Świat

Nowy premier Rosji: podstawa to zbrojenia

Świat


Obyło się bez niespodzianek - prezydencki kandydat, Wiktor Zubkow został nowym premierem Federacji Rosyjskiej. Zmiany w rządzie i rozwój potencjału wojskowego Rosji zapowiedział podczas wcześniejszej debaty w parlamencie.

Zubkow chce zwiększyć "efektywność pracy rządu". Wzrośnie - jak mówił - "personalna odpowiedzialność" każdego członka gabinetu. Zubkow wymienił też kilka priorytetowych zadań dla swojego rządu.

Pierwszym z nich ma być rozwój przemysłu zbrojeniowego, a także zwiększenie zysków z ropy naftowej i gazu ziemnego. Ma też nastąpić ograniczenie importu artykułów rolnych i obniżenie podatków. Z kolei wzrosnąć mają emerytury.

Ważne miejsce w programie Zubkowa zajęła walka z korupcją: - Trzeba przyjąć ustawę o walce z korupcją. Wiele mówimy o korupcji, ale - w istocie rzeczy - nie mamy nawet precyzyjnej definicji korupcji i nikt dzisiaj nie wie, jak z nią walczyć. Premier zaproponował powołanie specjalnej struktury, która zajęłaby się walką z korupcją.

Zubkow zadeklarował, że w Rosji nie będzie cenzury: - Mamy ustawę o mediach i mamy federalne służby, które powinny kontrolować, czuwać nad przestrzeganiem prawa. Polecimy im, aby przeanalizowały wszystko to, o czym mówił deputowany - oświadczył odpowiadając na postulat jednego z deputowanych do Dumy, który żąda cenzury. Zubkow zgodził się zarazem z opinią parlamentarzysty, że na ekranach telewizorów bardzo często widać sceny brutalnej przemocy.

Kandydaturę 65-letniego Zubkowa, dotychczasowego szefa wywiadu finansowego, a w przeszłości dyrektora sowchozu, poparło 381 deputowanych. Przeciwko głosowało 47, a ośmiu wstrzymało się od głosu.

Zubkow będzie dziesiątym premierem w historii poradzieckiej Rosji. Zaraz po nominacji nie wykluczył, że może zechcieć także kandydować na prezydenta.

Źródło: PAP