Vouchery za odwołane wycieczki będą ważne dłużej. Jest podpis prezydenta

Autor:
mb
Źródło:
PAP
Morawiecki o zaniechaniu poboru podatku od umorzonej części dotacji z tarczy finansowej
Morawiecki o zaniechaniu poboru podatku od umorzonej części dotacji z tarczy finansowejTVN24
wideo 2/4
TVN24Morawiecki o zaniechaniu poboru podatku od umorzonej części dotacji z tarczy finansowej

Wydłużenie terminu realizacji vouchera turystycznego, obniżenie czynszów w galeriach handlowych oraz wsparcie dla sklepików szkolnych - to tylko niektóre zmiany, które wprowadza nowela tak zwanej ustawy covidowej. Ustawa została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Chodzi o ustawę z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Celem ustawy, jak zaznaczyła Kancelaria Prezydenta RP, jest "udzielenie wsparcia przedsiębiorcom turystycznym oraz obywatelom, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji w związku z nowymi obostrzeniami nakładanymi z powodu z COVID-19".

Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Vouchery za odwołane wycieczki

Nowelizacja m.in. wydłuża termin realizacji vouchera otrzymanego od organizatora turystyki do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych z roku do dwóch lat od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna.

Zgodnie z nowymi przepisami przesunięto z 1 kwietnia 2021 roku na 31 grudnia 2021 roku termin rozpoczęcia przez organizatorów turystyki zwrotu środków, jakie Turystyczny Fundusz Zwrotów wypłacił podróżnym z tytułu umów o udział w imprezie turystycznej, które nie odbyły się w związku z wybuchem epidemii.

Nowela ma też umożliwić staroście - z urzędu lub na wniosek podmiotu uprawnionego - umorzenie w całości lub w części odroczenie terminów spłaty i rozłożenie spłaty na raty należności otrzymanych z tytułu wsparcia przedsiębiorców - "z mocą wsteczną od dnia 1 kwietnia 2021 roku" - czytamy.

Niższe czynsze

W myśl ustawy obniżono do 20 proc. wysokość należnych udostępniającemu "świadczeń uprawnionego z tytułu używania powierzchni handlowej na podstawie umowy zawartej przed dniem 14 marca 2020 r. (tj. przed wystąpieniem epidemii wywołującej nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 Kodeksu cywilnego), w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, zaś w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia każdego zakazu - do 50 proc. wysokości tych świadczeń".

Ponadto przyznano sklepikom szkolnym pomoc na zasadach analogicznych (według kryterium 40 proc. spadku przychodów), jak przedsiębiorcom objętym wsparciem w oparciu o system kodów PKD w tzw. tarczy branżowej (ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r.). Chodzi o dofinansowanie do wynagrodzeń, świadczenie postojowe, małą dotację oraz zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Nowela ma też umożliwić jednoczesne skorzystanie przez przedsiębiorców ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne pracowników oraz z dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzeń tych pracowników.

Zmiany dla właścicieli pojazdów

Nowe przepisy wydłużają też z 30 do 60 dni terminy na "zarejestrowanie pojazdu niebędącego pojazdem nowym sprowadzonym z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego".

Wydłużono również o dwa miesiące okres przyznawania wsparcia przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Nowe przepisy umożliwią też "Prezesowi Rady Ministrów powierzanie podmiotom sektora publicznego realizacji zadań z zakresu informatyzacji sektora publicznego, innowacji cyfrowych i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu".

Autor:mb

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości