TVN24 Biznes | Moto

Zaostrzenie kar dla kierowców. Sejm ma się zająć projektem

TVN24 Biznes | Moto

Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP
Kornacki o zaostrzeniu kar dla kierowców (wideo z lipca 2021)
Kornacki o zaostrzeniu kar dla kierowców (wideo z lipca 2021)TVN24
wideo 2/5
TVN24Kornacki o zaostrzeniu kar dla kierowców

W piątek w Sejmie zaplanowano pierwsze czytanie rządowej nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Nowe przepisy mają zmienić system dotyczący punktów karnych, uzależnić wysokość składki OC od liczby punktów karnych oraz podwyższyć wysokość mandatów i grzywien za wykroczenia drogowe.

Jak wynika z harmonogramu obrad trwającego posiedzenia Sejmu, w piątek 1 października około godz. 15.30 zaplanowano pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. W ramach tego punktu przewidziano 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół.

Rada Ministrów przyjęła projekt pod koniec lipca. Organami odpowiedzialnymi za jego opracowanie były ministerstwa: infrastruktury, spraw wewnętrznych i administracji oraz sprawiedliwości.

Planowany termin wejścia w życie nowych przepisów to 1 grudnia 2021 roku.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Mandaty 2021 - nowy taryfikator

Projekt przewiduje zmianę w Kodeksie wykroczeń, zakładającą w przypadku wykroczeń drogowych podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny z 5 tys. zł do 30 tys. zł. Zwiększona ma zostać wysokość grzywny, którą nałożyć można w postępowaniu mandatowym - do 5 tys. zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń - do 6 tys. zł. Jeśli kierowca opłaci mandat podczas kontroli, to wtedy jego wysokość zostanie pomniejszona o 10 procent.

Przekraczanie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h ma skutkować minimalnym mandatem w wysokości 1,5 tys. zł, niezależnie od faktu, czy naruszenie zostało stwierdzone w obszarze zabudowanym czy też poza tym obszarem. Jeśli sprawca ponownie popełni takie wykroczenie w ciągu 2 lat, to zostanie ukarany grzywną nie niższą niż 3 tys. zł.

MANDATY, SKŁADKA OC I PUNKTY KARNE - CO MA SIĘ ZMIENIĆ? >>>

Minimalna grzywna za nieprawidłowe zachowanie względem pieszego ma wynieść nie mniej niż 1,5 tys. zł. Chodzi np. wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Jeśli w ciągu 2 lat sprawca ponownie popełni takie naruszenie, to kara grzywny wyniesie nie mniej niż 3 tys. zł, a w przypadku realnego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pieszego, sąd będzie mógł dodatkowo orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

W przypadku wejścia projektowanej ustawy w życie - prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka będzie podlegało karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2,5 tys zł.

Prowadzenie pojazdu bez wymaganego uprawnienia będzie skutkowało karą aresztu, ograniczeniem wolności albo grzywny od 1 tys. zł. Jeśli sprawca ww. wykroczenia w ciągu 2 lat popełni takie wykroczenie ponownie, to kara grzywny wyniesie nie mniej niż 2 tys. zł.

Punkty karne

Wprowadzony ma zostać mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu.

Dodatkowo punkty mają ć kasowane dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny. Według ministerstwa infrastruktury powinno to zapewnić szybkie i skuteczne doprowadzenie do wykonania kary

Po zmianach za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10.

Limit punktów karnych nie ulegnie zmianie.

Składka OC - zmiany

W ramach przepisów mają zostać wprowadzone niższe stawki OC dla jeżdżących bezpiecznie.

Projekt ustawy ma umożliwić udostępnienie podmiotom ubezpieczeniowym danych z CEPiK i dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych.

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PhotoRK / Shutterstock.com

Pozostałe wiadomości