Polska się kurczy. Ubywa mieszkańców miast, coraz mniej młodych

Z kraju

ShutterstockW porównaniu z poprzednim rokiem liczba ludności spadła w 1 tys. 448 spośród 2 tys. 478 gmin. Najbardziej w Łodzi i Katowicach

W porównaniu z 2014 rokiem liczba mieszkańców Polski zmniejszyła się o 17 tys. 57 osób - wynika z opracowania Głównego Urzędu Statystycznego. Spadek odnotowano w 12 spośród 16 województw.

Najmniej zaludniony powiat w Polsce to powiat bieszczadzki, gdzie kilometr kwadratowy zamieszkuje 19 osób, najludniejszy jest za to powiat pruszkowski w woj. mazowieckim z 648 osobami na km kw.

Coraz mniej

Jak podają autorzy opracowania, najwięcej mieszkańców ubyło w województwach: śląskim (13 tys. 523 osoby, co w porównaniu z poprzednim rokiem stanowi 0,3 proc.), łódzkim (8 tys. 957, czyli 0,4 proc.) i lubelskim (8 tys. 404 osób, czyli 0,4 proc.). Liczba mieszkańców spadła w 209 spośród 314 powiatów. Najbardziej - w powiecie zielonogórskim (19 tys. 577 osób, czyli 20,6 proc.). To z powodu wyłączenia z niego gminy wiejskiej Zielona Góra. którą przyłączono do miasta na prawach powiatu Zielona Góra. Kolejny jest pow. kłodzki, woj. dolnośląskie (spadek o 1 tys. 008 osób, 0,6 proc.).

Są też wzrosty

Najbardziej wzrosła liczba ludności w powiatach: poznańskim, (6 tys. 499 osób, 1,8 proc.) i wrocławskim, (3 tys.72 osób, czyli 2,4 proc.). Spadek liczby ludności odnotowano w 55 spośród 66 miast na prawach powiatu; największy przypada na Łódź (5 tys. 328 osób, 0,7 proc.) oraz Katowice (2 tys. 528, 0,8 proc.). Wzrost liczby mieszkańców nastąpił w jedenastu jednostkach; największy był w Zielonej Górze, woj. lubuskie (20 tys. 107 osób, 17,0 proc.), co jest wynikiem wspomnianej wyżej zmiany w podziale terytorialnym oraz w Warszawie (11 tys. 038 osób, 0,6 proc.).

Problem Łodzi

W porównaniu z poprzednim rokiem liczba ludności spadła w 1 tys. 448 spośród 2 tys. 478 gmin. Najbardziej w Łodzi i Katowicach. Następne są: Poznań, Częstochowa i Sosnowiec w woj. śląskim. W każdej z tych trzech gmin liczba ludności zmniejszyła się o ponad 2 tys. osób. Najwięcej mieszkańców przybyło w Zielonej Górze i Warszawie. O więcej niż 2 tys. osób wzrosła liczba mieszkańców Krakowa, (0,4 proc.), Wrocławia (0,4 proc.) i Rzeszowa (1,1 proc.). Kolejne są: gmina miejsko-wiejska Piaseczno, woj. mazowieckie oraz gminy wiejskie: Komorniki w pow. poznańskim, woj. wielkopolskie i Pruszcz Gdański w pow. gdańskim, woj. pomorskie. W porównaniu z poprzednim rokiem o 37 tys. 769 osób, czyli 0,2 proc. zmniejszyła się liczba mieszkańców miast, a spadek nastąpił w 13 województwach. Najwięcej osób ubyło w województwie śląskim (17 tys. 111 osób, czyli 0,5 proc.), kolejne było woj. łódzkie (9 tys. 632,czyli 0,6 proc.).

Więcej na wsi

Przybyło za to mieszkańców terenów wiejskich. W porównaniu z ub. rokiem jest ich o 20 tys. 712 osób (0,1 proc.) więcej; najbardziej w województwach pomorskim (13 tys. 405, 1,7 proc.) i wielkopolskim (8 tys. 522, 0,5 proc). Najbardziej zmniejszyła się liczba mieszkańców terenów wiejskich w lubuskim (19 tys. 112, 5,1 proc.) oraz świętokrzyskim, lubelskim i podlaskim. Przeciętnie w Polsce kilometr kwadratowy zamieszkują 123 osoby. Najludniej jest w woj. śląskim (372 osoby), następne jest woj. małopolskie (222 osób). Województwa o najniższej gęstości zaludnienia to: podlaskie (59 osób na 1 km kw.) i warmińsko-mazurskie (60 osób na 1 km kw.). Mniej niż 100 osób przypada na 1 km kw. także w województwach: lubuskim, zachodniopomorskim i lubelskim. Najgęściej zaludnionym powiatem w Polsce jest powiat pruszkowski w woj. mazowieckim (648 osób na 1 km kw.), kolejny jest pow. wodzisławski w woj. śląskim (551 osób na 1 km kw.). Ponad 400 osób przypada na 1 km kw. jeszcze w dwóch kolejnych powiatach: będzińskim i mikołowskim, także należących do woj. śląskiego. Najmniejsza gęstość zaludnienia (19 osób na km. kw. występuje w powiecie bieszczadzkim. Poniżej 30 osób przypada na 1 km kw. w trzech kolejnych powiatach: sejneńskim, suwalskim i hajnowskim (odpowiednio 24, 27, 28).

Mniej młodych

Jak wynika z opracowania GUS mieszkańcy Polski w wieku przedprodukcyjnym (0 -17 lat) stanowią 18 proc. ogółu. W porównaniu do ub. roku zmniejszyła się o 52 tys. 366 osób, co stanowi spadek o 0,7 proc. Liczba osób w tym wieku obniżyła się we wszystkich województwach, z wyjątkiem mazowieckiego (wzrost o 3 tys. 934 osób, 0,4 proc.). Największy spadek, według wskaźnika procentowego, nastąpił w województwie świętokrzyskim (1,8 proc., czyli 4 tys. 40 osób). Najmniejszy odnotowano w woj. pomorskim (0,2 proc., 783 osób). Największy procentowy udział osób w wieku przedprodukcyjnym (19,5 proc.) przypada na woj. pomorskie; najniższym charakteryzuje się woj. opolskie (16,1 proc.).

Ubywa pracujących

W porównaniu z poprzednim rokiem liczba osób w wieku produkcyjnym (to 63 proc. ogółu) spadła o 191 tys. 984 (0,8 proc.), a spadek wystąpił we wszystkich województwach. Procentowo najwięcej (po 1,2 proc.) osób ubyło w województwach: zachodniopomorskim i śląskim (odpowiednio 13 tys. 169 i 36 tys. 446 osób); spadek procentowy był najmniejszy w województwach: małopolskim (0,2 proc., 4 561 osób) i podkarpackim (0,3 proc., czyli 4 tys. 237). Grupa osób w wieku poprodukcyjnym, w stosunku do poprzedniego roku, wzrosła o 227 tys. 293, co stanowi 3,2 proc. Przyrost nastąpił we wszystkich województwach i wyniósł od 2,1 proc. w woj. podlaskim (co odpowiada wzrostowi o 4 tys. 560 osób) do 4,4 proc. w woj. zachodniopomorskim (13 tys. 587 osób). Procentowy udział osób w wieku poprodukcyjnym w ludności województw ogółem jest największy w woj. łódzkim (21,2 proc.), najmniejszy w woj. warmińsko-mazurskim (17 proc.).

Autor: msz/ / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock