Świat

Czeczeni zjadą do Warszawy

Świat


Światowy Kongres Czeczenów, reprezentujący ok. 200 tys. przedstawicieli tego narodu, odbędzie się we wrześniu w Warszawie. W Kongresie wezmą udział nie tylko Czeczeni, ale też politycy i przedstawiciele organizacji pozarządowych z całego świata. Głównym przedmiotem rozważań będzie strategia zakończenia wojny na Kaukazie, zanim nastąpi jej eskalacja.

"Agresja wobec czeczeńskiej ludności cywilnej podlega eskalacji, a nastroje zaczynają coraz bardziej się radykalizować. Tendencje w kierunku nowego etapu wojny na Kaukazie są ewidentne, dlatego niezbędna jest organizacja kongresu, którego celem będzie przedyskutowanie bieżących problemów w tym regionie, relacji rosyjsko-czeczeńskich i konfliktu na Kaukazie" - zapowiadają organizatorzy forum.

Międzynarodowy Kongres pod nazwą "Wiara Czeczenów: rzeczywistość i perspektywy", na który nie został zaproszony promoskiewski przywódca Republiki Czeczeńskiej Ramzan Kadyrow, ma się odbyć w dniach 16-18 września, czyli zaledwie na miesiąc przed planowanym przez samego Kadyrowa "oficjalnym" Światowym Kongresem Narodu Czeczeńskiego w Groznym.

Warszawskie forum organizowane jest przez Kongres Czeczenów we współpracy z członkami Parlamentu Europejskiego oraz parlamentami poszczególnych państw europejskich.

Dyskusja o Kaukazie

Podczas Kongresu przewidziane są wykłady, pokazy fotografii i filmów przedstawiających zbrodnie wojenne, do jakich dochodzi w Czeczenii.

W kongresie wezmą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych i politycy z Europy, Stanów Zjednoczonych, Azji, Bliskiego Wschodu, Rosji i Czeczenii. Wśród zaproszonych są również laureaci Pokojowej Nagrody Nobla: Michaił Gorbaczow i Vaclav Havel.

Rezolucja Rady Europy

Zapowiedź warszawskiego kongresu nawiązuje bezpośrednio do wydanej w czerwcu 2010 r. przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy rezolucji potępiającej brutalność rosyjskich działań w Czeczenii.

Podczas warszawskiego Kongresu ma zostać sformułowana wspólna koncepcja działań, które mają doprowadzić do zakończenia konfliktu na Kaukazie i wyzwolenia okupowanej Czeczenii.

Plan spotkania w Warszawie jest bardziej wszechstronny niż ten, który ma odbyć się w Groznym. Kongres z udziałem czeczeńskiego przywódcy ma skupić się bowiem głównie na tym, w jaki sposób uchodźcy z Czeczenii mają przystosować się do życia na wygnaniu. Dalece odmienne hasła - budowy porozumienia pomiędzy promoskiewskim przywódcą i będącym na uchodźstwie liderem Czeczeńskiej republiki Ichkerii, Akhmedem Zakajewem - głosił Kadyrow w ubiegłym roku.

Nieustający konflikt

Na terenie Kaukazu trwa nieustający od 1988 roku konflikt narodowościowy. Dziś Kaukaz zamieszkuje ok. 70 narodowości, a ich liczba w ciągu wieków ulegała zmianie.

Konflikty kaukaskie mają swoje źródło w polityce narodowościowej prowadzonej przez władze byłej ZSRR. Polegała ona na tłumieniu aspiracji narodowych poszczególnych nacji, wyznaczaniu granic części składowych federacji bez uwzględnienia kryterium etnicznego, deportacje.

Źródło: tvn24.pl, rferl.org

Pozostałe wiadomości