Świat

Kto najlepiej radzi sobie z pedofilią w kościele?

Świat

 
sxc.huRzecznik Watykanu o pedofilii w Kościołach anglojęzycznych i niemieckich

Kraje anglojęzyczne i Niemcy są najbardziej zaawansowane w dziedzinie zasad postępowania wobec przypadków pedofilii w Kościele - ocenił w rzecznik Watykanu ks. Federico Lombardi. Dlaczego? Bo najdłużej zmagają się z tym problemem.

W poniedziałek Watykan wydał okólnik do episkopatów w tej sprawie. Zdaniem ks. Lombardiego kraje, które najdłużej zmagają się z problemem pedofilii wśród księży, wypracowały linię postępowania przeciwko temu zjawisku w szeregach duchowieństwa. Kościół w Niemczech zaś - dodał - ma zasady "bardzo starannie opracowane i już wypróbowane".

Znaleźć "wspólny mianownik"

Przedstawiając dokument Kongregacji Nauki Wiary na temat wytycznych, które muszą w ciągu roku przygotować episkopaty poszczególnych krajów, watykański rzecznik wyjaśnił, że jego celem jest znalezienie "wspólnego mianownika".

Rok, jak powiedział ks. Lombardi, to naprawdę mało czasu na opracowanie kościelnego dokumentu. Tempo to zaś - zdaniem rzecznika - świadczy o woli szybkiego uporania się z problemem pedofilii.

W części krajów wytyczne już obowiązują, w niektórych dopiero zakończyły się nad nimi prace komisji.

Obowiązki biskupa

W okólniku wskazano, że biskup ma "obowiązek powiadomienia władz świeckich o domniemanym przestępstwie". Stwierdzono też: "Nadużycie seksualne osób niepełnoletnich nie jest tylko przestępstwem kanonicznym, lecz także przestępstwem ściganym przez prawodawstwo cywilne. Chociaż relacje z władzami cywilnymi nie są jednakowe w poszczególnych krajach, niemniej jednak ważna jest współpraca z nimi w zakresie własnych kompetencji".

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu