Watykan wzywa szefów episkopatów, by spotkali się z ofiarami pedofilii


Watykan wezwał przewodniczących episkopatów krajów świata, którzy wezmą udział w lutowej naradzie z papieżem Franciszkiem na temat pedofilii w Kościele, by przed przyjazdem do Rzymu spotkali się z ofiarami nadużyć.

Apel ten znalazł się w opublikowanym we wtorek liście komitetu organizacyjnego spotkania, które odbędzie się w dniach 21-24 lutego.

W liście zwrócono uwagę, że Kościół musi rozwinąć "pełną i wspólną odpowiedź" na kryzys, a pierwszym krokiem jest "przyjęcie prawdy o tym, co się stało". Pominięcie tych kroków "podważy wiarygodność Kościoła na całym świecie".

Przygotowania do szczytu

Papież Franciszek zaprosił liderów Kościoła na szczyt, który odbędzie się między 21 a 24 lutego.

Watykan poinformował, że szczyt będzie skupiał się na trzech głównych dziedzinach: obowiązku, odpowiedzialności i przejrzystości.

List do szefów episkopatów został podpisany przez czterech członków komisji odpowiadającej za przygotowania szczytu - kardynałów Blase’a Cupicha, Oswalda Graciasa i ekspertów do spraw nadużyć arcybiskupa Charlesa Scicluny i wielebnego Hansa Zollnera.

"Pierwszym krokiem musi być przyznanie prawdy o tym, co się stało"

W liście przytoczono słowa papieża Franciszka o tym, że osoby wykorzystane przez duchownych zostały też skrzywdzone wtedy, gdy nie okazano im troski i je porzucono. "Jeśli w przeszłości naszym sposobem reakcji mogło być zaniedbanie, to dzisiaj chcemy, aby solidarność, rozumiana w swoim najgłębszym i wymagającym znaczeniu, stała się naszym sposobem tworzenia historii aktualnej i przyszłej" - napisał w sierpniu papież, cytowany obecnie w przesłaniu do uczestników pierwszej ogólnoświatowej narady w Watykanie na temat pedofilii w Kościele. Autorzy listu zaznaczyli, że brak zrozumienia i wspólnej odpowiedzi nie tylko uniemożliwi wyleczenie ofiar nadużyć, ale także "zagrozi wiarygodności Kościoła" i jego misji. "Pierwszym krokiem musi być przyznanie prawdy o tym, co się stało. Z tego powodu nalegamy, aby każdy przewodniczący Konferencji Episkopatu przed spotkaniem w Rzymie skontaktował się z ofiarami seksualnego wykorzystywania ze strony duchownych w swoich krajach, by osobiście zapoznał się z cierpieniami, jakich doznały" - zaapelował komitet organizacyjny. Rozesłał do uczestników kwestionariusz do wypełnienia, który pomoże stworzyć "pełen obraz sytuacji w Kościele". Zwrócono też uwagę na potrzebę działania w duchu "solidarności, pokory i skruchy, by naprawić wyrządzone krzywdy", a także wspólnego zobowiązania do przejrzystości i odpowiedzialności.

Afery pedofilskie

W ostatnich latach, a szczególnie w ostatnich miesiącach, na jaw wyszło wiele przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci przez księży. Media i ofiary przemocy upubliczniły też przypadki tuszowania przestępstw przez hierarchów kościelnych.

Wśród ujawnionych przypadków było między innymi oskarżenie o wykorzystywanie seksualne wystosowane wobec byłego metropolity Waszyngtonu kardynała Theodora Edgara McCarricka. Zrzekł się on godności kardynalskiej, a papież Franciszek, który przyjął tę rezygnację, nakazał mu życie w modlitwie i pokucie. Wśród hierarchii rozpoczęła się dyskusja o tym, od jak dawna wiedziano o czynach byłego kardynała.

Następnie ogłoszony został raport na temat skandalu w Kościele w stanie Pensylwania, gdzie ofiarami wykorzystywania seksualnego padło około tysiąca osób.

CZYTAJ WIĘCEJ

Autor: asty//kg//kwoj / Źródło: PAP, AP, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Franco Origlia / Getty Images

Pozostałe wiadomości