Po ustawę - tylko do sieci

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24"Dziennikm Ustaw" na papierze stanie się zabytkiem?

"Dziennik Ustaw", "Monitor Polski", dzienniki urzędowe ministerstw i wojewodów - przywykliśmy, że źródła prawa muszą być na papierze. Czasy się jednak zmieniają: od 2012 roku akty prawne będą publikowane tylko w internecie - zapowiada "Rzeczpospolita". Rządowe Centrum Legislacji przygotowało projekt zmian ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych.

"Dziennik Ustaw", "Monitor Polski", dzienniki urzędowe ministerstw i urzędów centralnych oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe mają ukazywać się wyłącznie w internecie. Każdy z organów ogłaszających lub wydających przepisy będzie prowadził oddzielną stronę internetową przeznaczoną na ich publikację.

Pozostanie numeracja pozycji w roku kalendarzowym pozycji oraz kolejna numeracja stron, ale nie będzie już podziału na numery. W przypadku publikacji w sieci nie ma sensu dzień "druku" poszczególnych numerów np. "Dziennika Ustaw", a jedynie dzień publikacji konkretnego aktu prawnego.

Ważną nowością ma być obowiązek ogłaszania przynajmniej raz na rok jednolitych urzędowych tekstów aktów normatywnych.

Na papierze drukowane mają być jedynie "Dzienniki" i "Monitory" przeznaczone dla prezydenta, Biblioteki Narodowej i Archiwum Akt Nowych. Jak wskazuje "Rzeczpospolita", takie wydruki mają być przechowywane wieczyście jako podstawa kontroli autentyczności i integralności aktów prawnych ogłaszanych w formie informatycznej.

Każda gmina ma nieodpłatnie udostępniać komputer z elektronicznym "Dziennikiem Ustaw" - dla tych, którzy nie mają innego dostępu do sieci, a zatem i aktów prawnych.

Źródło: Rzeczpospolita

Źródło zdjęcia głównego: TVN24