Podatkowa rewolucja w Polskim Ładzie i duży znak zapytania

Źródło:
TVN24 Biznes
Henryka Bochniarz: Polski Ład to największy gniot legislacyjny i podatkowy 30-lecia
Henryka Bochniarz: Polski Ład to największy gniot legislacyjny i podatkowy 30-lecia
wideo 2/21
Henryka Bochniarz: Polski Ład to największy gniot legislacyjny i podatkowy 30-lecia

Polski Ład to rewolucja w podatkach nie tylko dla pracowników i emerytów, ale także dla przedsiębiorców. Zmienia się próg opłacalności podatku liniowego w stosunku do opodatkowania według skali. Dla części przedsiębiorców najlepszym rozwiązaniem może się okazać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Nic dziwnego, że prowadzący działalność gospodarczą zastanawiają się, jaką formę opodatkowania wybrać.

Nowy sposób wyliczania składki zdrowotnej i brak możliwości jej odliczenia od podatku, podwyższenie drugiego progu podatkowego oraz wzrost kwoty wolnej od podatku - te wszystkie zmiany wpłyną na ostateczny zysk z działalności gospodarczej. Przepisy są jednak zróżnicowane w przypadku odmiennych form opodatkowania. Eksperci wyjaśniają, kto skorzysta, a kto straci na reformie wprowadzonej w ramach Polskiego Ładu.

Czytaj także:Polski Ład i rewolucja dla milionów pracowników. Oto najważniejsze zmianyPolski Ład i duże zmiany dla przedsiębiorców. Co trzeba wiedzieć

Polski Ład - podatek liniowy i skala podatkowa. Kwoty brutto, netto

Wyliczenia dla skali podatkowej i podatku liniowego przygotowała dla TVN24 Biznes firma Grant Thornton.

Zestawienie uwzględnia wzrost kwoty wolnej do 30 tys. złotych i zwiększenie progu dochodu, od którego płacona jest stawka podatku 32 proc. dla przedsiębiorców na skali podatkowej. Eksperci wzięli też pod uwagę zmianę zasad naliczania składki zdrowotnej, czyli zastąpienie ryczałtu składką 9 proc. od dochodu przy skali podatkowej oraz 4,9 proc. z minimalną składką 270 złotych dla podatku liniowego. Od stycznia nie będzie też już obowiązywać prawo do odliczania od podatku jakiejkolwiek części składki zdrowotnej, niezależnie od formy opodatkowania.

Symulacja zawiera ulgę dla tzw. klasy średniej w odniesieniu do dochodów z działalności gospodarczej rozliczanych według skali podatkowej oraz brak ulgi dla podatku liniowego. Kalkulacje przeprowadzono też w oparciu o prognozowane przez rząd składki ubezpieczeń dla przedsiębiorców na 2022 rok przy założeniu braku płatności i uiszczania dobrowolnej składki ubezpieczenia chorobowego.

W obliczeniach nie uwzględniono natomiast jakichkolwiek ulg (np. wspólne rozliczanie małżonków, ulga na dzieci) wpływających na podwyższenie progu opłacalności przejścia na podatek liniowy. Liczby zaznaczone w tabelce na czerwono to strata w stosunku do obecnych rozwiązań, kolory szary ramek pokazuje poziom dochodów, przy których opłaca się zamiana skali podatkowej na podatek liniowy.

Zmiana dochodu netto przedsiębiorców w związku z Polskim ŁademGrant Thornton

Zdaniem Grzegorza Szysza, doradcy podatkowego i partnera w Grant Thornton, "zmiany w sposób bardziej dotkliwy dotkną przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym".

- Ta grupa straci każdego miesiąca istotnie wyższą kwotę aniżeli osoby rozliczające się wg skali podatkowej i to mimo zróżnicowania wysokości składek zdrowotnych. Wynika to z tego, iż przedsiębiorcy rozliczający się wg skali podatkowej mieliby być również beneficjentami wzrostu kwoty wolnej oraz wzrostu kwoty dochodu, powyżej którego stosuje się wyższą 32 proc. stawkę podatkową - wyjaśnia TVN24 Biznes ekspert.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Dodaje, że "teoretycznie większy wzrost obciążeń dla osób na skali podatkowej pojawia się przy dochodach powyżej 20 tys. zł miesięcznie, aczkolwiek należy z pewnością niewiele przedsiębiorców uzyskując takie dochody rozlicza się wg skali podatkowej".

- Polski Ład przesunie również próg dochodów, powyżej którego opłacalnym będzie przejście na podatek liniowy. Pomijając dodatkowe elementy, jak różnego rodzaju ulgi, obecnie większość przedsiębiorców wybiera przejście ze skali podatkowej na podatek liniowy przy dochodach miesięcznych ok 10 tys. zł. Można spodziewać się, że po wejściu w życie nowych przepisów próg ten wzrośnie do kwoty powyżej 13 tys. zł. W sytuacji, w której przedsiębiorca korzysta z ulg (np. ulga na dzieci, wspólne rozliczenia małżonków), próg ten może być istotnie wyższy - tłumaczy.

Ryczałt ewidencjonowany - co się zmieni?

Polski Ład wprowadza zmiany również w innych formach opodatkowania, w tym w ryczałcie ewidencjonowanym.

Dotyczą one między innymi sposobu wyliczania składki zdrowotnej. Jej stawka będzie uzależniona od wysokości uzyskiwanych przychodów. Składka będzie wynosić 9 proc. podstawy wymiaru, a na nią będą składały się: 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli roczne przychody nie przekroczą kwoty 60 000 zł, 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli roczne przychody przekroczą 60 000 zł, ale wyniosą nie więcej niż 300 000 zł, 180 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli roczne przychody przekroczą 300 000 zł.

Reforma podatkowa obniża także stawki ryczałtu z 15 proc. do 12 proc. dla programistów. Nowe 14- proc., stawki ryczałtu obejmą natomiast zawody medyczne - lekarzy, dentystów, stomatologów, pielęgniarek, a także architektów i inżynierów. Wcześniej było to 17 proc.

- Jednym z rozwiązań niewątpliwie zyskującym na atrakcyjności dla pewnych grup przedsiębiorców jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - wyjaśnia TVN24 Biznes starszy menedżer w dziale doradztwa podatkowego Deloitte Maciej Rosłoński.

- Ryczałt zyskał na popularności już 2021 roku, kiedy zniesiona została większość wyłączeń i ograniczeń. Teraz może być dla wielu podatników alternatywą przed planowaną podwyżką zobowiązań publicznoprawnych - dodaje szef zespołu zarządzania wiedzą w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce Grzegorz Grochowina.

Ryczałt ewidencjonowany - zainteresowanie może wzrosnąć

Maciej Rosłoński z Deloitte zauważa, że ryczałt ewidencjonowany jak dotąd w praktyce stosowany był głównie przez małych przedsiębiorców. Ekspert przypomina, że jeszcze do końca 2020 r. możliwość skorzystania z ryczałtu była dostępna dla podatników, którzy w poprzednim roku osiągnęli przychody nieprzekraczające równowartości 250 tys. euro oraz ograniczona do określonego katalogu zawodów.

- Zmiana tego limitu – na 2 mln euro – która nastąpiła w 2021 r., równoległe poszerzenie katalogu zawodów objętych ryczałtem, a także zmiany od 2022 r. wynikające z Polskiego Ładu, mogą wpłynąć na większe zainteresowanie tą formą rozliczenia również ze strony przedsiębiorców osiągających wyższe przychody - przewiduje doradca podatkowy.

Ryczałt a skala podatkowa i podatek liniowy

Jego zdaniem jednak z racji m.in. na zróżnicowanie stawek ryczałtu, ocena opłacalności tej formy wymaga indywidualnej analizy dla każdego przedsiębiorcy.

- Natomiast na ogólnym poziomie na pewno można stwierdzić, że zmiany wynikające z Polskiego Ładu nie zwiększą atrakcyjności ryczałtu dla przedsiębiorców osiągających stosunkowo niskie dochody. Przykładowo, uproszczone porównanie dla stawki ryczałtu 8,5 proc. pokazuje, że korzyść z takiego opodatkowania w porównaniu z formą progresywną (skalą podatkową - red.) pojawia się dopiero dla przychodów przekraczających ok. 5 500 zł brutto miesięcznie. Dla stawki ryczałtu 15 proc. ten próg będzie wynosił ok. 10 500 zł brutto miesięcznie - szacuje ekspert.

Dodaje, że "opodatkowanie progresywne wiąże się potencjalnie z odliczeniem kosztów, dodatkowymi ulgami czy chociażby możliwością rozliczenia małżeńskiego, których w tym porównaniu nie uwzględniono, a które dodatkowo mogą zwiększyć atrakcyjność formy progresywnej".

Podkreśla jednak, że "dla wysokich przychodów z działalności forma ryczałtowa może się okazać jak najbardziej właściwa i w wielu sytuacjach bardziej atrakcyjna niż opodatkowanie progresywne czy liniowe". - Przychody opodatkowane ryczałtem nie będą stanowiły podstawy obliczenia daniny solidarnościowej, należnej od nadwyżki dochodów z niektórych innych źródeł ponad 1 mln zł rocznie - argumentuje ekspert.

Stawki ryczałtu 2021biznes.gov.pl

"W pułapkę mogą wpaść osoby na etacie"

Grzegorz Grochowina z KPMG podkreśla natomiast, że ryczałt jest opłacalny co do zasady przy wysokich przychodach i stosunkowo niskich kosztach.- Ponoszenie wysokich kosztów może więc powodować, że korzystniejsza będzie inna forma opodatkowania - ocenia.

Ekspert dodaje, że "w pułapkę mogą wpaść osoby na etacie, które chciałyby w przyszłym roku założyć działalność gospodarczą i opodatkować przychody formie ryczałtu".

- Zgodnie bowiem z przepisami ustawy  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, prawo do ryczałtu tracą osoby, które świadczą usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom wykonywanym w ramach stosunku pracy. Okres karencji dotyczy danego roku podatkowego oraz roku poprzedzającego rok podatkowy - tłumaczy.

Jak zmienić formę opodatkowania?

Zgodnie z wyjaśnieniami zamieszczonymi na rządowych stronach wybór podatku liniowego czy ryczałtu jako formy opodatkowania wymaga złożenia odpowiednich oświadczeń: ● najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy przychód w danym roku podatkowym, czyli w praktyce najczęściej do 20. lutego, albo ● do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód miał miejsce w grudniu.

Jeśli prowadzisz już działalność, oświadczenie możesz złożyć: ● do urzędu miasta lub gminy – we wniosku o zmianę danych w CEIDG, ● do urzędu skarbowego

Polski Ład - karta podatkowa. Co się zmieni?

Obecnie już trudno natomiast mówić o wyborze karty podatkowej jako formy opodatkowania. Od stycznia będą mogli z niej korzystać tylko podatnicy, którzy już wcześniej rozliczali się w ramach tej formy. Polski Ład nie przewiduje możliwości przystąpienia do karty podatkowej w kolejnych latach w przypadku osób, które dopiero założą działalność gospodarczą lub będą chciały zmienić sposób opodatkowania.

- Wszyscy podatnicy, którzy na zasadzie kontynuacji będą mogli jeszcze w 2022 r. wystąpić o opodatkowanie w formie karty podatkowej, definitywnie stracą do niej prawo, jeżeli potem z niej zrezygnują. W kolejnych latach nie będą już mogli powrócić do karty - wyjaśnia Grzegorz Grochowina.

Karta podatkowa jest adresowana do najmniejszych podatników, którzy prowadzą działalność w ściśle określonym zakresie działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej. Stawki karty podatkowej są określone kwotowo w ustawie i podlegają corocznej waloryzacji. Wysokość stawek zależy między innymi od: rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i liczby mieszkańców miejscowości, w której jest prowadzona działalność gospodarcza. Obwieszenie MF w sprawie stawek karty podatkowej na 2022 rok zostało wydane 25 listopada.

W przypadku karty podatkowej składka od 2022 roku wyniesie po prostu 270,90 złotych miesięcznie.

Autorka/Autor:mp/dap

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

W szansę na uzyskanie kredytu hipotecznego wierzy zaledwie co czwarty tak zwany gniazdownik - wynika z raportu Otodom. Jednak, jak wynika z badania, 40 procent z nich patrzy w przyszłość pozytywnie, licząc na pomoc w sfinansowaniu lokum, a także na zmiany na rynku.

Gniazdownicy nie widzą szans na kredyt

Gniazdownicy nie widzą szans na kredyt

Źródło:
PAP

Władze hiszpańskiego miasta Calpe zakazały turystom "rezerwowania" miejsc na plaży poprzez zostawianie tam krzeseł, parasoli czy leżaków. Plażowiczom, którzy nie zastosują się do nowych regulacji, grozi kara w wysokości 250 euro, czyli około 1070 złotych.

Będą kary za "rezerwowanie" miejsc na plaży. Władze ostrzegają turystów

Będą kary za "rezerwowanie" miejsc na plaży. Władze ostrzegają turystów

Źródło:
CNN

Za opóźniony lub odwołany lot przysługuje rekompensata w wysokości od 250 do 600 euro, natomiast przy opóźnieniach pociągu kwota 25 lub 50 procent ceny biletu - wyjaśnia Renata Yanisiv, koordynator ECK Polska. W przypadku noclegów reklamować można każdą niezgodność z umową lub ofertą hotelu.

Odwołany lub opóźniony lot? Należy ci się odszkodowanie

Odwołany lub opóźniony lot? Należy ci się odszkodowanie

Źródło:
PAP

Mieszkanka Żarowa w województwie dolnośląskim padła ofiarą oszustwa po wystawieniu na sprzedaż dziecięcej hulajnogi. 47-latka uwierzyła oszustom podszywającym się pod pracowników portalu ogłoszeniowego, w wyniku czego straciła spore oszczędności. Policja przypomina, by w trakcie transakcji internetowych zachować ostrożność oraz rozwagę.

Chciała sprzedać hulajnogę, straciła 18 tysięcy złotych

Chciała sprzedać hulajnogę, straciła 18 tysięcy złotych

Źródło:
PAP, KPP w Świdnicy

W sobotę w Lotto padła główna wygrana w wysokości 2 milionów złotych. Tym razem nikt nie trafił szóstki w Lotto Plus. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 20 lipca 2024 roku.

Padła szóstka w Lotto

Padła szóstka w Lotto

Źródło:
tvn24.pl

To jest bardzo cenna lekcja dla użytkowników tego oprogramowania, którzy powinni zastanowić się nad pewną heterogenicznością środowisk. Być może nie zawsze warto polegać na jednym rozwiązaniu - mówił na antenie TVN24 Marcin Maj, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa z portalu niebezpiecznik.pl, odnosząc się do globalnej awarii systemów informatycznych na całym świecie.

"Mamy tutaj do czynienia z ciosem w szczepionkę"

"Mamy tutaj do czynienia z ciosem w szczepionkę"

Źródło:
tvn24.pl

Globalna awaria oprogramowania powinna przypomnieć nam wszystkim, że trzeba być przygotowanym na każdy scenariusz kryzysowy - napisał w sobotę na platformie X wicepremier, szef Ministerstwa Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski odnosząc się do piątkowej awarii systemów Microsoft.

"Trzeba być przygotowanym na każdy scenariusz kryzysowy"

"Trzeba być przygotowanym na każdy scenariusz kryzysowy"

Źródło:
PAP

Polska ma fantastyczne plenery, miasta, w których można nagrywać, ale to się po prostu nie opłaca. To jest podstawowy problem, który trzeba rozwiązać, żeby przemysł filmowy zaczął kręcić się na dużo wyższych obrotach - mówił w programie Wstajesz i Weekend Maciej Sojka, producent filmowy, dziennikarz i pierwszy szef TVN24.

"Te limity naprawdę zaciskają pętlę na polskim filmie"

"Te limity naprawdę zaciskają pętlę na polskim filmie"

Źródło:
TVN24

Co roku liczna grupa Polaków planuje wypoczynek za granicą, decydując się na samodzielną organizację podróży. W takich przypadkach samochód staje się ich preferowanym środkiem transportu. Decydując się na taki krok warto pamiętać o ryzykach związanych z podróżowaniem poza granicami Polski. Należy się upewnić, czy polisa ubezpieczeniowa, jaką posiadamy, obejmuje nie tylko nasz cel podróży, ale również kraje, przez które będziemy przejeżdżać.

Samochodem za granicę? O tym trzeba pamiętać

Samochodem za granicę? O tym trzeba pamiętać

Źródło:
tvn24.pl

- My, jako zwykli użytkownicy, możemy tylko trzymać kciuki. Natomiast branża cyberbezpieczeństwa, koledzy, koleżanki, wyciągają wnioski, zastanawiają się, co można zrobić - powiedział Piotr Konieczny z portalu Niebezpiecznik.pl, pytany w "Faktach po Faktach" o to, czy możemy uniknąć powtórki z dzisiejszej światowej awarii oprogramowania.

Potężna awaria uderzyła w miliony osób. "Jest kilka możliwości, które mogą ograniczyć skutki"

Potężna awaria uderzyła w miliony osób. "Jest kilka możliwości, które mogą ograniczyć skutki"

Źródło:
tvn24.pl

Bruce Springsteen, legenda amerykańskiego rocka, dołączył do klubu muzyków, których majątek przekracza miliard dolarów - wynika z szacunków magazynu "Forbes".

Bruce Springsteen dołączył do klubu muzyków miliarderów

Bruce Springsteen dołączył do klubu muzyków miliarderów

Źródło:
PAP

W piątek doszło do dwóch awarii jednocześnie - jednej związanej z oprogramowaniem MS i drugiej z aktualizacją oprogramowania zewnętrznej firmy CrowdStrike - poinformowała rzeczniczka Microsoft Polska Anna Klimczuk. Pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem usług – podała firma. Firma Crowdstrike poinformowała, że globalna awaria wynikła z błędu firmy i to nie był cyberatak.     

Znamy przyczyny globalnych utrudnień. Dwie awarie jednocześnie

Znamy przyczyny globalnych utrudnień. Dwie awarie jednocześnie

Źródło:
PAP

Nieudzielenie pracownikowi czternastodniowego urlopu jest naruszeniem przepisów o urlopach wypoczynkowych - mówi redakcji biznesowej tvn24.pl Tomasz Zalewski z Państwowej Inspekcji Pracy. Dodaje, że inspektor pracy może skierować do pracodawcy wystąpienie o usunięcie stwierdzonych naruszeń.

Czy pracownik musi wziąć dwutygodniowy urlop?

Czy pracownik musi wziąć dwutygodniowy urlop?

Źródło:
tvn24.pl

Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) wstrzymał w obrocie na terenie całego kraju kilka serii leku na receptę o nazwie Konaten. Powodem decyzji jest uzyskanie wyniku poza specyfikacją jakościową.

Kilka serii leku na receptę wstrzymanych w obrocie

Kilka serii leku na receptę wstrzymanych w obrocie

Źródło:
tvn24.pl

Nowa edycja dopłat do fotowoltaiki ruszy 2 września - przekazała na konferencji prasowej Paulina Hennig-Kloska, ministra klimatu i środowiska. Warunkiem otrzymania dofinansowania z programu w przypadku nowych instalacji będzie dodatkowy zakup magazynu energii. W ramach programu będzie można dostać do 28 tysięcy złotych.

Będzie można dostać nawet 28 tysięcy złotych

Będzie można dostać nawet 28 tysięcy złotych

Źródło:
PAP

W piątkowym losowaniu, 19 lipca, w Eurojackpot padło pięć wygranych II stopnia oraz siedem III stopnia. Nie odnotowano głównej wygranej, co oznacza, że kumulacja rośnie.

Rośnie kumulacja w Eurojackpot

Rośnie kumulacja w Eurojackpot

Źródło:
tvn24.pl

Pod koniec lipca ceny paliw mogą być najniższe w tym roku - przewidują eksperci portalu e-petrol.pl. Kierowcom sprzyja zahamowanie wzrostu notowań ropy na światowych rynkach, a także umacniający się złoty.

Najtańsze tankowanie w tym roku. "Kierowcom sprzyja mocny złoty"

Najtańsze tankowanie w tym roku. "Kierowcom sprzyja mocny złoty"

Źródło:
PAP

"Ostrzegamy przed fałszywymi informacjami o cenach energii" - pisze Ministerstwo Klimatu i Środowiska, dodając, że nie trzeba nikomu płacić, żeby mieć tańszy prąd. "To kolejna fala ataków, która ma na celu sianie strachu w społeczeństwie i wyłudzanie danych oraz pieniędzy" - ostrzega resort klimatu.

"Nie trzeba nikomu płacić, żeby mieć tańszy prąd". Ostrzeżenie

"Nie trzeba nikomu płacić, żeby mieć tańszy prąd". Ostrzeżenie

Źródło:
tvn24.pl

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na objęcie przez Artura Olecha stanowiska prezesa zarządu PZU - przekazano w piątkowym komunikacie. W trakcie posiedzenia komisja wyraziła także zgodę między innymi na powołanie Bartosza Kubika na prezesa BOŚ, a także Mirosława Czekaja na prezesa BGK.

Nowi prezesi w czołowych instytucjach finansowych. KNF podjęła decyzję

Nowi prezesi w czołowych instytucjach finansowych. KNF podjęła decyzję

Źródło:
PAP

Konieczne jest usunięcie nieuzasadnionych obciążeń dla przedsiębiorców oraz zadbanie, aby artyści otrzymywali wynagrodzenia - napisano w apelu izb i organizacji w imieniu polskich przedsiębiorców działających w sektorze kablowym i satelitarnym do senatorów.

Apel do senatorów o zmiany w ustawie o prawie autorskim

Apel do senatorów o zmiany w ustawie o prawie autorskim

Źródło:
tvn24.pl

Coraz więcej krajów decyduje się na zaostrzanie kar, a także stosowanie konfiskaty aut wobec kierowców łamiących przepisy - oceniła w rozmowie z tvn24.pl radczyni prawna Katarzyna Turcza. Pojazd możemy stracić, nawet jeśli nie jest naszą własnością i nie tylko za alkohol, ale także, chociażby prędkość oraz emitowanie nadmiernego hałasu. W których krajach powinniśmy szczególnie uważać?

Jedziesz na wakacje? W tych krajach UE za złamanie przepisów stracisz auto

Jedziesz na wakacje? W tych krajach UE za złamanie przepisów stracisz auto

Źródło:
tvn24.pl

Z 5,6 tysiąca firm, które dotychczas dostały żądanie zwrotu covidowej pomocy, część już to zrobiła, ale sporo spraw jest w sądzie. Wezwania otrzyma jeszcze około tysiąc firm - pisze w piątek "Puls Biznesu".

Firmy dostają wezwania do zwrotu covidowej pomocy

Firmy dostają wezwania do zwrotu covidowej pomocy

Źródło:
PAP

Daniel Obajtek w trzy lata zarobił w Orlenie nieco ponad 9 milionów złotych - wynika z oświadczenia, jakie złożył jako europoseł. Co ciekawe, zgodnie z deklaracją, europoseł PiS nadal pobiera sporą pensję z węgierskiej spółki budowlanej Bayer Construct Zrt.

Europoseł Daniel Obajtek pokazał majątek. Ile zarobił w Orlenie?

Europoseł Daniel Obajtek pokazał majątek. Ile zarobił w Orlenie?

Źródło:
tvn24.pl

Na balkonach jedni palą, drudzy głośno rozmawiają i przeklinają, inni - próbują rozpalać grill. - Niektórzy zapominają, że mieszkamy we wspólnocie, w bloku - stwierdza jedna z sąsiadek. W arsenale środków przeciwko uciążliwym sąsiadom są m.in. listy do wspólnoty i petycje słane do Ministerstwa Zdrowia.

Majtki obrażają, grill dusi, papierosy trują. Co wolno na balkonie?

Majtki obrażają, grill dusi, papierosy trują. Co wolno na balkonie?

Źródło:
tvn24.pl

W pierwszym półroczu 2024 roku liczba firm sprzedających na targowiskach spadła o cztery tysiące. To efekt między innymi ekspansji dyskontów i oferty internetu - pisze w piątek "Rzeczpospolita".

Targowiska znikają z mapy Polski. Ciężko wytrzymać konkurencję

Targowiska znikają z mapy Polski. Ciężko wytrzymać konkurencję

Źródło:
PAP

10 kilometrów za około dwa złote - tyle kosztuje przejazd "robotaxi", czyli autonomiczną taksówką, w Chinach - podał portal stacji CNN. Podkreślił jednak, że sprzeciw wobec nowej usługi nabiera na sile i jest to jeden z popularniejszych tematów w mediach.

Autonomiczne taksówki powodem niepokoju w Chinach

Autonomiczne taksówki powodem niepokoju w Chinach

Źródło:
CNN

Rada nadzorcza PKO BP zmieniła zdanie w sprawie udzielenia absolutorium za ubiegły rok dwóm byłym członkom zarządu. W trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozytywnie oceniono pracę Piotra Mazura oraz Andrzeja Kopyrskiego. 

Zaskoczenie w PKO BP. Jest nowa decyzja w sprawie absolutorium

Zaskoczenie w PKO BP. Jest nowa decyzja w sprawie absolutorium

Źródło:
PAP

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA nie udzieliło absolutorium członkom poprzedniego zarządu spółki z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2023 - przekazało w czwartek biuro prasowe PZU. Wcześniej rada nadzorcza rekomendowała tę decyzję, tłumacząc to informacjami, wskazującymi na szereg nieprawidłowości w spółce w ubiegłym roku.

Były zarząd PZU bez absolutorium

Były zarząd PZU bez absolutorium

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Koniec samochodów spalinowych w Europie za 11 lat, w 2035 roku. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zadeklarowała w czwartek, że zamierza utrzymać cele neutralności klimatycznej samochodów. Jednym z nich jest zakaz sprzedaży nowych aut spalinowych. "Ten cel zostanie utrzymany" - zapewniła szefowa KE.

Zakaz sprzedaży aut spalinowych. Szefowa KE nie zmienia decyzji

Zakaz sprzedaży aut spalinowych. Szefowa KE nie zmienia decyzji

Źródło:
PAP

Rząd szykuje się do przyszłorocznej waloryzacji emerytur. W 2025 roku świadczenia mają wzrosnąć według wstępnej propozycji o 6,78 procent. Sprawdzamy, jak się to przełoży na wysokość emerytur.

Emerytury w górę. Wyliczenia

Emerytury w górę. Wyliczenia

Źródło:
tvn24.pl