"Milion w portfelu", 16.01

Najnowsze

"Milion w portfelu", 16.01TVN24 BiS
wideo 2/2

- Polityka tego portfela od bardzo długiego czasie bazuje na inwestycjach w polskie akcje, szczególnie w segment małych spółek. Ten segment w ciągu ostatnich dwóch miesięcy zachowywał sie dość słabo. Właściwie strata na pozomie 2,6 proc. w ubiegłej edycji to i tak nie najgorzej, bo wartość portfela była zabezpieczona putami na WIG20 i udało się te straty ograniczyć - zdradza swoją strategię Marek Świętoń, niezależny analityk finansowy.

Komentarz Marka Świętonia:

Spadek wartości portfela w ostatniej edycji jest przede wszystkim efektem przedwczesnego zaangażowania w spółki surowcowe: KGHM, JSW i KSG Agro. Wielkość straty udało się jednak ograniczyć dzięki przeprowadzonej z końcem października redukcji ogólnego zaangażowania portfela w akcje oraz dzięki pozycji zabezpieczającej na opcjach put na indeks WIG20. Na ostateczny wynik pozytywnie wpłynęły także dwie inwestycje w spółki o niskiej kapitalizacji: AQUA Poznań i Skyline Investment.

Jestem przekonany, że w najbliższych miesiącach będziemy mieć do czynienia z kontynuacją hossy, choć może to być już jej „ostatni akord”. Z tego względu w portfelu utrzymuję wysokie zaangażowanie w akcje, tym niemniej większą niż zazwyczaj uwagę kieruję w stronę segmentu dużych i płynnych spółek. Nadal jednak największą część portfela stanowią inwestycje w małe spółki notowane na GPW. Wykorzystując spadki kursów w okresie grudzień 2013 – styczeń 2014, do portfela wprowadzam osiem nowych spółek.

Źródło: TVN24 BiS