TVN24 Biznes | Pieniądze

Nowe świadczenie dla rodziców. Można składać wnioski

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
mb/ToL
Źródło:
PAP
Marlena Maląg o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym (wypowiedź z lipca 2021)
Marlena Maląg o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym (wypowiedź z lipca 2021)TVN24
wideo 2/4
TVN24Marlena Maląg o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym (wypowiedź z lipca 2021)

Ruszyła możliwość składania wniosków o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. To nowe świadczenie w wysokości 12 tysięcy złotych, które przysługuje na drugie i kolejne dzieci od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia. Wnioski można składać wyłącznie w postaci elektronicznej, za pośrednictwem portalu Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Jak przekazała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, od północy do godz. 11 złożono ponad 8,8 tys. wniosków na prawie 10,4 tys. dzieci. Z szacunków resortu wynika, że w 2022 roku ze świadczenia będzie mogło skorzystać około 615 tys. dzieci.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - wniosek

Od 1 stycznia 2022 roku na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie - w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia - przysługuje dodatkowe świadczenie - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Wniosek o RKO do ZUS jest składany wyłącznie w postaci elektronicznej.

- Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i załączniki do wniosku są składane wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie Dobry Start i świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500 plus. To portal Emp@tia, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczna - wyjaśniła prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe. Świadczenie wyniesie do 12 tys. zł na dziecko. Będzie wypłacane w miesięcznych częściach - po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od opcji wybranej przez rodzica. Ustawa o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym przewiduje, że wysokość pobieranego kapitału może zostać zmieniona - podwyższona z 500 zł do 1000 zł miesięcznie albo obniżona z 1000 zł do 500 zł miesięcznie - na wniosek rodzica. Taką dyspozycję można będzie złożyć tylko raz w okresie otrzymywania świadczenia.

Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane.

Prawo do świadczenia będą mieć także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało na drugie dziecko lub kolejne proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do końca 35. miesiąca życia tego dziecka.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - kiedy wypłata

Przepisy ustawy o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym określają maksymalny termin dla ZUS na rozpatrzenie wniosku o kapitał. Wynosi on dwa miesiące od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Z kolei wypłata przysługującego kapitału następuje nie wcześniej, niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo do kapitału.

Jeśli kapitał zostanie przyznany, to rodzic otrzyma informację o przyznaniu świadczenia, która będzie znajdować się w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS. Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Jeśli kapitał nie będzie przysługiwać, to ZUS wyda decyzję odmowną. Decyzję odmowną w takim przypadku rodzic otrzyma elektronicznie na PUE ZUS. Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do Prezesa ZUS, a następnie skarga do sądu administracyjnego.

Świadczenie żłobkowe

Ustawa zakłada także dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci. Tak zwane żłobkowe będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – przekazywane bezpośrednio instytucji. Świadczenie wyniesie nie więcej, niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc. Tutaj też nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe.

Dofinansowanie będzie dotyczyć dzieci, które nie będą objęte Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym (RKO). Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie. Mogą z niego skorzystać też rodzice na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie, ale tylko za okresy uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna, za które nie przysługuje Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Chodzi np. o dzieci uczęszczające do żłobka przed 12. miesiącem życia dziecka. Dofinansowanie dotyczy opłat za uczęszczanie do placówki, nie obejmuje natomiast opłat za wyżywienie w placówce.

Tak zwane żlobkowe będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 roku, dofinansowanie przysługiwać będzie jednak z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 roku, jeżeli dziecko w styczniu i kolejnych miesiącach uczęszczało do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna.

Autor:mb/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości