Świat

Kościół zawsze po stronie życia

Świat

Aktualizacja:
TVN24Watykan o chorych w stanie wegetatywnym

Watykan zgłasza stanowczy sprzeciw wobec możliwości odłączania pożywienia i płynów u pacjentów w stanie wegetatywnym, dzięki aparaturze medycznej podtrzymywanych przy życiu.

Kongregacji Nauki Wiary - uznawana za najważniejszą z kongregacji Stolicy Apostolskiej - jednoznacznie opowiedziała się za godnością pacjentów nieuleczalnie chorych i umierających. Wykładnia stanowiska Watykanu znalazła się w odpowiedzi udzielonej na wątpliwości amerykańskiego biskupa Williama S. Skylstada.

Biskup zapytał m.in. o konieczność podawania płynów i pożywienia pacjentom w stanie wegetatywnym - tzn. sztucznie podtrzymywanym przy zyciu i nie objawiającym żadnego kontaktu ze światem zewnetrznym. Kongregacja w porozumieniu z papieżem Benedyktem XVI odpowiedziała, że "podawanie pokarmu i wody, także metodami sztucznymi, jest zasadniczo zwyczajnym i proporcjonalnym sposobem podtrzymania życia. Jest ono więc obowiązkowe w takiej mierze i przez taki czas, w jakich służy właściwym sobie celom, czyli nawadnianiu i odżywianiu pacjenta. W ten sposób zapobiega się cierpieniom i śmierci, które byłyby spowodowane wycieńczeniem i odwodnieniem".

Jak stwierdzono w dokumencie, nawet w przypadku, gdy stan pacjenta nie rokuje szans na poprawę i gdy do końca życia pozostawałby on w stanie wegetatywnym, wciąż jest istotą obdarzoną godnością i należy mu się szacunek. "Celowe narażenie go na śmierć głodową czy z odwodnienia stałoby w sprzeczności z prawami, które mu z tego względu przysługują" - czytamy w dokumencie.

Według Kongregacji także ponoszone koszty nie mogą być przyczyną zaprzestania podawania pokarmów. Dokument przypomina, że pacjenci w stanie wegetatywnym samodzielnie oddychają i ich stan jest zazwyczaj stabilny, zatem "gdyby pokarm i płyny nie były im podawane w sposób sztuczny, umarliby, a przyczyną ich śmierci nie byłaby choroba czy stan wegetatywny, a jedynie wycieńczenie i odwodnienie".

Stanowisko Kongregacji Nauki Wiary jest kontynuacją linii zakreślonej we wcześniejszych dokumentach Kościoła, w szczególności, jak choćby deklaracji "O eutanazji" z 1980 roku. Inne wypowiedzi dotyczące wspomnianych kwestii można znaleźć też w dokumencie Papieskiej Rady Cur Unum zatytułowanym "Kwestie etyczne odnoszące się do ciężko chorych i umierających".

Na temat pacjentów w stanie wegetatywnym wypowiadał się również Jan Paweł II. "Tym, którzy podają w wątpliwość człowieczeństwo pacjentów w trwałym stanie wegetatywnym, należy przypomnieć, że istotna wartość i osobowa godność każdego człowieka nie ulegają zmianie nigdy, niezależnie od konkretnych okoliczności jego życia. Człowiek, nawet ciężko chory lub niezdolny do wykonywania bardziej złożonych czynności, jest i zawsze pozostanie człowiekiem, nigdy zaś nie stanie się rośliną czy zwierzęciem" - mówił tuz przed śmiercią, w marcu 2004 roku.


Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24