Komisja uchyliła dwie decyzje władz Warszawy

Najnowsze


Komisja weryfikacyjna uchyliła we wtorek dwie decyzje prezydenta Warszawy w sprawie nieruchomości przy Puławskiej 107b. Miasto ma teraz je ponownie rozpatrzyć.

We wtorek odbyło się niejawne posiedzenie komisji weryfikacyjnej, na której rozpatrywana była sprawa nieruchomości położonej przy ulicy Puławskiej 107b. Następcy prawni dotychczasowego właściciela tej nieruchomości złożyli wniosek o odszkodowanie w 2008 roku.

Prezydent Warszawy decyzjami z lutego i kwietnia 2010 r. przyznał im prawo użytkowania wieczystego, które zostało ostatecznie ustanowione w marcu 2011. Następcy prawni z kolei sprzedali prawa do nieruchomości swojemu dotychczasowemu pełnomocnikowi w 2013 roku.

Komisja uchyliła obie decyzje

Przewodniczący komisji Sebastian Kaleta powiedział na konferencji prasowej, że komisja uchyliła obie decyzje władz miasta i przekazała miastu sprawę do ponownego rozpatrzenia. - W ocenie komisji decyzje prezydenta Warszawy jako wydane z naruszeniem prawa zasługują na uchylenie - stwierdził Kaleta.

Jak mówił, "komisja ustaliła, że prezydent m.st. Warszawy wydając decyzje nie ustalił, czy w stosunku do nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Puławskiej 107b został złożony wniosek przez dotychczasowego właściciela w trybie art. 7 ust. 1 dekretu (tzw. dekretu Bieruta), czym naruszył przepisy postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy".

- Prezydent Warszawy wydając decyzje nie podjął żadnych czynności nie podjął wszelkich czynności niezbędnych do wyjaśnienia stanu faktycznego, w szczególności - uchybił obowiązkowi zgromadzenia w sposób wyczerpujący materiału dowodowego potrzebnego do wydania decyzji reprywatyzacyjnej - powiedział Kaleta.

W ocenie komisji, zostało przeprowadzone odpowiedniego postępowania dowodowego i nie zbadano okoliczności istotnych dla sprawy.

"Daleko idące wnioski"

We wtorek Sebastian Kaleta zapowiedział też, że pod koniec tygodnia będzie chciał przekazać członkom komisji projekt raportu podsumowującego dotychczasowe prace komisji, a w przyszłym tygodniu przeprowadzić nad nim dyskusję.

W dokumencie ma się też znaleźć zarysowany plan prac na kolejne miesiące. Kaleta przypomniał, że w ubiegłym miesiącu komisja wydała setną decyzję. - Na pewno jeszcze wiele przed nami - dodał.

Pytany o szczegóły dotyczące dokumentu powiedział tylko, że będzie on "na tyle kompletny, na ile to możliwe". - W raporcie znajdzie się dużo informacji porządkujących wszystkie ustalenia komisji, jak również informacje o nowych ustaleniach w różnych wątkach, a także wnioskach, które płyną z analizy tych informacji - powiedział szef komisji weryfikacyjnej.

Dodał, że niektóre propozycje wniosków będą "daleko idące".

Kaleta zaznaczył, że raport będzie podstawą do prowadzanie dalszych prac przez komisję.

Na tvnwarszawa.pl informowaliśmy tez o unieważnieniu innej decyzji ratusza przez komisję:

Komisja podjęła decyzje w sprawie dwóch nieruchomości TVN24
wideo 2/2

PAP/ab/ran