Wypłaty z programu 500 plus do korekty. Zobacz, co się zmieni

Z kraju

Borys-Szopa: wypłaty 500 plus będą w miarę możliwości jak najszybciejtvn24
wideo 2/35

Fundamenty programu Rodzina 500 plus pozostaną bez zmian, system zostanie jednak uszczelniony - zapowiedziała we wtorek minister rodziny Elżbieta Rafalska. Na konferencji prasowej z premier rządu ujawniła, że pod lupę wzięte będą dzieci mieszkające za granicą, samotni rodzice a także osoby, które zaniżają dochody. Zapewniła, że "pieniądze na program są i będą".

Rząd przyjął dokument podsumowujący przeprowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przegląd systemów wsparcia rodzin. Zawiera on ocenę i propozycje zmian w polityce rodzinnej. Jak mówiła po posiedzeniu rządu minister Rafalska, fundamenty programu Rodzina 500 plus pozostaną bez zmian, co oznacza, że powszechne świadczenie w wysokości 500 zł nadal przyznawane będzie na drugie i kolejne dzieci bez kryterium dochodowego do ukończenia przez nie 18 lat.

Zmiany w 500 plus

Według Rafalskiej, zaproponowane przez resort zmiany do programu mają na celu przede wszystkim uszczelnienie systemu oraz ułatwienia dla rodzin przy składaniu wniosków. Doprecyzowany ma być m.in. sposób ustalania dochodu z działalności gospodarczej, opodatkowanej w formach ryczałtowych (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych). W założeniu ministerstwa rodziny ma to wyeliminować przypadki zaniżania dochodu z tego tytułu, aby spełnić kryterium dochodowe na pierwsze dziecko. Doprecyzowane mają też zostać przepisy regulujące przyznawanie świadczenia wychowawczego na dzieci objęte opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących osobno. Zmienią się też przepisy regulujące utratę i uzyskanie dochodu. Według MRPiPS ma to" wyeliminować nadużycia polegające na sztucznym dopasowywaniu sytuacji zawodowej do kryterium dochodowego na pierwsze dziecko". Doprecyzowaniu mają też ulec przepisy regulujące przyznawanie świadczenia wychowawczego osobom deklarujących samotne wychowywanie dziecka. Mają one zostać objęte obowiązkiem okazania decyzji alimentacyjnej. Resort planuje też wprowadzenie rozwiązań - przede wszystkim informatycznych - które pozwolą gminie ustalić zgodność deklaracji o zamieszkiwaniu w Polsce z stanem faktycznym. Ponadto, starający się o wypłatę 500 plus mają mieć możliwość składania wniosków o świadczenie wychowawcze na nowy okres już od lipca, ale tylko przez internet. Wnioski drogą tradycyjną - bez zmian - mają być przyjmowane od 1 sierpnia. Dodatkowo planowane jest ujednolicenie terminów składania wniosków o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy z terminami składania wniosków o świadczenie wychowawcze.

Nie zabraknie pieniędzy

- Pieniądze na program są i będą w kwotach zabezpieczających wypłatę świadczeń. Mówię to do tych, którzy zawsze wyrażają zaniepokojenie finansowaniem tego programu - zapewniła Rafalska na wspólnej konferencji prasowej z premier Beatą Szydło. Podkreśliła, że 55 proc. polskich dzieci jest objętych programem 500 plus. - Rządowy program został wprowadzony w przyjaznym otoczeniu, w dobrych warunkach. Mówię to w odniesieniu do rynku pracy, bo nie bez znaczenia było to, że malało nam bezrobocie i rosły wynagrodzenia. Wtedy efekt świadczenia 500 zł został jeszcze dodatkowo wzmocniony wynagrodzeniami - powiedziała minister. Zauważyła też, że nie sprawdziły się obawy samorządów związane z krótkim okresem vacatio legis przy wprowadzaniu programu 500 plus, jakoby za zadaniem zleconym przez rząd nie miały pójść pieniądze. - Miesięczny okres na wdrożenie tego programu był wystarczający, a samorządy dostały wynagrodzenia, o jakim jeszcze jakiś czas temu nie mogły marzyć - powiedziała Rafalska.

Jak wynika z komunikatu CIR, po dokonaniu przeglądu funkcjonowania programu 500 plus, rząd podtrzymuje, że w 2017 r. na program przeznaczy 23,1 mld zł. "W 2016 r. (od kwietnia do końca roku) na realizację programu wydano ponad 17 mld zł, w 2017 r. będzie to 23,1 mld zł" - napisano.

W ustawie budżetowej na 2017 r. zarezerwowano na program środki w wysokości 23 mld zł.

W komunikacie dodano, że w 2017 r. planuje się na politykę rodzinną przeznaczyć ok. 59 mld zł.

Premier: to realne wsparcie

Premier Beata Szydło podkreśliła, że program 500 plus przynosi "oczekiwane i zakładane rezultaty". - Po pierwsze zmniejszyło się ubóstwo wśród dzieci, program daje realne, bardzo wyraźne wsparcie finansowe dla rodzin, jest dedykowany w te miejsca, które rzeczywiście wymagają takiej pomocy i wyraźnie poprawił się status polskich rodzin - mówiła szefowa rządu. - Ale też przynosi rezultaty, o których mówiliśmy, a w które niewielu wierzyło (...) czyli wzrost dzietności w Polsce - dodała. - Jesteśmy rządem, który przeznacza na politykę prorodzinną największe środki, jesteśmy rządem, który cały czas podkreśla, że rodzina i sprawy rodziny są priorytetem; i wiążemy politykę rodzinną z polityką rozwoju - powiedziała Szydło.

- Uważamy, że jest to najlepsza inwestycja w przyszłość - inwestycja w dzieci, inwestycja w rodzinę. To jest inwestycja, która daje Polsce już dzisiaj dobre rezultaty - oceniła.

Dodała, że w przyszłości będą one jeszcze bardziej widoczne i pokażą, że kierunek przyjęty przez rząd jest dobry. - Myślimy oczywiście o nowych kierunkach, o nowych projektach i nowych programach – podkreśliła.

Autor: tol/ms / Źródło: PAP, tvn24bis.pl

Raporty: