Podróże po Europie z ograniczeniami. Bruksela upomniała sześć krajów

Autor:
kris
Źródło:
PAP, Reuters, AFP

Komisja Europejska upomniała sześć krajów członkowskich, w tym Niemcy i Węgry, za zbyt surowe ograniczenia w podróżowaniu – przekazał rzecznik Komisji Europejskiej do spraw praworządności Christian Wigand. Restrykcje na granicach zostały wprowadzone w związku z pandemią wywołaną przez koronawirusa.

- Komisja wysłała listy do sześciu krajów UE - Belgii, Finlandii, Danii, Niemiec, Węgier i Szwecji - wyrażając swoje zaniepokojenie. Kraje te stosują ostrzejsze restrykcje dotyczące przyjazdów lub wyjazdów z ich terytorium, niż zostało to uzgodnione – powiedział Wigand na konferencji prasowej w Brukseli.

- Podkreślamy w tych pismach, że ograniczenia wolnego poruszania się nie mogą być dyskryminujące i muszą być proporcjonalne (do sytuacji - red.). Wzywamy państwa członkowskie do lepszego dostosowania swoich środków do rekomendacji, które zostały wspólnie uzgodnione – dodał rzecznik.

Wyraził nadzieję, że problem zostanie rozwiązany bez konieczności podejmowania przez Komisję kroków prawnych i podkreślił, że powyższych sześć państw ma 10 dni na odpowiedź na przesłane listy i złożenie wyjaśnień dotyczących restrykcji.

Wideoszczyt

Jak podał Reuters, Niemcy wprowadziły kontrole na granicach z Czechami i Austrią oraz prowadziły na ten temat rozmowy ze stroną francuską. Z powodu kolejek tirów przy granicy czesko-niemieckiej Bruksela zdecydowała się zareagować.

- Musimy wrócić do skoordynowanego podejścia do restrykcji, by zapewniony był swobodny przepływ ludzi dóbr – zaznaczył Didier Reynders, unijny komisarz ds. sprawiedliwości.

Do 31 marca obowiązuje zakaz wjazdu do Szwecji z Danii, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Wszelkie decyzje dotyczące interpretacji wyjątków są podejmowane podczas kontroli granicznej przez szwedzką policję graniczną.

Od dnia 1 września 2020 r. przywrócono tymczasowe kontrole na granicy Węgier i wprowadzono ograniczenia w podróżach nieoficjalnych (prywatnych).

Obcokrajowcy posiadający stały pobyt i członkowie ich rodzin oraz osoby posiadające dokumenty uprawniające do pobytu powyżej 90 dni, wydane przez węgierski urząd migracyjny traktowani są na równi z obywatelami węgierskimi. Przy wjeździe należy okazać dokumenty potwierdzające powyższe. Pozostali cudzoziemcy nie mogą wjechać na Węgry w ruchu osobowym w celu pobytu.

W Finlandii obowiązują obecne dodatkowe ograniczenia wjazdu z państw strefy Schengen, w tym z Polski. Ze względu na pandemię wywołaną przez koronawirusa przy podróżach z Polski do Finlandii nadal obowiązują ograniczenia dotyczące celów przyjazdu.

Podróżni muszą przedstawić podczas kontroli granicznej stosowne uzasadnienie podróży. Może nim być np. powrót do miejsca zamieszkania w Finlandii, zatrudnienie, nauka/studia czy ważne względy osobiste lub rodzinne (np. ślub, pogrzeb, choroba). Tranzyt do innego kraju UE/Schengen jest dozwolony (musi być jednak odpowiednio udokumentowany i uzasadniony). Wjazd w celach turystycznych, rekreacyjnych czy odwiedzin znajomych wciąż nie jest dozwolony.

Jak wyjaśnił Reuters, aż dziewięć krajów wprowadziło kontrole na granicach, by lepiej chronić się przed rozprzestrzeniającymi się po Europie mutacjami koronawirusa. Niemniej KE listy wysłała tylko do sześciu krajów.

Jak podała agencja AFP, w czwartek i piątek liderzy Unii Europejskiej mają rozmawiać na temat sytuacji związanej z koronawirusem we Wspólnocie podczas wideokonferencji.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE >>>

Autor:kris

Źródło: PAP, Reuters, AFP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości