SZKŁO KONTAKTOWE

Słowo narzucone

Słowo narzucone
Słowo narzucone
Słowo narzucone

Czy można coś narzucić w drodze dialogu? Jeśli można to chcemy bardzo wiedzieć jak

Pozostałe wiadomości