Gdzie warto studiować? W czołówce Warszawa, Kraków i Poznań

Najnowsze

WikipediaRanking publikuje magazyn "Perspektywy"

Uniwersytet Warszawski (UW) zajął pierwsze miejsce w Rankingu Szkół Wyższych "Perspektywy 2014", w którym oceniono 193 polskie uczelnie. Drugie miejsce zajął Uniwersytet Jagielloński (UJ), a trzecie - Uniwersytet Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu.

Tegoroczna, piętnasta edycja rankingu - przygotowana przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" - objęła 88 uczelni akademickich, 80 uczelni magisterskich niepublicznych oraz 27 państwowych wyższych szkół zawodowych.

Czołówka bez zmian

- W rankingu od lat mamy czołówkę dwóch uczelni, które są na dwóch pierwszych miejscach, z wyraźną przewagą nad innymi: to są Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński. Te dwie uczelnie wymieniają się co rok miejscami, ale tak naprawdę zasługują na pierwsze miejsce ex aequo - powiedział w środę prezes PAN i przewodniczący kapituły konkursu prof. Michał Kleiber.

Prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy Waldemar Siwiński zaznaczył, że w tym roku Uniwersytet Warszawski najrówniej wypadał we wszystkich kategoriach i to zdecydowało o jego zwycięstwie. Wypadł lepiej od Uniwersytetu Jagiellońskiego w umiędzynarodowieniu i prestiżu pracodawców, a to są kategorie znaczące i rzutują na cały wynik - dodał Kleiber.

Dalsze miejsca

Kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni akademickich - po UW, UJ i UAM - zajęły: Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Wrocławski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W kategorii uniwersytetów zwyciężył Uniwersytet Warszawski, a w kategorii uczelni technicznych - Politechnika Warszawska. W grupie uczelni ekonomicznych pierwsze miejsce zajęła Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, a wśród uczelni medycznych Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uplasowała się na pierwszym miejscu w grupie uczelni rolniczych, a Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie zwyciężył w grupie uczelni pedagogicznych. Najlepszą akademią wychowania fizycznego została Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, a nie jak wcześniej podali organizatorzy: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Uczelnie niepubliczne

Pierwsze miejsce wśród niepublicznych uczelni magisterskich zajęła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (ALK), przed Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Kolejne miejsca w gronie niepublicznych szkół wyższych posiadających uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magistra, zajęły: Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Collegium Civitas w Warszawie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

O naszej pozycji zdecydował profesjonalizm kadry zarządzającej uczelnią. Już w 1995 roku opracowaliśmy strategię rozwoju uczelni i już wtedy zauważyliśmy, że będzie niż demograficzny. Zastanawialiśmy się, jak się przed nim zabezpieczyć. Postanowiliśmy na umiędzynarodowienie uczelni i studia podyplomowe. Teraz już wszystkie uczelnie muszą mieć takie strategie, a my wtedy byliśmy pionierami - powiedział rektor ALK prof. Witold Bielecki.

Wyższe szkoły zawodowe

W rankingu państwowych wyższych szkół zawodowych zwyciężyła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Wojciechowskiego w Kaliszu. Kolejne dwa miejsca zajęły PWSZ im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej i PWSZ w Tarnowie.

Fundacja przygotowała również ranking 39 kierunków i grup kierunków studiów. W jedenastu przypadkach zwyciężył Uniwersytet Jagielloński (głównie w naukach medycznych i humanistycznych), w dziewięciu Uniwersytet Warszawski (najwyżej oceniony w naukach ścisłych i społecznych), a w siedmiu Politechnika Warszawska (lider w dziedzinie nowoczesnych technologii).

Nagroda specjalna

Przyznano także nagrodę specjalną "Awans", za najbardziej efektowny skok do grupy najlepszych uczelni. Wśród uczelni akademickich otrzymała ją Politechnika Poznańska za skok z 22. na 16. miejsce, a wśród uczelni niepublicznych magisterskich - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, awansująca z 24. na 15. miejsce. Nagrodę "Kuźnia kadr 2014" - dla uczelni, która ma największe postępy w kształceniu kadr naukowych - przypadła Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach.

Ranking przygotowano pod nadzorem kapituły kierowanej przez prezesa Polskiej Akademii Nauk - prof. Michała Kleibera. W jej składzie znaleźli się m.in. sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu - prof. Marek Safjan, honorowy przewodniczący kapituły, senator RP i przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej - prof. Marek Rocki.

Autor: ToL / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Wikipedia