Abonament RTV – kto powinien go płacić, ile wynosi i jakie są kary za zaległości w opłatach

Źródło:
TVN24 Biznes
Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka: media tzw. publiczne są w tej chwili całkowicie podporządkowane obozowi władzy
Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka: media tzw. publiczne są w tej chwili całkowicie podporządkowane obozowi władzy TVN24
wideo 2/4
Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka: media tzw. publiczne są w tej chwili całkowicie podporządkowane obozowi władzy TVN24

Abonament RTV to opłata pobierana w celu realizacji misji publicznej telewizji i radia. O wysokości abonamentu RTV decyduje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, natomiast instytucją, która odpowiada za pobór opłat abonamentowych, jest Poczta Polska. 

Do płacenia abonamentu RTV zobowiązany jest każdy, kto posiada odbiornik radiowy lub telewizyjny; wyjątkiem są grupy zwolnione z opłat abonamentowych na mocy ustawy.Każdy odbiornik RTV wymaga rejestracji na poczcie – Poczta Polska pobiera również opłaty z tytułu abonamentu RTV.Kwota miesięcznej opłaty abonamentowej w 2021 r. wynosi: 7,5 zł za radio i 24,5 zł, jeżeli posiadamy telewizor.

Kto powinien płacić abonament?

Obowiązek płacenia abonamentu RTV ma każdy, kto posiada odbiornik radiowy lub telewizyjny. Zgodnie z prawem przyjmuje się, że osoba, która posiada sprawny odbiornik w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa go. Nie ma znaczenia, czy rzeczywiście z niego korzystamy – jeżeli mamy w domu radio lub telewizor, jesteśmy zobowiązani do płacenia abonamentu RTV. 

Każde urządzenie, które posiadamy, powinno być ponadto zarejestrowane w ciągu 14 dni od dnia zakupu w dowolnej placówce Poczty Polskiej. Wiele osób nieświadomie myli abonament z opłatami za usługi prywatnych operatorów telewizji kablowej lub satelitarnej. Warto pamiętać, że to dwie różne opłaty, a uregulowanie należności za kablówkę nie zwalnia z płacenia abonamentu.

Według danych GUS zebranych na podstawie Spisu Powszechnego z 2011 r., z 13,5 mln gospodarstw domowych w Polsce 96,4 proc. posiada odbiorniki telewizyjne, tymczasem na koniec 2020 r. zarejestrowane odbiorniki RTV miało 47,5 proc. (6,44 mln) gospodarstw domowych. Łączną liczbę podmiotów zobowiązanych do wnoszenia opłat abonamentu RTV powiększa jeszcze 237,5 tys. abonentów instytucjonalnych

Jak regulować opłaty za abonament RTV? 

Instytucją, która odpowiada za pobieranie opłat abonamentowych, jest Poczta Polska. Opłaty wnosi się na indywidualny numer rachunku bankowego abonenta, który zostaje nadany podczas rejestracji odbiornika. Wpłaty można dokonać: 

– w urzędach pocztowych, – poprzez Platformę Płatności Poczty Polskiej, – przelewem bankowości elektronicznej.

Termin płatności to 25. dzień każdego miesiąca, za który opłata jest należna. Warto jednak opłacić abonament za cały rok z góry, ponieważ wtedy możemy skorzystać z dodatkowych zniżek.

Ściągalność abonamentu w Polsce jest niska. W sytuacjach gdy Poczta Polska ma problem z osobami, które nie regulują opłat abonamentowych, mimo że mają one co najmniej jeden odbiornik radiowy lub telewizyjny, w egzekwowaniu należności pomaga urząd skarbowy. Z informacji Ministerstwa Finansów wynika, że w pierwszych pięciu miesiącach 2020 r. udało się wyegzekwować jedynie 26,8 mln zł z sumy 153,2 mln zł, na którą łącznie wystawiono tytuły egzekucyjne w związku z nieopłaconym abonamentem. Daje to ściągalność na poziomie ok. 17,5 proc., choć trzeba zaznaczyć, że w poprzednich latach współczynnik ten był nieco wyższy – np. w 2019 r. wyniósł 39,6 proc. Dane KRRiT mówią, że na koniec 2020 r. opłaty uregulowało jedynie nieco ponad 680 tys. abonentów, czyli niecałe 27 proc. zobowiązanych do tego gospodarstw.

Abonament RTV 2021 – ile wynosi?

Wysokość abonamentu RTV ustala co roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. W 2020 r. do KRRiT z tego tytułu wpłynęło w sumie 643,4 mln zł. 

Obowiązujące w 2021 r.  kwoty opłat abonamentowych wynoszą: 

● za jeden miesiąc: – 7,5 zł – tylko odbiornik radiofoniczny, – 24,5 zł – odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny, ● za dwanaście miesięcy (cały rok): – 81 zł – tylko odbiornik radiofoniczny, – 264,6 zł – odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny.

Abonament RTV – jak sprawdzić zaległości?

Aby dowiedzieć się, jaki jest aktualny stan naszego konta abonenckiego i sprawdzić ew. zaległości, najprościej zadzwonić na infolinię Poczty Polskiej, która działa pod numerem +48 43 842 06 06 (w dni robocze, w godz. 8-20). Można również wysłać wiadomość e-mail na rtv.eod@poczta-polska.pl. 

Dla abonentów, którzy wolą bardziej tradycyjne formy kontaktu, istnieje możliwość korespondencyjnego zadania pytania o stan zaległości. Wystarczy napisać pod adres: Poczta Polska S.A. COF Wydział Abonamentu RTV, ul. Bernardyńska 15, 85-940, Bydgoszcz.

Alternatywnie można skorzystać z kalkulatora zaległości w opłatach abonamentowych, który Poczta udostępnia na swojej stronie internetowej. Podając w formularzu podstawowe informacje o liczbie odbiorników i datach ich rejestracji, jesteśmy w stanie (anonimowo) zorientować się, jaka jest szacowana wysokości zaległego abonamentu wraz z odsetkami. 

Abonament RTV – zwolnienia z opłat

Zwolnionych z płacenia abonamentu jest w Polsce ok. 3,9 mln abonentów, co daje ok. 60,5 proc. z ogólnej liczby gospodarstw, które zarejestrowały odbiornik radiowy lub telewizyjny. 

Abonamentu RTV nie muszą płacić m.in. osoby:

– zaliczone do I grupy inwalidzkiej, – z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, – które ukończyły 75. rok życia, – które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego, – niesłyszące i niewidome, – które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia – bezrobotni, – weterani oraz inwalidzi wojenni.

Zwolnienie z opłat abonamentowych odbywa się na podstawie przedstawienia w urzędzie Poczty Polskiej dokumentu potwierdzającego odpowiednie uprawnienia wraz ze stosownym oświadczeniem. Zwolnienie z opłat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności w urzędzie pocztowym.

Kara za niezapłacony abonament RTV

Kara za niezapłacenie abonamentu RTV to trzydziestokrotność miesięcznej kwoty opłaty abonamentowej – w 2021 r. jest to 735 zł

Wyegzekwowanie opłat od osób, które nie zarejestrowały odbiornika, jest w praktyce bardzo trudne. Natomiast do osób, które mają zarejestrowany odbiornik, a nie wnoszą opłat, ani nie wyrejestrowały urządzenia Poczta Polska wysyła pismo upominające. Jeżeli opłata nie zostanie uregulowana, wysyłane jest wezwanie do zapłaty, po zignorowaniu którego wystawiony zostaje egzekucyjny tytuł wykonawczy, a sprawa trafia do urzędu skarbowego. 

Pewien wyłom w prawnym umocowaniu tego typu egzekucji związanych z zaległościami w opłacaniu abonamentu RTV uczynił wyrok w sprawie abonamentu RTV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który zapadł w 2020 r. Sąd uznał wtedy, że w przypadku wieloletniego braku reakcji wierzyciela (Poczty) na nieuiszczanie opłat abonamentowych, doprowadzenie do pobrania zaległości z konta bankowego abonenta nie ma uzasadnienia.

Akt prawny: Ustawa o opłatach abonamentowych

Autorka/Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Serwis AirlineRatings.com opracował ranking najlepszych linii lotniczych świata. Czołówkę zestawienia zdominowali przewoźnicy spoza Europy. Część z nich oferuje połączenia także z polskich lotnisk.

Oto najlepsze linie lotnicze świata. Powrót dawnego lidera

Oto najlepsze linie lotnicze świata. Powrót dawnego lidera

Źródło:
CNN

W Krajowym Planie Odbudowy (KPO) nie ma żadnych zawartych umów ani zapisów dotyczących Izery, są natomiast środki, które na ten projekt mogą zostać wydane, jest to pięć miliardów złotych - powiedziała ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Zwróciła uwagę, że prace nad projektem nie są tak zaawansowane.

"Projekt nie jest zaawansowany, to jakaś iluzja". Ministra o przyszłości polskiego auta elektrycznego

"Projekt nie jest zaawansowany, to jakaś iluzja". Ministra o przyszłości polskiego auta elektrycznego

Źródło:
PAP

W ramach międzynarodowej akcji organów ścigania zlikwidowano jeden z największych na świecie botnetów, czyli wykorzystywaną przez hakerów sieć komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem - poinformowało ministerstwo sprawiedliwości USA, cytowane w czwartek przez BBC.

Największa jak dotąd akcja cyberpolicji. "Poważny cios"

Największa jak dotąd akcja cyberpolicji. "Poważny cios"

Źródło:
PAP

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, złożyliśmy skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie decyzji środowiskowej dla Kopalni Turów, który zapadł 13 marca 2024 roku - przekazała PGE GiEK S.A w oficjalnym komunikacie. Teraz rozpatrzeniem sprawy zajmie się Naczelny Sąd Administracyjny.

To nie koniec sporu o kopalnię w Turowie. Jest skarga kasacyjna

To nie koniec sporu o kopalnię w Turowie. Jest skarga kasacyjna

Źródło:
PAP

Po dynamicznych wzrostach cen mieszkań, rynek wyraźnie uległ ochłodzeniu. Ceny ofertowe mieszkań spadły w kwietniu w siedmiu z 17 analizowanych miast Polski - wynika z raportu Expandera i Rentier.io. Wśród nich znalazła się Warszawa. W kilku miastach padły jednak kolejne rekordy przeciętnej ceny za metr kwadratowy.

Kraków goni Warszawę. Rekordy w Gdyni, Gdańsku i Wrocławiu

Kraków goni Warszawę. Rekordy w Gdyni, Gdańsku i Wrocławiu

Źródło:
tvn24.pl

Nawet 10 milionów zapytań dziennie może wpływać do rejestru zastrzeżeń PESEL - wynika z informacji Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Organizacja ta obawia się, że tak duża liczba może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług finansowych, choćby z pożyczki czy kredytu.

Klientów banków mogą czekać duże utrudnienia. "To będzie wymagało cierpliwości"

Klientów banków mogą czekać duże utrudnienia. "To będzie wymagało cierpliwości"

Źródło:
tvn24.pl

W tygodniu czekają nas aż dwa dni z zakazem handlu. Sklepy będą zamknięte zarówno w czwartek, 30 maja, w Boże Ciało, jak i w niedzielę, 2 czerwca. Oznacza to, że nie zrobimy w tych dniach większych zakupów. Niektóre sklepy zdecydowały się jednak na wydłużenie godzin pracy w inne dni.

Kalendarz handlowy na długi weekend. Niektóre sklepy będą otwarte dłużej

Kalendarz handlowy na długi weekend. Niektóre sklepy będą otwarte dłużej

Źródło:
tvn24.pl

Zawieszenie opłaty mocowej, o którym mowa w ustawie o bonie energetycznym ograniczy wzrost rachunków o mniej więcej jedną czwartą - przekazał prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin. Jednocześnie zaznaczył, że tegoroczna obniżka nie powinna wpłynąć na zwiększenie tej opłaty w 2025 roku.

Jedna opłata mniej na fakturze za prąd

Jedna opłata mniej na fakturze za prąd

Źródło:
PAP

Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta niektórzy klienci sieci sklepów Biedronka zostali wprowadzeni w błąd przy okazji akcji promocyjnej. UOKiK nałożył na właściciela sieci obowiązek przyznania im środków finansowych. Do klientów trafiają już SMS-y z informacją o przyznaniu im vouchera w kwocie 150 złotych.

SMS od Biedronki. "Voucher o wartości 150 zł"

SMS od Biedronki. "Voucher o wartości 150 zł"

Źródło:
tvn24.pl

Zarząd Orlenu przedstawił walnemu zgromadzeniu projekt uchwały o nieudzieleniu absolutorium za 2023 rok poprzedniemu zarządowi i radzie nadzorczej - przekazała spółka. Konsekwencją przyjęcia uchwały będzie brak premii za 2023 rok między innymi dla Daniela Obajtka.

Obajtek może stracić premię. Jest projekt

Obajtek może stracić premię. Jest projekt

Źródło:
tvn24.pl

Złoty w środę po południu słabnie wobec głównych walut. To reakcja na najnowsze informacje dotyczące inflacji w Polsce. Zdaniem ekonomistów dane mogą wywierać presję na Radę Polityki Pieniężnej, by ta zastanowiła się nad obniżką stóp procentowych.

Złoty reaguje na dane o inflacji w Polsce

Złoty reaguje na dane o inflacji w Polsce

Źródło:
PAP

Pod koniec maja ceny paliw są niższe niż w ubiegłym tygodniu - informują analitycy e-petrol. Jak dodali, obniżka wyniosła około 4-5 groszy zarówno na litrze benzyny 95-oktanowej, jak i diesla. Gdzie tankowanie podczas wyjazdów na długi weekend będzie najtańsze?

Dobre wieści dla kierowców na długi weekend

Dobre wieści dla kierowców na długi weekend

Źródło:
PAP

Czternaste emerytury zostaną wypłacone we wrześniu. Rozporządzenie w tej sprawie przyjął podczas wtorkowego posiedzenia rząd. Ile wyniesie czternastka brutto, a ile netto, czyli na rękę? Przedstawiamy wyliczenia głównego doradcy podatkowego w firmie inFakt Piotra Juszczyka.

Emerytury i czternastki. Ile brutto, ile na rękę. Wyliczenia

Emerytury i czternastki. Ile brutto, ile na rękę. Wyliczenia

Źródło:
tvn24.pl

Mniej niż połowa ankietowanych chce skrócenia tygodnia pracy do czterech dni - wynika z sondażu przeprowadzonego przez IBRIS. Przeciwnych temu pomysłowi, nawet przy zachowaniu dotychczasowych wynagrodzeń, jest niemal 40 procent badanych.

Czterodniowy tydzień pracy w Polsce. Zaskakujące wyniki sondażu

Czterodniowy tydzień pracy w Polsce. Zaskakujące wyniki sondażu

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Komisja Europejska miała prawo do potrącenia kary w wysokości 68,5 miliona euro (290 milionów złotych) za brak wstrzymania prac w kopalni Turów po skardze Czech - zdecydował w środę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po rozpatrzeniu wniosku o ich anulowanie, złożonego jeszcze przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Jest decyzja TSUE w sprawie kar dla Polski

Jest decyzja TSUE w sprawie kar dla Polski

Źródło:
PAP

Policja zajęła już blisko 1,6 tysiąca samochodów kierowcom, którzy prowadzili po alkoholu. Ta kara nie ograniczyła znacząco liczby pijanych na drogach - informuje w środę "Rzeczpospolita".

Zimny prysznic był tylko na początku. Alarmujące dane

Zimny prysznic był tylko na początku. Alarmujące dane

Źródło:
PAP

Po roku obowiązywania zmian w Kodeksie pracy największą popularnością cieszą się rozwiązania dla rodziców - uważa ekspertka od rynku pracy Monika Smulewicz. Jej zdaniem kontrowersyjny jest natomiast zapis o dodatkowym wolnym z powodu siły wyższej. - Falę urlopów z tego tytułu mieliśmy w grudniu, gdy pracownicy wykorzystali już wszystkie dni wolne - tłumaczy.

Rewolucja dla pracowników w sprawie dni wolnych. "Przepis jest dość kontrowersyjny"

Rewolucja dla pracowników w sprawie dni wolnych. "Przepis jest dość kontrowersyjny"

Źródło:
tvn24.pl

W ramach 800 plus Zakład Ubezpieczeń Społecznych przelał w środę na konta rodziców ponad pół miliarda złotych – wynika z danych udostępnionych przez ZUS. Wraz z nowym miesiącem rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy programu.

Potężna kwota trafi na konta. Trzeba złożyć wniosek

Potężna kwota trafi na konta. Trzeba złożyć wniosek

Źródło:
PAP

W tegorocznym sezonie greckie plaże będą pod nadzorem dronów. Tamtejsze służby zaczęły je wykorzystywać do walki z próbami ograniczania dostępu do wybrzeża przez prywatne podmioty.

Kary mogą być dotkliwe. Plaże pod kontrolą dronów

Kary mogą być dotkliwe. Plaże pod kontrolą dronów

Źródło:
PAP

Całemu zarządowi Orlenu w 2023 roku wypłacono w sumie ponad 24 miliony złotych z tytułu wynagrodzeń - wynika z opublikowanego we wtorek przez koncern sprawozdania rady nadzorczej. Najwięcej otrzymał były prezes - Daniel Obajtek.

Najwięcej zarobił Obajtek. Raport

Najwięcej zarobił Obajtek. Raport

Źródło:
PAP

"Praktyki stosowane przez obie platformy mogą stanowić wielopoziomowe naruszenie krajowych i unijnych przepisów w zakresie między innymi ochrony konsumentów" - przekazało we wtorek Ministerstwo Rozwoju i Technologii. W komunikacie wskazano, że chodzi o Temu i Shein.

Dwaj giganci handlowi na celowniku. "Sygnały świadczące o nieprawidłowościach"

Dwaj giganci handlowi na celowniku. "Sygnały świadczące o nieprawidłowościach"

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Wnioski o wakacje kredytowe w większości banków można składać już od 15 maja. Kredytobiorcy, którzy chcą skorzystać z odroczenia spłaty hipoteki, powinni jednak uważać, gdyż w tym roku program działa na nowych zasadach.

Te wnioski klientów będą odrzucone. Banki tłumaczą

Te wnioski klientów będą odrzucone. Banki tłumaczą

Źródło:
tvn24.pl

Podczas wtorkowego posiedzenia rząd przyjął rozporządzenie w sprawie określenia miesiąca, w którym zostanie wypłacona tak zwana 14. emerytura. Kancelaria premiera przekazała, że - tak jak w roku ubiegłym - miesiącem wypłat "czternastek" będzie wrzesień. Czternasta emerytura w podstawowej wysokości ma wynosić 1780,96 zł brutto.

Jest decyzja w sprawie wysokości i terminu wypłaty "czternastki" dla emerytów

Jest decyzja w sprawie wysokości i terminu wypłaty "czternastki" dla emerytów

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Oszczędności, nieruchomości, akcje i samochody znalazły się w oświadczeniach majątkowych europosłów przygotowanych w związku z końcem kadencji Parlamentu Europejskiego. Dokumenty zostały opublikowane na stronie internetowej Sejmu.

Europosłowie pokazali majątki

Europosłowie pokazali majątki

Źródło:
tvn24.pl

Od 1 czerwca zaczną obowiązywać nowe limity przychodów dla pracujących wcześniejszych emerytów i niektórych rencistów - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ich przekroczenie powoduje zmniejszenie lub nawet zawieszenie wypłacanego świadczenia

Nowe limity zarobkowe dla części emerytów i rencistów

Nowe limity zarobkowe dla części emerytów i rencistów

Źródło:
PAP