Przygotuj się na:

WEEKENDOWE UTRUDNIENIA

Nachodzący weekend będzie pracowity dla drogowców i wodociągowców. Ci pierwsi dokończą naprawę nawierzchni buspasa w alei Stanów Zjednoczonych, drudzy będą działać na Płockiej. Zmiany w organizacji ruchu spowoduje też białołęcki Bieg Wolności i Warszawskie Spotkanie Wigilijne na Pradze Północ.

Chcą, by Srebrna 16 znów była zabytkiem

Warszawa

Działka przy Srebrnej

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Woli, a zarazem poseł PO Michał Szczerba zapowiedział złożenie wniosku o ponowne wpisanie budynku przy Srebrnej 16 do gminnej ewidencji zabytków.

O swoich planach mówił podczas konferencji prasowej. Przedstawił też historię XIX-wiecznego budynku przy Srebrnej 16.

Należał do Maurycego Bormana i mieściły się w nim zakłady mechaniczne "Bormann, Szwede i spółka". Podczas wojny - jak mówił poseł - budynek przy Srebrnej 16 był związany ze zgrupowaniem AK Chrobry II, a w dokumentach powstańczych nosił nazwę placówka Karbochemia. - Był to budynek zajęty przez powstańców warszawskich, budynek broniony, budynek, w którym ginęli żołnierze - mówił poseł PO.

"Nowe światło na sytuację prawną"

Szczerba zaprezentował też akt notarialny - umowę użytkowania wieczystego gruntu i odpłatne przeniesienie własności budynku przy ul. Srebrnej 16 - z 1995 roku między Skarbem Państwa a Fundacją Prasową "Solidarność" (w 1995 r. Fundacja zostaje głównym udziałowcem w nowo powstałej spółce "Srebrna"). W dokumencie wskazano, że "nabywca ma obowiązek utrzymywać budynek w należytym stanie, a w razie jego zniszczenia lub rozbiórki ma obowiązek jego odbudowy". - Ten dokument rzuca nowe światło na sytuację prawną budynku Srebrna 16. To nie jest pytanie w tej chwili, jak wysoko zabudować i czy rozbierać. W opinii Towarzystwa Przyjaciół Woli ten budynek stanowi wartość historyczną, zabytek i - zgodnie z umową - nie może zostać rozebrany, a to oznacza, że żadna inwestycja w jego miejscu nie może zostać realizowana - mówił Szczerba. W 2010 roku wojewódzki konserwator zabytków przekazał informację do ratusza, że budynek administracyjny fabryki "Bormann, Szwede i spółka" jest w wykazie gminnej ewidencji zabytków.

"Ta sprawa bulwersuje"

Cztery lata później zarząd spółki Srebrna złożył wniosek o usunięcie budynku przy Srebrnej 16 z gminnej ewidencji zabytków. Pod pismem podpisali się ówczesny prezes spółki Kazimierz Kujda i członkini zarządu Janina Goss. Do dokumentu dołączono opinie Jakuba Lewickiego, w których stwierdza on m.in., że "wartość historyczną budynków przy Srebrnej 16 należy ocenić jako zerową" oraz że "nie są znane żadne wydarzenia historyczne związane z budynkiem". Jak stwierdził Szczerba, w jednej ze swoich opinii z 2014 roku Jakub Lewicki informuje, że opiera się na różnych projektach, w tym na "projekcie konstrukcyjnym schodów ewakuacyjnych w budynku firmy Srebrna". Z kolei w oświadczeniu z 31 stycznia 2019 r. Lewicki (który w marcu 2017 r. został Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków) pisze, że nie był inicjatorem wykreślenia budynku z ewidencji zabytków, lecz jedynie autorem opinii dotyczącej oceny wartości zabytkowej budynku, a "w przedstawionych mu materiałach nie było informacji, że właścicielem jest spółka Srebrna, ani też nie wiedział nawet o istnieniu tej spółki". W sierpniu 2015 roku Srebrna 16 została wykreślona z gminnej ewidencji zabytków.

Wniosek o ponowny wpis

- Ta sprawa bulwersuje, ale Towarzystwo Przyjaciół Woli współdziałając ze środowiskiem zgrupowania AK Chrobry II nie pozostawi tego bez jakichkolwiek działań. Obiecujemy, że złożymy w najbliższych dniach wniosek o ponowny wpis budynku Srebrna 16 do gminnej ewidencji zabytków miasta stołecznego Warszawy - oświadczył Szczerba.

DZIAŁKA PRZY SREBRNEJ 16:

Działka przy Srebrnej 16Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl
wideo 2/4

PAP/ran/pm