Specjalny zasiłek opiekuńczy 2021 – dla kogo, wysokość, jak złożyć wniosek

Źródło:
TVN24 Biznes
Premier o nowej strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami
Premier o nowej strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościamiTVN24
wideo 2/4
Premier o nowej strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościamiTVN24

Specjalny zasiłek opiekuńczy to świadczenie przeznaczone dla osób, które nie podejmują pracy zarobkowej, aby sprawować opiekę nad niepełnosprawnym krewnym. Komu przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy i jak go uzyskać? Ile wynosi to świadczenie w 2021 roku?

Specjalny zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest dla osób, które rezygnują z pracy zarobkowej na rzecz opieki nad niepełnosprawnym bliskim.Przyznawany jest rodzinom, w których dochód na mieszkańca nie przekracza 764 zł netto.Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 620 zł miesięcznie.Pobieranie specjalnego zasiłku opiekuńczego wyklucza otrzymywanie niektórych innych świadczeń.

Specjalny zasiłek opiekuńczy – dla kogo jest przeznaczony?

Specjalny zasiłek opiekuńczy jest jednym ze świadczeń opiekuńczych wprowadzonych na mocy ustawy z 28 listopada 2003 r. i funkcjonuje od 1 stycznia 2013 roku. Przeznaczony jest dla członków rodziny, którzy nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, albo rezygnują z nich, w celu sprawowania stałej opieki nad bliską, poważnie niepełnosprawną osobą.

O specjalny zasiłek opiekuńczy ubiegać się mogą: - osoby, na których zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny - małżonkowie.

Ponadto osoba, nad którą sprawowana jest opieka, musi legitymować się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej, lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności codziennego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego edukacji, leczenia i rehabilitacji. 

Zasiłek specjalny a świadczenie pielęgnacyjne

W przeciwieństwie do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłata specjalnego zasiłku opiekuńczego nie jest uzależniona od daty powstania niepełnosprawności. Jednocześnie zasiłek ten przyznawany jest na określony rok zasiłkowy, a nie jak w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego – na czas ważności danego orzeczenia o niepełnosprawności.

Należy pamiętać, że w przypadku posiadania uprawnień zarówno do specjalnego zasiłku opiekuńczego, jak i do świadczenia rodzicielskiego, pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, korzystać można wyłącznie z jednego z tych świadczeń. O tym, które to będzie świadczenie, decyduje osoba uprawniona.

Specjalny zasiłek opiekuńczy a dochód

Przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego uzależnione jest od dochodów rodziny osoby wymagającej opieki oraz rodziny osoby sprawującej opiekę. Aby świadczenie to przysługiwało, łączny dochód przeliczony na mieszkańca w tych rodzinach nie może przekraczać kwoty 764 zł netto na osobę w roku poprzedzającym okres zasiłkowy. 

Zasiłek specjalny przysługuje również w sytuacjach, gdy ustalony próg dochodowy jest przekroczony o kwotę niższą lub równą aktualnemu najniższemu zasiłkowi rodzinnemu. Wypłata świadczenia w tym przypadku jest jednak możliwa tylko przez jeden okres zasiłkowy – jeżeli po nim próg dochodowy rodzin nadal będzie przekraczany, specjalny zasiłek opiekuńczy przestanie przysługiwać.

Specjalny zasiłek opiekuńczy – wysokość

Obecnie specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 620 zł miesięcznie. Jego wysokość jest rewaloryzowana co trzy lata, ostatnia taka zmiana miała miejsce w listopadzie 2018 roku.

Jeżeli wypłacanie zasiłku kończy się inaczej niż z końcem miesiąca, jego kwota zostaje w tym miesiącu proporcjonalnie zmniejszona. Wypłaca się wówczas 1/30 wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień, w którym przysługiwał, a uzyskaną kwotę zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Kiedy nie przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy?

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli opiekun: - sam ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, - ma przyznane prawo do emerytury, renty, zasiłku stałego lub przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, - ma przyznane prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje również, jeżeli na osobę wymagającą opieki: - inna osoba ma przyznane prawo do wcześniejszej emerytury, - jest przyznane prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, - inna osoba jest już uprawniona do świadczenia z innego państwa na pokrycie wydatków związanych z tą opieką.

O specjalny zasiłek opiekuńczy nie można ubiegać się ponadto w sytuacji, gdy osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej innej niż rodzina zastępcza spokrewniona, w rodzinnym domu dziecka albo w innej niż lecznicza placówce zapewniającej całodobową opiekę i korzysta z tej opieki przez ponad pięć dni w tygodniu.

Gdzie złożyć wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy?

Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy składać można w urzędach gminy lub miasta właściwych dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. W niektórych gminach realizacją świadczeń rodzinnych zajmują się ponadto lokalne ośrodki pomocy społecznej. Wniosek można złożyć również na oficjalnym portalu Emp@tia.

Niezależnie od sposobu złożenia wniosku, należy załączyć do niego wymagane dokumenty, m.in. orzeczenie o niepełnosprawności osoby wymagającej opieki oraz dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa pomiędzy opiekunem i osobą niepełnosprawną.

Specjalny zasiłek opiekuńczy dla rolników

Zasiłek specjalny może przysługiwać również rolnikom, ich małżonkom oraz domownikom. Aby się o niego ubiegać: - rolnik musi zaprzestać prowadzenia gospodarstwa rolnego, - małżonek lub domownik rolnika musi zaprzestać prowadzenia gospodarstwa rolnego albo wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.

Zaprzestanie wykonywania pracy jest w obu przypadkach potwierdzane stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Specjalny zasiłek opiekuńczy po śmierci

W przypadku śmierci osoby niepełnosprawnej jej opiekun, który pobierał specjalny zasiłek opiekuńczy, traci do niego prawa. Może natomiast ubiegać się wówczas o zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie przedemerytalne. 

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje, jeżeli dotychczasowy opiekun udowodni, że pobierał specjalny zasiłek opiekuńczy co najmniej przez rok w ostatnich 18 miesiącach poprzedzających rejestrację w lokalnym urzędzie pracy. 

Świadczenie przedemerytalne przysługuje natomiast, jeżeli były opiekun do dnia, w którym ustało prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, będzie miał skończone 55 lat w przypadku kobiety lub 60 lat w przypadku mężczyzny. Osoba taka musi jednocześnie spełniać kryterium okresu odprowadzania składek emerytalnych, wynoszącego 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn. 

Autorka/Autor:red

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Na wakacjach rezydent zajmuje się wszystkim, od wymiany brudnych ręczników po załatwianie formalności, gdy turysta nagle umrze. - To nie jest praca dla wszystkich. Niektórzy chcą wracać w trakcie sezonu - stwierdza pracownica biura podróży. Ale są też tacy, którzy nie wyobrażają sobie innego życia.

Praca marzeń? "Ludzie zachowują się, jakby przestali używać mózgu"

Praca marzeń? "Ludzie zachowują się, jakby przestali używać mózgu"

Źródło:
tvn24.pl

1,5 złotego za komentarz, ale przy dłuższej współpracy stawka może być podwojona. Im więcej ocenionych telefonów lub tabletów, tym wyższe zarobki. Tak wygląda kupowanie fałszywych opinii o produktach, usługach czy miejscach wypoczynku. Jak informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w ostatnich latach nieuczciwi przedsiębiorcy oferowali publikowanie zmyślonych ocen zarówno w mediach społecznościowych, wyszukiwarkach, jak i serwisach, które pozwalają porównywać ceny albo rezerwować terminy do lekarza czy mechanika. 

Plaga fałszywych komentarzy. "Odpowiedź zwaliła mnie z nóg"

Plaga fałszywych komentarzy. "Odpowiedź zwaliła mnie z nóg"

Źródło:
TVN24

Polskę można zwiedzać wzdłuż i wszerz na wiele sposobów. Jednym z nich jest podążanie szlakiem polskich zabytków wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Znajduje się na niej aż 17 obiektów. Pierwszy trafił na nią w 1978 roku.

Miejsca, które warto odwiedzić w Polsce

Miejsca, które warto odwiedzić w Polsce

Źródło:
tvn24.pl

Tacie blogera Michała Góreckiego przestępcy próbowali wyczyścić konto bankowe, korzystając z tego, że na popularnej platformie OLX wystawił do sprzedaży biurko i szafkę. - Wielowarstwowa ściema. Najłatwiej hakuje się człowieka - ocenił w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl. Opisał też sposoby działania przestępców wobec rodzica.

Triki oszustów. Tak "próbowano wyczyścić konto"

Triki oszustów. Tak "próbowano wyczyścić konto"

Źródło:
tvn24.pl

Skoro wszystko drożeje, to rosnąć musi też składka OC - tak podwyżki tłumaczą specjaliści z branży ubezpieczeń. Jednocześnie brak ważnego OC wiąże się nie tylko z karą finansową, ale też niesie ryzyko wypłaty ogromnych kwot w przypadku spowodowania wypadku. Materiał programu "Raport" TVN Turbo.

Rachunek dla kierowcy może być słony. "To jest bankructwo tego człowieka"

Rachunek dla kierowcy może być słony. "To jest bankructwo tego człowieka"

Źródło:
TVN Turbo

Na rzymskiej stacji metra Barberini doszło w sobotę wieczorem do interwencji policji w rezultacie serii kradzieży, której ofiarami padło wielu pasażerów, a także z powodu starć między bandami kieszonkowców. Stacja była zamknięta przez 40 minut.

Chaos i bitwa między bandami kieszonkowców. Akcja policji

Chaos i bitwa między bandami kieszonkowców. Akcja policji

Źródło:
PAP

Wybierając się na włoską Sardynię, warto pamiętać o obowiązujących tam zasadach. Tamtejsze władze zabraniają wywożenia z wyspy muszelek, kamyków czy piasku. Mimo to niektórzy turyści nadal próbują zabrać je ze sobą do domu. Tymczasem grozi za to grzywna do trzech tysięcy euro.

Zakaz wywożenia piasku. Kara może być ogromna

Zakaz wywożenia piasku. Kara może być ogromna

Źródło:
PAP

Chorwacja, jeden z ulubionych kierunków wakacyjnych podróży Polaków, może pochwalić się najczystszymi kąpieliskami morskimi w Europie. Eksperci wskazują między innymi na jeden z najlepiej zorganizowanych systemów monitorowania jakości wody w Unii Europejskiej.

Najczystsze morze w Europie. "Kilka czynników"

Najczystsze morze w Europie. "Kilka czynników"

Źródło:
PAP

W sobotę w Lotto ponownie nie padła główna wygrana. Oznacza to, że rośnie kumulacja i w najbliższym losowaniu będzie można wygrać sześć milionów złotych. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 13 lipca 2024 roku.

Wyniki Lotto z 13 lipca 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Wyniki Lotto z 13 lipca 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Źródło:
tvn24.pl

Po matce dostała walizkę, a w niej kilka kosmetyków, zdjęć i książek. - Drobnica, do wyceny praktycznie zero złotych - mówi w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl Katarzyna Kujawa, prawniczka z kancelarii adwokackiej Rynkowski. Mimo to na konto wchodzi komornik i zabiera dziesięć tysięcy złotych. W kolejce są następne egzekucje. - Mam już wiele nieprzespanych nocy za sobą, jestem tym okrutnie zmęczona - komentuje Maria Zapędowska, która spłaca długi po zmarłym rodzicu.

Dostała walizkę, musi spłacać dług. "Gehenna i paranoja. Idzie się rozchorować"

Dostała walizkę, musi spłacać dług. "Gehenna i paranoja. Idzie się rozchorować"

Źródło:
tvn24.pl

Przez dwa miesiące w roku jest tyle pracy, że nie wiadomo, w co ręce włożyć. Potem mają "szyje jak u żyrafy", wyglądając majowego weekendu, bo brakuje pieniędzy po zimie. Dla firm funkcjonujących w turystyce nie ma niczego pośrodku. Niektóre się zamykają, część szuka pomysłu, jak przetrwać w trakcie tak zwanego niskiego sezonu.

Najpierw "ostra jazda", potem "szyja jak u żyrafy"

Najpierw "ostra jazda", potem "szyja jak u żyrafy"

Źródło:
tvn24.pl

Część klientów otrzymała wysokie przedpłaty za prąd na lipiec i koleje miesiące. Stało się to zanim weszły w życie nowe regulacje mrożące ceny energii. Czy firmy energetyczne wyślą nowe, skorygowane rachunki? Zapytaliśmy o to największych sprzedawców prądu w kraju.

Zamieszanie z cenami prądu. "Przyjmujemy wszystkie wnioski o korekty"

Zamieszanie z cenami prądu. "Przyjmujemy wszystkie wnioski o korekty"

Źródło:
tvn24.pl

Rząd szykuje ograniczenie sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Część krajów Unii Europejskiej już je wprowadziło, bądź zupełnie zakazało sprzedaży napojów alkoholowych na stacjach paliw. Napojów alkoholowych nie można kupić na stacjach benzynowych między innymi w Szwecji i na Litwie. Władze Francji, Słowenii i Portugalii zdecydowały o zakazie sprzedaży alkoholu w nocy.

Szykują się zmiany na stacjach paliw. Tak to wygląda w innych krajach

Szykują się zmiany na stacjach paliw. Tak to wygląda w innych krajach

Źródło:
PAP

Wokół sztucznej inteligencji powstaje bańka inwestycyjna, która może zakończyć się katastrofą. Tak jak bańka internetowa z początku wieku - uważa analityk James Ferguson.

Ostrzeżenie przed powtórką z historii. "Wiemy, jak takie bańki się kończą"

Ostrzeżenie przed powtórką z historii. "Wiemy, jak takie bańki się kończą"

Źródło:
Fortune

Donald Trump ponownie ma pełny dostęp do swoich kont na Facebooku i Instagramie - ogłosiła spółka Meta. Decyzję koncernu skomentował sztab wyborczy Joe Bidena.

Decyzja giganta w sprawie kont Trumpa na Facebooku i Instagramie

Decyzja giganta w sprawie kont Trumpa na Facebooku i Instagramie

Źródło:
PAP

Spacery albo kąpiel w morzu bywają ograniczane przez najemców płatnych plaż. Jednak to jest działanie bezprawne - przypomina włoska Krajowa Unia Konsumentów. Nie wiedzą o tym przede wszystkim zagraniczni turyści.

Zakazy na plaży. Tego mogą nie wiedzieć turyści

Zakazy na plaży. Tego mogą nie wiedzieć turyści

Źródło:
PAP

Na ślubie wystąpili już Rihanna i Justin Bieber, był szklany pałac i rejs, a "najbardziej ekstrawaganckie wesele roku" jeszcze się nie skończyło - pisze "Wall Street Journal". Eksperci z branży szacują, ile to wszystko kosztowało.

"Najbardziej ekstrawagancki ślub roku". Ile to kosztowało

"Najbardziej ekstrawagancki ślub roku". Ile to kosztowało

Źródło:
"The Wall Street Journal"