Kolejka chętnych na niższe składki. ZUS podaje dane

Dla firm

tvn24Ekspert o zmianach w oskładkowaniu ZUS

W sumie ponad 203 tysiące drobnych przedsiębiorców zgłosiło się do ulgi uprawniającej do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne - podał rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski.

Od 1 lutego 2020 r. weszły w życie zmiany w Małym ZUS dla przedsiębiorców. To tak zwany Mały ZUS plus. Przed tym terminem z ulgi mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny przychód nie przekraczał 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 67,5 tys. zł. Składka była ustalana w oparciu o przychód.

Od początku lutego kwota przychodu wzrosła do 120 tys. zł, jednocześnie pojawił się dochód jako podstawa obliczania składki. Rząd przekonuje, że z nowej formuły programu może skorzystać 320 tys. przedsiębiorców, a składka na ZUS w stosunku do podstawowej (1431,48 zł) będzie niższa o kilkaset złotych.

Jak poinformował rzecznik ZUS, od początku lutego do Małego ZUS plus zgłosiło się ponad 35 tys. przedsiębiorców, a w sumie do ulgi, która uprawnia do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne w 2020 roku, zgłosiło się już ponad 203 tysiące osób.

Dla kogo

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska przypomniała, że ulga nie jest przeznaczona dla osób, które dopiero założyły swoją działalność.

- One mogą skorzystać z innych możliwości. Najpierw 6-miesięczna ulga na start, a następnie dwa lata pasa startowego, preferencyjnych składek opłacanych od podstawy równej 30 procent minimalnego wynagrodzenia. Wszystkie te ulgi są dobrowolne - wskazała prof. Uścińska.

Rzecznik ZUS przypomina, że przedsiębiorca, który chce od lutego korzystać z Małego ZUS w nowej formule i spełnia warunki do ulgi, powinien zgłosić się maksymalnie do 2 marca. Zrobi to, składając w ZUS odpowiednie dokumenty: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla Małego ZUS: 05 90 albo 05 92).

Dodatkowo w marcu musi złożyć dokumenty rozliczeniowe za luty z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Żebrowski zwraca uwagę, że w nieco innej sytuacji są przedsiębiorcy, którzy już od stycznia 2020 r. korzystają z Małego ZUS na dotychczasowych zasadach i chcą kontynuować korzystanie z ulgi według nowych.

- Oni nie muszą się przerejestrowywać. Mają natomiast obowiązek dwukrotnie złożyć dokumenty rozliczeniowe z informacjami potrzebnymi do wyliczenia nowych składek - najpierw w lutym (za styczeń), potem w marcu (za luty) - wskazał.

Mały ZUS i Mały ZUS plus - podstawowe różnice:

Mały ZUS - dla kogo?

Od 1 lutego Mały ZUS jest dla przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej niż rok, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko ta osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Szczegółowe informacje o zasadach korzystania z ulgi i obliczaniu składek są dostępne na stronie biznes.gov.pl oraz www.zus.pl.

Autor: kris / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock