Podwyżka wynagrodzenia dla ponad dwóch milionów osób. Opublikowano ocenę skutków rozporządzenia

Autor:
kris
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes
Niedzielski: osoby, które do tej pory zarabiały najniższe wynagrodzenia będą miały zwyżkę
Niedzielski: osoby, które do tej pory zarabiały najniższe wynagrodzenia będą miały zwyżkęTVN24
wideo 2/5
TVN24Niedzielski: osoby, które do tej pory zarabiały najniższe wynagrodzenia będą miały zwyżkę

Z rządowego projektu rozporządzenia wynika, że płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3000 złotych. W opublikowanej ocenie skutków regulacji projektowanego aktu prawnego podano, że podwyżka minimalnego wynagrodzenia oraz stawki godzinowej dotyczy około 2,2 miliona osób.

Rząd przyjął już rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. Teraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano ocenę skutków regulacji (OSR).

Płaca minimalna w 2022 roku - ocena skutków regulacji >>>

Według rządowego projektu rozporządzenia ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 3000 zł oznacza wzrost w stosunku do wysokości obowiązującej w roku bieżącym o 7,1 proc. oraz minimalnej stawki godzinowej na poziomie 19,60 zł.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Płaca minimalna w 2022 roku - koszt

W OSR podano, że dzięki podwyżce płacy gospodarstwa domowe zyskają ok. 4,06 mld zł dodatkowego dochodu.

Z kolei koszt podwyżki płacy minimalnej w 2022 roku dla małych i średnich firm to ok. 5,24 mld zł rocznie, a dla dużych 789 mln zł.

"Wprowadzenie projektowanej zmiany zwiększy dochody z pracy osób otrzymujących wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, co przyczyni się również do poprawy sytuacji finansowej gospodarstw domowych tych osób (dotyczy to także osób starszych lub niepełnosprawnych)" - napisano.

Skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku

"Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę pozytywnie wpłynie na sytuację finansową gospodarstw domowych, podnosząc dochody pracowników wymagających szczególnej ochrony, zwłaszcza w czasie kryzysu wywołanego pandemią. Oceniając wpływ podwyższenia kwoty minimalnego wynagrodzenia na finanse gospodarstw domowych można założyć, że wzrost płacy minimalnej wpłynie pozytywnie na sytuację dochodową osób pracujących" - czytamy w OSR.

Jednakże - jak zaznaczono - część osób, które wcześniej nie pracowały może doświadczyć trudności ze znalezieniem zatrudnienia, natomiast w stosunku do osób pracujących może wystąpić trudność w utrzymaniu tego zatrudnienia. "To, który z efektów będzie przeważał zależy od wielu czynników, zwłaszcza sytuacji makroekonomicznej kraju. Podniesienie minimalnego wynagrodzenia najbardziej wpływa na sytuację osób nisko zarabiających, których wynagrodzenie ulega zmianie wraz ze zmianą minimum ustawowego" - podkreślono.

Projektodawca wskazał, że podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych może mieć wpływ na rynek zamówień publicznych, w szczególności na koszty realizacji umów, które przewidują wynagrodzenie dla wykonawców na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej.

W projekcie zapisano, że rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku

Płaca minimalna to najniższa możliwa wysokość wynagrodzenia za pracę, na jaką pozwala prawo. Ustalana jest przez państwo jako stawka za wykonywanie obowiązków wobec pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w określonym wymiarze czasu. Obowiązek zapewnienia pracownikowi zatrudnionemu w ramach stosunku pracy zapłaty w wysokości nie niższej niż określona kwota wynika bezpośrednio z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu i nie jest on w żaden sposób uzależniony od kompetencji pracownika ani od możliwości pracodawcy. 

W 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wynosi 2800 zł brutto, co oznacza wzrost o 200 zł (7,7 proc.) w stosunku do najniższej płacy, która obowiązywała w 2020 r. Płaca minimalna "na rękę" wynosi zatem – przy uwzględnieniu standardowego kosztu uzyskania przychodu – 2061,67 zł. Dla porównania: w 2000 r. płaca minimalna wynosiła 700 zł brutto (512,83 zł netto). 

Z kolei obowiązująca w 2021 r. minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych to 18,30 zł, co oznacza wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim o 1,30 zł. 

Autor:kris

Źródło: PAP, TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości