Kolory pojemników na śmieci – jak segregować odpady?

Autor:
ar//az
Źródło:
segregujna5.um.warszawa.pl, naszesmieci.mos.gov.pl
Właściwa segregacja śmieci wyzwaniem dla Polaków
Właściwa segregacja śmieci wyzwaniem dla Polaków
wideo 2/4
Właściwa segregacja śmieci wyzwaniem dla Polaków

Szkło, metale i tworzywa sztuczne, papier, bio i zmieszane – taki podział na odpady został wprowadzony w ramach Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów. Każdej z tych frakcji przypisane są odpowiednie kolory pojemników. Ściśle określono, co można do nich wrzucać, a co nie.

Od lipca 2017 zaczęto wdrażać w Polsce system z pięcioma rodzajami pojemników na odpady, którym przypisano kolory: niebieski, żółty, zielony, brązowy i czarny.Oddzielenie surowców od odpadów komunalnych to główna zasada segregacji.Butelki plastikowe wrzucamy przykładowo do pojemników na metale i tworzywa sztuczne, a maseczki ochronne do zmieszanych.

Segregacja śmieci – regulacje prawne

Na podstawie rozporządzenia ministra środowiska od 1 lipca 2017 roku w Polsce zaczął być wdrażany Wspólny System Segregacji Odpadów. Jednym z powodów wprowadzenia go w życie była konieczność zwiększenia poziomu odpadów poddawanych recyklingowi, zgodnie z unijnymi regulacjami.

Przewidziano jednak okres przejściowy. Na przykład w Warszawie zasady weszły w życie od 2019 roku. Jak podało Ministerstwo Środowiska, na wymianę pojemników na te we właściwych kolorach gminy mają maksymalnie czas do 30 czerwca 2022 r.

Jak segregować odpady?

Główna zasada segregacji to oddzielenie surowców od odpadów komunalnych, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem i oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala najefektywniej pozyskać surowce do ponownego przetworzenia. Zgodnie z innymi zasadami nie należy myć opakowań, słoików i innych odpadów, trzeba opróżniać opakowania z resztek zawartości, a także odrywać wieczka od pojemników. Do tego dochodzi zgniatanie puszek czy butelek plastikowych.

Jakie kolory mają pojemniki na śmieci?

Jeszcze przed zmianami gminy określały liczbę pojemników na śmieci i ich kolor. Ile jest koszy do segregacji po zmianach? Jakie są kolory koszy na śmieci?

Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 1 lipca 2017 roku, wprowadzono podział na pięć pojemników. Odpowiednio na papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady bio oraz zmieszane.

Niebieski kolor pojemników czy worków został przypisany papierowi. To oznacza, że możemy tam wrzucać czyste opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, kartony, zeszyty, książki, papier biurowy, torby i worki papierowe.

Nie można wrzucać tam jednak ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, papierowych worków po nawozach czy cemencie, tapet, pieluch czy ubrań.

Metale i plastik – jaki kolor?

Żółty kolor przypisano metalom i tworzywom sztucznym. Można tam wrzucać odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach PET, nakrętki, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, kartony po sokach i mleku (tzw. tetrapaki), opakowania po proszkach do prania), kosmetykach, plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, kapsle, zabawki, styropian opakowaniowy.

Nie można wrzucać butelek i pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

Szkło – jaki kolor?

Zielony kolor pojemników odpowiada szkłu. Można wrzucać tam puste, szklane butelki, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach, puste szklane opakowania po lekach.

Nie można wrzucać ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek.

W niektórych gminach może również obowiązywać podział na pojemników na te dla szkła bezbarwnego – kolor biały i kolorowego – zielony.

Odpady bio – jaki kolor?

Odpadom biodegradowalnym przypisano kolor brązowy, powinny one być wyrzucane luzem. Można tam wrzucać odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki), resztki jedzenia. Do tej kategorii są zaliczane również gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa czy liście, ale mogą one zostać wydzielone jako odpady zielone i oznaczone kolorem szarym.

Nie wolno wrzucać kości zwierząt, mięsa, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi i kamieni.

Odpady zmieszane – jaki kolor?

Odpady zmieszane to kolor czarny. Do takich pojemników wrzuca się odpady resztkowe, których nie udało się rozdzielić do pojemników na odpady segregowane lub czego nie można oddać do PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych). To na przykład resztki mięsne oraz kości, mokry lub zabrudzony papier, zużyte materiały higieniczne, w tym pieluchy jednorazowe, maseczki ochronne, żwirek z kuwet dla zwierząt, fajans, potłuczone szyby i lustra, tekstylia.

Nie można tam umieszczać sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego, AGD, baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych i remontowych, odpadów zielonych, leków czy chemikaliów.

PSZOK, odpady gabarytowe

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych bezpłatnie przyjmują odpady, które powinny zostać unieszkodliwione lub nadają się do odzysku. Można tam dostarczać zużyte baterie i akumulatory, pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, puszki po farbach, przeterminowane leki, termometry rtęciowe, odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, glazury i terakoty, opony samochodowe, substancje żrące, zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny i lodówki.

Nie można tam składować odpadów innych niż komunalne, na przykład materiałów zawierających azbest, papy i styropianu budowlanego. Tak zwane odpady niebezpieczne odbierają wyspecjalizowane firmy.

W wyznaczonych przez administrację budynku mieszkalnego miejscach można składować również odpady wielkogabarytowe, tzw. gabaryty. To stare meble czy fotele i wersalki oraz pufy, a także materace. Nie można tam umieszczać sprzętu elektrycznego i elektronicznego, AGD, odpadów budowlanych, wanien, muszli toaletowych, ram okiennych, drzwi, dużych kartonów czy opon samochodowych.

Akt prawny: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

Autor:ar//az

Źródło: segregujna5.um.warszawa.pl, naszesmieci.mos.gov.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości