TVN24 Biznes | Pieniądze

Danina solidarnościowa – co to jest i kogo dotyczy? Od jakich dochodów się ją płaci?

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
red.
Źródło:
gov.pl, TVN24 Biznes
Drożyzna zagląda Polakom w oczy
Drożyzna zagląda Polakom w oczyTVN24
wideo 2/4
TVN24Drożyzna zagląda Polakom w oczy

Danina solidarnościowa jest dodatkowym świadczeniem płaconym jedynie przez najlepiej zarabiających. Czym jest to świadczenie i ile wynosi? Kto i w jaki sposób jest zobowiązany do płacenia daniny solidarnościowej?

Danina solidarnościowa to dodatkowe świadczenie osób fizycznych od dochodów przekraczających milion złotych.Środki z tego świadczenia kierowane są na rzecz Funduszu Solidarnościowego.Danina ta wynosi 4 proc. od nadwyżki dochodu ponad kwotę miliona złotych.Przepisy precyzyjnie określają, które dochody wliczają się, a które są pomijane przy wyliczaniu obowiązku zapłaty daniny solidarnościowej.

Danina solidarnościowa – ustawa i regulacje prawne

Danina solidarnościowa jest świadczeniem funkcjonującym na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Uzupełniająco w zakresie rozumienia wprowadzonych przepisów Ministerstwo Finansów opublikowało ponadto objaśnienia podatkowe z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie stosowania przepisów o daninie solidarnościowej zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Danina solidarnościowa – co to jest?

Danina solidarnościowa nazywana jest również podatkiem solidarnościowym lub trzecim progiem podatkowym. Stanowi ona dodatkowy podatek, oficjalnie nazwany daniną, którego zapłata jest obowiązkowa dla najlepiej zarabiających osób w Polsce.

Solidarnościowy wymiar daniny polega na tym, że środki płacone przez najbogatszych z jej tytułu trafiają na rzecz państwowego Funduszu Solidarnościowego (Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych). Fundusz ten wspierać ma osoby z niepełnosprawnościami, emerytów oraz rencistów.

Podatek solidarnościowy 2021

Kogo obejmuje to dodatkowe świadczenie? Obowiązek zapłaty daniny solidarnościowej dotyczy wszystkich osób fizycznych, które w danym roku podatkowym zarobiły ponad milion złotych. Oznacza to, że płacą go nie tylko obywatele polscy, ale również obcokrajowcy osiągający w Polsce przychody. 

Danina solidarnościowa wynosi 4 proc. i naliczana jest od nadwyżki dochodu ponad milion złotych. Przykładowo, jeżeli dana osoba zarobiła w danym roku podatkowym 1,5 mln zł, to od całości odprowadza ona podatek zgodnie z zasadami pierwszego (17 proc.) i drugiego (32 proc.) progu podatkowego, a ponadto od nadwyżki wynoszącej 500 tys. zł płaci dodatkowe 4 proc. daniny.

Z tego powodu danina solidarnościowa nazywana jest również trzecim progiem podatkowym

Danina solidarnościowa – objaśnienia

Dochody objęte daniną solidarnościową są ustalane inaczej niż dochody objęte pozostałymi progami podatkowymi. 

W przypadku wyliczania dochodu kwalifikującego do obowiązku zapłaty daniny solidarnościowej wlicza się do niego nie tylko dochody rozliczane według skali podatkowej, tak jak ma to miejsce w przypadku pierwszego i drugiego progu podatkowego, ale również:

dochody rozliczane według stawki liniowej,  dochody zagraniczne rozliczane metodą proporcjonalnego odliczenia,  dochody ze sprzedaży akcji i innych papierów wartościowych. 

Tym samym możliwe jest powstanie obowiązku zapłaty daniny solidarnościowej (trzeciego progu) u osoby, która jednocześnie nie weszła do drugiego progu podatkowego. Może się tak zdarzyć na przykład u osoby, która nie otrzymuje wysokiego wynagrodzenia za pracę, ale jednocześnie osiągnęła wysokie przychody ze sprzedaży akcji albo ze sprzedaży praw autorskich.

Jednocześnie niektóre rodzaje przychodu i dochodu nie są brane pod uwagę przy wyliczaniu obowiązku zapłaty daniny solidarnościowej. Pomijane są w tym przypadku dochody z:

dywidend sprzedaży nieruchomości,  opodatkowane ryczałtowo (w tym kartą podatkową), osiągane za granicą i rozliczane metodą wyłączenia. 

Tym samym możliwa jest również sytuacja, w której osiągnięcie dochodu przekraczającego milion złotych nie spowoduje obowiązku zapłaty daniny solidarnościowej.

DSF 1 – co to za formularz?

Osoby, których dochód przekracza w danym roku podatkowym milion złotych, zobowiązane są do złożenia dodatkowego formularza podatkowego dotyczącego daniny solidarnościowej. Jest to formularz DSF-1 stanowiący oddzielny dokument niż deklaracja podatkowa składana na formularzu PIT-36, PIT-37 czy PIT-38.

Formularz DSF-1 można złożyć osobiście lub listownie w urzędzie skarbowym lub nie wychodząc z domu - przez Internet. Elektroniczne formularze dostępne są na stronie podatki.gov.pl. Termin na złożenie formularza DSF-1 za poprzedni rok to 30 kwietnia kolejnego roku. Wpłacone środki przekazywane są na rzecz Funduszu Solidarnościowego już przez sam urząd skarbowy.

Danina solidarnościowa – na jakie konto powinna być wpłacana?

Danina solidarnościowa płacona jest jednorazowo za cały ostatni rok podatkowy – nie trzeba jej więc płacić od razu z chwilą przekroczenia miliona złotych dochodu. Terminem zapłaty daniny solidarnościowej jest taki sam jak złożenia deklaracji DSF-1, czyli ostatni dzień kwietnia kolejnego roku.

Wpłata daniny powinna być dokonywana na indywidualny mikrorachunek podatkowy – ten sam, na który osoby prowadzące działalność gospodarczą wpłacają również należne podatki PIT, CIT czy VAT. Swój indywidualny mikrorachunek można sprawdzić na stronie podatki.gov.pl – wystarczy podać numer PESEL lub NIP.

Danina solidarnościowa a podatek liniowy

Obowiązek zapłaty daniny solidarnościowej może dotyczyć nie tylko osób rozliczających się według skali podatkowej, ale również rozliczających się podatkiem liniowym. 

Przykładowo osoba prowadząca działalność gospodarczą i rozliczająca się liniowo osiągnęła przychód 2,5 mln zł przy kosztach jego uzyskania wynoszących 1 mln zł. Jej wynoszący wówczas 1,5 mln zł dochód zostaje opodatkowany stawką liniową 19 proc., a 500 tys. zł nadwyżki ponad milion złotych podlega dodatkowo obciążeniu 4 proc. daniny solidarnościowej.

Akty prawne: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; Objaśnienia podatkowe z 28 sierpnia 2019 r. ws. stosowania przepisów o daninie solidarnościowej zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych 

Autor:red.

Źródło: gov.pl, TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Dziurek / Shutterstock.com

Pozostałe wiadomości