By zarobić tyle co mężczyźni, kobiety muszą pracować dwa miesiące dłużej

Ze świata

pixabay (CC 0 1.0)Wskaźnik zatrudnienia wśród kobiet w krajach UE wynosi 63 proc., wśród mężczyzn - 75 proc.

16 proc. - tyle wynosi różnica pomiędzy wynagrodzeniem za godzinę pracy kobiet i mężczyzn w UE. Oznacza to, że kobiety muszą przepracować prawie dwa miesiące więcej, aby ich zarobki zrównały się z zarobkami mężczyzn.

We wtorek przypada Międzynarodowy Dzień Kobiet. Z obliczeń Eurostatu dotyczących wysokości luki płacowej pomiędzy kobietami i mężczyznami wynika, że 2 listopada stanowi symboliczną datę, od kiedy kobiety w całej Europie przestają zarabiać, podczas gdy mężczyźni nadal będą zarabiać do 31 grudnia. Tymczasem, jak wynika z danych Eurostatu, kobiety stanowią 60 proc. absolwentów szkół wyższych.

Zatrudnienie

Wskaźnik zatrudnienia wśród kobiet w krajach UE wynosi 63 proc., wśród mężczyzn - 75 proc. Kobiety stanowią 80 proc. zatrudnionych w obszarze służby zdrowia i opieki społecznej. Sektory, w których większość stanowią kobiety, oferują niższe wynagrodzenia niż sektory zdominowane przez mężczyzn. Kobiety stanowią tylko jedną trzecią naukowców i inżynierów w całej Europie. Z danych wynika, że nawet w sektorach zdominowanych przez kobiety są one słabo reprezentowane na stanowiskach zarządczych, szczególnie na stanowiskach najwyższego szczebla. I tak na przykład wśród członków zarządów największych spółek giełdowych 21,2 proc. to kobiety.

Aktywność

Poziom aktywności zawodowej kobiet jest niższy niż mężczyzn. W 2013 roku na 1000 aktywnych zawodowo mężczyzn przypadało 554 biernych zawodowo, podczas gdy na 1000 aktywnych zawodowo kobiet – 1060 biernych zawodowo. Ludność bierna zawodowo jest znacznie sfeminizowana – ponad 61 proc. tej populacji stanowią kobiety. Struktury pracujących kobiet i mężczyzn ogółem według wykształcenia są wyraźnie odmienne. Pracujące kobiety najczęściej posiadają wykształcenie wyższe (40,3 proc. ogółu pracujących), a następnie średnie (31,6 proc.). Wśród pracujących mężczyzn dominują posiadający wykształcenie średnie (33,5 proc.) i zasadnicze zawodowe (32,6 proc.) W latach 2010–2013 kobiety przeważają wśród bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, jednak w porównaniu do lat 2006–2007, przewaga ta w 2013 roku była dużo mniejsza. Wynikało to z większego wzrostu liczby zarejestrowanych bezrobotnych mężczyzn w ostatnich sześciu latach. Natomiast wśród bezrobotnych wyodrębnianych w Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności różnice w zależności od płci są mniejsze, z niewielką przewagą mężczyzn w latach 2011–2013. Kobiety częściej niż mężczyźni są zagrożone bezrobociem długotrwałym. W 2013 roku zgodnie z danymi urzędów pracy 41,6 proc. zarejestrowanych bezrobotnych kobiet i 34,9 proc. zarejestrowanych bezrobotnych mężczyzn pozostawało bez pracy dłużej niż rok.

KE zwraca uwagę na nierówności. Dlaczego kobiety zarabiają mniej?TVN24 BiS

Autor: msz/ / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: pixabay (CC 0 1.0)