Deficyt budżetu niższy o 8 mld zł od zakładanego w nowelizacji

Najnowsze

Aktualizacja:

Deficyt budżetu państwa w 2013 r. był niższy o ok. 8 mld zł od zakładanego w nowelizacji budżetu na rok 2013.

Wiceminister finansów Hanna Majszczyk powiedziała, że bardziej precyzyjne dane na temat wykonania budżetu za 2013 r. będą znane pod koniec stycznia, a ostateczne - w marcu. Zdaniem Majszczyk ewentualna zmiana nie powinna jednak przekroczyć kilkuset milionów złotych w górę lub w dół. - Rozliczenia dotacji w ostatnich latach, zwroty niewykorzystanych dotacji były bardzo różne, do kilkuset milionów złotych – przypomniała w czwartek wiceminister.

Zgodnie z grudniowym komunikatem Ministerstwa Finansów po listopadzie 2013 roku deficyt wyniósł 38 mld 541,3 mln zł, wobec deficytu w wysokości 39 mld 454,6 mln zł po październiku. Stanowiło to 74,7 proc. z dopuszczonego w nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2013 deficytu w wysokości 51 mld 565 mln zł.

Spadły wpływy

Wydatki budżetu państwa wyniosły po listopadzie 294 mld 378,1 mln zł (89,9 proc. planu na rok 2013), a dochody 255 mld 836,8 mln zł (92,8 proc. planu).

Wpływy z podatków pośrednich (VAT, akcyza) wyniosły po listopadzie 2013 roku 92,7 proc. planu rocznego, czyli 161 mld 354,5 mln zł. W znowelizowanym budżecie na 2013 rok założono wpływy z podatków pośrednich na 174 mld 50 mln zł. Rząd zdecydował się na nowelizację budżetu z powodu niższych niż planowano dochodów podatkowych w pierwszej połowie roku.

Autor: Klim/ / Źródło: PAP