Obniż należny podatek. Oto cztery sposoby

Pieniądze

TVN24 BiSKrew, internet, emerytury. Zobacz, jak zapłacić niższy podatek

Wpłata na IKZE, czy ulga na internet - to tylko niektóre sposoby na to żeby zapłacić mniejszy podatek za 2016 rok. Jak to zrobić i do kiedy w programie "Biznes dla Ludzi" w TVN24 BiS mówił Paweł Blajer.

1. Wpłata na IKZE

Jednym ze sposobów na niższy podatek jest wpłata na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. To dodatkowy produkt związany z dobrowolnym oszczędzaniem na emeryturę obok funkcjonującego już Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE), który pojawił się w 2012 roku.

Roczny limit wpłat na IKZE wynosi 1,2-krotność prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Oznacza to, że maksymalnie w tym roku możemy zgromadzić na naszym koncie 4866 zł.

Plusem tego rozwiązania jest możliwość odliczenia od tych środków podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i pomniejszać płacony podatek. Jak mówi Paweł Blajer, zwrot podatku może wynieść nawet 1,2 tys. zł.

2. Darowizna

Na zmniejszenie podatku płaconego fiskusowi mogą wpłynąć również darowizny. Należy jednak pamiętać, że tylko w przypadku, gdy nie stanowiły one kosztu uzyskania przychodu.

Wysokość odliczenia nie może ponadto przekroczyć 6 proc. uzyskanego dochodu. Jeżeli zatem darczyńca uzyskał np. dochód 48 tys. zł odliczy maksymalnie 4,8 tys. zł.

3. Krwiodawcy

Ulga podatkowa przysługuje także krwiodawcom. Darowizna odliczana jest od dochodu i zakłada odliczenie ekwiwalentu za krew, który przysługiwałby dawcy, z tytułu przekazania określonej ilości krwi.

Jak mówi Paweł Blajer, krew jest wyceniana przez fiskusa na ok. 130 zł za litr. Zwyczajowo podczas jednej sesji oddaje się natomiast 450 ml krwi. Zakładając zatem, że mężczyzna może oddać krew sześć razy w ciągu roku, to może on odliczyć w zeznaniu PIT maksymalnie 351 zł. W przypadku kobiet, najwyższa możliwa kwota to 234 zł. Różnica wynika z tego, że mężczyzna może oddawać krew co 8 tygodni, a kobieta co 12 tygodni.

Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku wysokość ulgi również nie może przekroczyć 6 proc. dochodu.

4. Ulga na internet

Do naszej dyspozycji jest również ulga na internet. Aby móc odliczyć od przychodu wydatki związane z opłacaniem usług za internet, należy odpowiednio je jednak udokumentować, może to być np. faktura VAT.

Odliczenie nie może przekroczyć 760 zł. Paweł Blajer zwraca ponadto uwagę, że ulga przysługuje tylko tym osobom, które nigdy z niej nie korzystały lub w ubiegłym roku skorzystały z niej po raz pierwszy.

Autor: mb/gry / Źródło: TVN24 BiS

Źródło zdjęcia głównego: TVN24 BiS