Świat

Papież Franciszek w Betlejem. Przyleciał wojskowym śmigłowcem

Świat


Papież Franciszek, odbywający pielgrzymkę do Ziemi Świętej, przybył w niedzielę do Betlejem w Autonomii Palestyńskiej. - Jestem wdzięczny Bogu, że mogę być dziś z wami w miejscu, gdzie urodził się Jezus, Książę Pokoju - powiedział Ojciec Święty.

Do Betlejem papież przybył śmigłowcem wojskowym ze stolicy Jordanii, Ammanu. Bezpośrednio po przylocie udał się na spotkanie z prezydentem Autonomii Palestyńskiej Mahmudem Abbasem.

- Jestem wdzięczny Bogu, że mogę być dziś z wami w miejscu, gdzie urodził się Jezus, Książę Pokoju - powiedział Franciszek, zwracając się do palestyńskich gospodarzy na czele z Abbasem. - Bliski Wschód od dziesięcioleci przeżywa dramatyczne konsekwencje przedłużającego się konfliktu, który spowodował wiele trudno gojących się ran - podkreślił papież w przemówieniu w siedzibie władz Autonomii. - A nawet, kiedy szczęśliwie nie wybucha przemoc - dodał - to niepewność sytuacji i brak zrozumienia między stronami wytwarzają niepewność, zaprzeczenie praw, izolację i exodus całych wspólnot, podziały, wszelkiego rodzaju braki i cierpienia. Franciszek wyraził solidarność ze wszystkimi, którzy cierpią z powodu konsekwencji tego konfliktu. - Chciałbym z głębi serca powiedzieć, że nadszedł czas, aby położyć kres tej sytuacji - która staje się coraz bardziej nie do przyjęcia - i to dla dobra wszystkich - oświadczył papież. - Należy podwoić wysiłki i inicjatywy mające na celu stworzenie warunków dla trwałego pokoju opartego na sprawiedliwości i uznaniu praw każdego oraz wzajemnym bezpieczeństwie - wezwał.

"Pokój przyniesie niezliczone dobrodziejstwa"

- Nadeszła chwila, aby wszyscy mieli odwagę wielkoduszności i kreatywności w służbie dobra, odwagę pokoju opierającego się na uznaniu przez wszystkich prawa obu państw do istnienia i cieszenia się pokojem i bezpieczeństwem w ramach granic uznanych przez wspólnotę międzynarodową - powiedział Franciszek. Apelował, aby strony konfliktu unikały inicjatyw i działań sprzecznych z deklarowaną wolą osiągnięcia prawdziwego porozumienia. - Pokój przyniesie ze sobą niezliczone dobrodziejstwa dla narodów tego regionu i dla całego świata. Trzeba więc zdecydowanie do niego zmierzać, nawet za cenę rezygnacji z czegoś przez każdą ze stron - stwierdził papież.

Błogosławieństwo dla prezydenta

Ojciec święty życzył narodom palestyńskiemu i izraelskiemu oraz ich władzom wejścia na drogę pokoju z odwagą i stanowczością. Mahmuda Abbasa Franciszek nazwał "człowiekiem i budowniczym pokoju". Następnie papież podkreślił, że panują dobre relacje między Stolicą Apostolską a "państwem palestyńskim". Przemówienie Franciszek zakończył słowami: "Panie prezydencie, drodzy przyjaciele zebrani tutaj, w Betlejem - niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, niech Was chroni i udzieli Wam mądrości i siły niezbędnych do rozwijania mężnej drogi pokoju, tak aby miecze przekuto na lemiesze, a ta ziemia mogła na powrót rozwijać się w dobrobycie i zgodzie. Salam (arab. "pokój" - red.)". Mahmud Abbas powiedział w swym wystąpieniu, że jedyną drogą rozwiązania kryzysu jest pokojowe współżycie. Wyraził też przekonanie, że Jerozolima "powinna zawsze być stolicą trzech religii monoteistycznych". - Powinni tam żyć obok siebie chrześcijanie, muzułmanie i także Żydzi - dodał palestyński przywódca.

Msza na Placu Żłóbka

O godz. 10 rozpoczęła się msza, którą papież Franciszek odprawia na betlejemskim Placu Żłóbka. W klasztorze franciszkanów papież zje obiad wraz z rodzinami palestyńskimi. Po południu odwiedzi Grotę Narodzenia Pańskiego. Następnie na terenie obozu dla palestyńskich uchodźców w Duhajszy papież spotka się z dziećmi z tego oraz dwóch pobliskich obozów dla uchodźców: Aida i Bejt. Z Betlejem Franciszek udaje się do Tel Awiwu i Jerozolimy.

Zatrzymania w Jerozolimie

Tymczasem w Jerozolimie w nocy z soboty na niedzielę policja izraelska zatrzymała 26 osób. Zatrzymani to ekstremistyczni aktywiści żydowscy, którzy rozpoczęli protest na Górze Syjon, w miejscu, gdzie znajduje się czczony przez wyznawców judaizmu grób Króla Dawida oraz czczony przez chrześcijan Wieczernik. Papież ma w Wieczerniku odprawić mszę w poniedziałek.

Autor: kde//gak / Źródło: PAP