"Przepisy fundamentalne dla systemu emerytalnego". Rząd spieszy się ze zmianami

Z kraju

Bartosz Marczuk o PPKtvn24bis
wideo 2/35

Nowa wersja projektu o Pracowniczych Planach Kapitałowych uwzględnia głosy przedstawicieli strony społecznej - zapewniła minister finansów Teresa Czerwińska. Podkreśliła, że to przepisy fundamentalne dla naszego systemu emerytalnego, a resortowi finansów zależy na szybkim ich wprowadzeniu w życie.

W piątek Ministerstwo Finansów przekazało do finalnych konsultacji społecznych, uzgodnień międzyresortowych i Rady Dialogu Społecznego zaktualizowaną wersję projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Jak wyjaśnia MF w poniedziałkowym komunikacie, nowy projekt jest efektem dyskusji i uzgodnień z przedstawicielami pracodawców, związkowców, instytucji finansowych oraz innych interesariuszy. "W trakcie konsultacji Ministerstwo Finansów uwzględniło wiele postulatów, czego wynikiem jest zaktualizowana wersja projektu ustawy" - poinformowano. "Nowa wersja projektu o PPK uwzględnia głosy przedstawicieli strony społecznej. Bardzo cieszymy się, że ta ustawa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem różnych środowisk i była szeroko dyskutowana. Są to bowiem fundamentalne przepisy dla naszego systemu emerytalnego. Zależy nam na ich szybkim wprowadzeniu w życie" - powiedziała cytowana w komunikacie MF minister finansów Teresa Czerwińska.

Jakie zmiany w projekcie?

Do najważniejszych zmian zawartych w projekcie zaliczono między innymi wprowadzenie zapisu jednoznacznie podkreślającego prywatność środków zgromadzonych przez uczestnika oraz pracodawcę. "W ustawie podkreślono również, że środki wniesione do PPK przez państwo staną się prywatne po osiągnięciu przez uczestnika 60. roku życia" - informuje MF. Resort finansów zwraca uwagę, że zgodnie z nową wersją projektu osoby najsłabiej zarabiające będą mogły wpłacać na PPK mniej niż 2 procent, z tym że nie mniej niż 0,5 procent wynagrodzenia przy zachowaniu poziomu 1,5 procent wpłat pracodawcy oraz dopłat 240 zł ze strony państwa. Dotyczy to osób, których dochody ze wszystkich źródeł nie przekraczają 2100 zł brutto. "To ukłon w stronę najmniej zarabiających, aby trudna sytuacja materialna nie wykluczała ich z systemu PPK. Był to jeden z kluczowych postulatów podnoszonych przez stronę związkową" - uważa MF. Ministerstwo wskazało też, że obowiązek ponownego potwierdzenia przez pracownika rezygnacji z uczestnictwa w PPK został wydłużony z 2 do 4 lat, dla pracodawców zniechęcających do oszczędzania w PPK przewidziane zostały jedynie sankcje finansowe. "Do instytucji, które mogą oferować PPK zostały dopuszczone obok Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych także Powszechne Towarzystwa Emerytalne, Pracownicze Towarzystwa Emerytalne oraz zakłady ubezpieczeń" - informuje resort finansów. Ponadto zdecydowano, że minimalny poziom kapitałów własnych instytucji dopuszczonych do oferowania PPK został podniesiony do 25 mln zł. Wcześniej wynosił on 10 mln zł. "Po wprowadzeniu tej zmiany PPK będą mogły oferować tylko instytucje z odpowiednim zapleczem finansowym i wiarygodnością" - tłumaczy MF. Doprecyzowana została polityka inwestycyjna instytucji, które mogą oferować PPK, tak aby kryteria otrzymania przez nie premii za wyniki inwestycyjne w wysokości 0,1 procent były jaśniej określone i bardziej wymagające do osiągnięcia. Zdaniem MF ważne są też zmiany dotyczące opłat dla instytucji finansowych. Za przystąpienie do portalu PPK i możliwość oferowania PPK opłata została ograniczona do maksymalnie 750 tys. zł (z 1 mln zł), a roczna oplata na rzecz PFR za ewidencje na maksymalnie 20 groszy za uczestnika (z 1 zł).

Autor: mb//dap / Źródło: PAP

Raporty: