Świat

Będzie wojna o Rospudę

Świat

TVN24Będzie wojna o Rospudę?

Polski rząd zamierza rozpocząć budowę drogi w Dolinie Rospudy na terenach objętych programem Natura 2000. List z tą informacją ma dziś dotrzeć do Brukseli - dowiedziała się TVN24.

Komisja Europejska, podobnie jak ekolodzy, jest przeciwna lokalizacji trasy na terenach chronionych. Reakcji Komisji możemy się spodziewać dość szybko. - Zapewne Komisja prześle sprawę do Trybunału, a ten każe wstrzymać roboty - mówi nasza korespondentka Inga Rosińska. - Polski rząd się nie ugnie. Trybunał może kazać zapłacić karę i to naliczając ją za każdy dzień prac w dolinie - przewiduje Rosińska.

- Obwodnica Augustowa jest projektem realizowanym zgodnie z prawem - uważa minister transportu Jerzy Polaczek. - Został zawarty kontrakt, na podstawie prawomocnych decyzji administracyjnych, do uruchomienia tego projektu - powiedział Polaczek.

1 sierpnia zakończy się okres lęgowy ptaków. Wtedy mogą rozpocząć się prace na terenie doliny rzeki Rospudy. Polaczek wyjaśnił, że wykonawca realizuje inwestycję zgodnie z projektem. Dodał, że pewne okresy związane z ochroną przyrody uniemożliwiają realizację inwestycji. - Natomiast w tej sprawie stroną, która może udzielić odpowiedzi jest zamawiający, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz wykonawca tego przedsięwzięcia - zaznaczył.

Rozpoczęcie, wstrzymanych na okres wylęgu ptaków, prac ziemnych i budowlanych nad Rospudą zapowiedział w poniedziałek dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zbigniew Kotlarek. Prace przy budowie obwodnicy Augustowa trwają już od strony Białegostoku, na odcinku 5 km. Za kilka dni - jak zapowiedział Kotlarek - mają ruszyć prace od strony Suwałk. - Dalszy harmonogram przewiduje roboty na obszarze Natura 2000, również w dolinie Rospudy, bo od sierpnia pozwala na to prawo - mówił. Przetarg na budowę obwodnicy Augustowa z estakadą przebiegającą nad cenną przyrodniczo doliną rzeki Rospudy wygrała firma Budimex Dromex SA.

Budowie obwodnicy przez dolinę Rospudy sprzeciwia się Komisja Europejska, uznając ją za teren unikatowy, gdzie żadne kompensaty (np. nasadzenia drzew) nie są w stanie naprawić szkód, jakie spowoduje inwestycja.

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24