Informacje
 • COVID-19 u alergików i astmatyków. Zaskakujące wnioski naukowców

  01-05-2020 10:00 Chodzi gen ACE2

  Działanie genu ACE2 u chorych na alergie oddechowe sprawia, że mogą łagodniej przechodzić COVID-19

  Shutterstock

  W związku ze specyfiką infekowania koronawirusa, naukowcy spodziewali się, że było bardzo wielu cierpiących na alergie układu oddechowego wśród chorych na COVID-19 w Chinach, na początku wybuchu epidemii. Stwierdzili jednak, że działanie jednego z genów u tych osób sprawia, iż COVID-19 może przybierać u nich łagodniejszą formę.

  SARS-CoV-2 - koronawirus powodujący chorobę COVID-19, wykorzystuje gen ACE2 do zainfekowania komórek. Badania wykazały, że wyższa ekspresja (czyli proces, odczytania i przepisania informacji genetycznej na białka lub formy kwasu rybonukleinowego genu) ACE2 jest związana z paleniem tytoniu, cukrzycą i nadciśnieniem tętniczym. Wszystkie te czynniki powodują większą możliwość zakażenia oraz trudniejszy przebieg COVID-19.

  SERWIS ALERGICZNY TVNMETEO.PL. SPRAWDŹ CO TERAZ PYLI

  Amerykańskie Centra do spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób (CDC) wymieniają astmę jako czynnik powodujący większe ryzyko zachorowania na COVID-19. Jednakże, zespół badaczy z Wydziału Medycyny i Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie w Wisconsin, analizując pierwsze przypadki koronawirusa z Chin stwierdził, że alergicy i astmatycy nie stanowili znaczącej grupy chorych.

  - Byliśmy zaskoczeni, gdy dowiedzieliśmy się, że pandemia COVID-19 w Chinach nie miała tak silnego wpływu na ludzi z astmą, jak byśmy się tego spodziewali - stwierdził w oświadczeniu dr Daniel Jackson z Wydziału Medycyny i Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie w Wisconsin, który był szefem projektu.

  Jak wyjaśnił lekarz, wiedząc, że inne czynniki wpływające na cięższy przebieg choroby COVID-19, takie jak między innymi nadciśnienie i otyłość, mogą prowadzić do zwiększonej ekspresji ACE2, naukowcy chcieli zrozumieć, w jaki sposób ten gen wpływa na możliwość zakażenia koronawirusem u podatnych na alergie oddechowe.

  Trzy grupy testowe

  Badacze przeanalizowali dane z trzech różnych grup dzieci i dorosłych. U dzieci bez lub z łagodnymi stadiami astmy, uczulenie alergiczne było odwrotnie skorelowane z ekspresją ACE2 w nabłonku nosa. U dzieci z astmą, umiarkowane i wysokie uczulenie alergiczne było związane z progresywnie większym zmniejszeniem działania genu ACE2 w porównaniu do wyników dzieci bez lub z niewielkim uczuleniem alergicznym. U dorosłych, ekspozycja na alergeny spowodowała znaczne zmniejszenie ekspresji ACE2.

  - Biorąc pod uwagę, że gen ACE2 stanowi receptor dla koronawirusa, nasze wyniki sugerują potencjalne zmniejszenie ciężaru przebiegu COVID-19 u pacjentów z alergiami oddechowymi - napisał zespół w artykule dla czasopisma naukowego Journal of Allergy and Clinical Immunology.

  Potrzeba dalszych badań

  Jednak jak dodano, nie wykluczone, że za ekspresję ACE2 u osób z alergią odpowiadają także inne czynniki. Ich wyjaśnienie może także dostarczyć ważnych informacji na temat patogenezy choroby COVID-19.

  Naukowcy zauważyli także, że do lepszego zrozumienia wpływu alergii podstawowej na podatność na COVID-19 i ciężar choroby badania koncentrujące się na alergiach układu oddechowego, astmie i być może innych zaburzeniach alergicznych są potrzebne.