Miejska zieleń z lotu ptaka. "Pierwszy taki projekt w stolicy"

Warszawa

Zdjęcia wykonane nad Żoliborzem | UM Warszawa (mat.prasowe)
Zdjęcia wykonane nad Żoliborzem | UM Warszawa (mat. prasowe)
Zdjęcia wykonane nad Żoliborzem | UM Warszawa (mat.prasowe)
Zdjęcia wykonane nad Żoliborzem | UM Warszawa (mat. prasowe)
Zdjęcia wykonane nad Żoliborzem | UM Warszawa (mat.prasowe)
Zdjęcia wykonane nad Żoliborzem | UM Warszawa (mat. prasowe)

Chodzi o przygotowanie nowych miejskich map z wykorzystaniem zdjęć lotniczych i nowych technologii. Pierwsze opracowanie próbne już powstało - dla części Żoliborza.

Jak zapowiada stołeczny ratusz, ze zdjęć lotniczych powstaną teraz nowe mapy. - Będą uzupełnieniem zbiorów danych już posiadanych przez urząd, także tych dotyczących zieleni - informuje wiceprezydent Michał Olszewski. - Zastosowane w projekcie sposoby pozyskiwania i przetwarzania danych umożliwią uzyskanie informacji m.in. o zasięgu skupisk, jak i położeniu pojedynczych drzew, ich gatunku, wysokości oraz kondycji biologicznej - dodaje.

Badania lotnicze

Pierwsze studium zostało już zrealizowane przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego (na zlecenie ratusza). Naukowcy przygotowali m.in. wstępne opracowanie dotyczące budowy bazy danych z wykorzystaniem "wielosensorowych technik teledetekcyjnych".

Techniki te, jak wyjaśnia Katarzyna Głodek z miejskiego Biura Geodezji i Katastru, pozwalają na zdalne wykonanie badań z pewnej odległości, przy wykorzystaniu specjalistycznych czujników. - Badania te można wykonywać z samolotów, przestrzeni kosmicznej lub z powierzchni ziemi. Pozwala to w sposób kompletny, ciągły, obiektywny, wiarygodny i powtarzalny pozyskiwać ilościowe i jakościowe informacje o środowisku - uzupełnia.

Na pierwszy ogień: Żoliborz

Do przeprowadzenia testów wybrano Żoliborz. Dlaczego?

"Wybór tego fragmentu dzielnicy został dokonany z uwagi na jego reprezentatywność dla całej Warszawy. Obejmuje on bowiem różne formy użytkowania terenu: zabudowę jedno- i wielorodzinną, tereny usługowe i przemysłowe, a także zróżnicowane rodzaje zieleni miejskiej urządzonej, jak i nieurządzonej" - tłumaczą urzędnicy ratusza.

Zebrane na Żoliborzu informacje, razem z danymi z zasobu Biura Geodezji i Katastru posłużyły do przeprowadzenia szerokiej analizy. Na jej podstawie m.in. wyznaczono zasięgi koron drzew i oceniono ich kondycję biologiczną.

- Tak nowatorskie pozyskiwanie danych może nie tylko ułatwić, ale również przyspieszyć zarządzanie warszawską zielenią - twierdzi Marek Piwowarski, dyrektor miejskiego Zarządu Zieleni.

- Tego typu opracowania mogą przysłużyć się nam również m.in. w inwentaryzacji gatunków roślin, monitoringu jakości wód powierzchniowych czy identyfikacji zagrożeń i ochronie krajobrazu miejskiego - uzupełnia.

Urzędnicy podkreślają, że "to pierwszy taki projekt w stolicy".

CZYTAJ TAKŻE: Widowiskowa "przeprowadzka" dębów na Białołęce:

Widowiskowa przeprowadzka dębówUD Białołęka
wideo 2/3

kw/pm