Świat

Papież Koptów już wylosowany

Świat

PAP / EPABiskup Tawadros nowym papieżem

Biskup Tawadros został wybrany w koptyjskiej katedrze św. Marka w Kairze na zwierzchnika Kościoła Koptyjskiego - nowego patriarchę Aleksandrii i całej Afryki.

60-letni Tawadros zastąpi zmarłego w marcu papieża Aleksandrii i patriarchę - Szenudę III. Tawadros pomagał stojącemu tymczasowo na czele prawosławnych Koptów metropolicie Pachomiuszowi.

Nazwisko 118. papieża Koptów wylosował wśród trzech kandydatów chłopiec z zawiązanymi oczami, co ma odzwierciedlać wolę Bożą. Intronizacja nowego przywódcy Kościoła koptyjskiego ma odbyć się 18 listopada. Zadaniem papieża jest umocnienie Kościoła prześladowanego w muzułmańskim Egipcie, gdzie ataki na chrześcijan w ostatnich latach przybrały na sile. Koptowie stanowią 6-10 procent 83-milionowej społeczności egipskiej. Na świecie żyje 11 milionów wiernych Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego. Koptowie to największa mniejszość chrześcijańska na Bliskim Wschodzie.

Autor: mtom / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP / EPA