodzieży przez kierującego pojazdem lub autobusem szkolnym, - naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób z niepełnosprawnościami przez kierującego pojazdem, - przewóz 2 osób w niewłaściwy sposób, - naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie, - naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy.

1 punkt: - niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych, które nie zostały wcześniej wyszczególnione, - kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu, - ozdabianie tablic rejestracyjnych lub umieszczanie napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic, - naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci i młodzieży przez kierującego innym pojazdem, - naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób z niepełnosprawnościami przez kierującego innym pojazdem, - przewóz 1 osoby w niewłaściwy sposób.

Autor:kris

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego:  Orso / Shutterstock.com

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości