Przygotuj się na:

WOLA: ZMIANY TRAS AUTOBUSÓW

Wraz z planowanym na kwiecień 2020 roku otwarciem nowych stacji metra na Woli zmienić się muszą trasy wielu linii autobusowych. Zarząd Transportu Miejskiego pokazał plany, które będą podstawą konsultacji społecznych. Początek 10 grudnia.

Ursynów boi się spalin, walczy o filtry. Inwestor nie widzi takiej potrzeby

Warszawa

Zbudują tunel pod UrsynowemLech Marcinczak, Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
wideo 2/2

Drogowcy zapowiadali montaż filtrów spalin w tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy. Jednak po analizach, zrezygnowali z tego rozwiązania. Oburzyło to sąsiadów ursynowskiego tunelu.

- Nie może być tak, że największy tunel w Polsce, przez który będzie przejeżdżać 100 tysięcy aut na dobę, w sąsiedztwie którego mieszka 200 tysięcy ludzi, będzie wyrzucał w powietrze olbrzymie ilości spalin - mówi nam radny dzielnicy Kamil Orzeł (Projektów Ursynów), który zbiera podpisy pod petycją w tej sprawie. - W interesie nas wszystkich jest powstrzymanie wpływu trujących substancji poprzez montaż filtrów na kominach - dodaje.

Powołują się na badania naukowe

Tunel Południowej Obwodnicy Warszawy ma liczyć 2,3 km długości. Będzie przebiegał wzdłuż ulicy Płaskowickiej, pod aleją KEN i pierwszą linią metra, aż do Nowoursynowskiej. Tam, w rejonie skarpy ursynowskiej, kierowcy wjeżdżać będą na węzeł Ursynów-Wschód.

Od najbliższych bloków trasę będzie dzieliło w tej okolicy 110 metrów. W odległości 700 metrów powstaje natomiast Szpital Południowy. Od lat działa tam także tam Centrum Onkologii.

"Już w chwili obecnej w okresach zimowych podczas zalegania smogu, poziom zanieczyszczenia powietrza wielokrotnie przekracza dopuszczalne normy. Nietrudno sobie więc wyobrazić, jaki wpływ na zdrowie i życie mieszkańców i odwiedzających szpitale pacjentów, będą miały dodatkowe zanieczyszczenia wynikające z tak dużego ruchu samochodowego. Będzie to wpływ krytycznie szkodliwy" - czytamy w petycji.

Jej autorzy powołują się na badania naukowe prof. dr hab. inż. Stanisława Nawrata z Akademii Górniczo-Hutniczej, który zajmuje się zanieczyszczeniami powietrza w tunelach drogowych. Według Nawrata tunel bez stacji oczyszczania powietrza może skutkować zwiększonymi stężeniami dwutlenku azotu u jego wylotu. Z właściwymi filtrami ilość szkodliwego gazu można ograniczyć o 90 procent.

Jeszcze nie wszystko stracone

Małgorzata Tarnowska z GDDKiA przyznaje, że kilka lat temu był plan instalacji filtrów. Ale ostatecznie z nich zrezygnowano, bo wykonane analizy dowiodły, że nie będą potrzebne.

- Istotną rolą, decydującą o wynikach takich obliczeń i analiz, poza dopuszczalnymi wartościami stężeń poszczególnych zanieczyszczeń w powietrzu, jest struktura i natężenie ruchu - tłumaczy Tarnowska.

Pierwsze badanie wykonano w 2013 bazując na danych o ruchu z 2005 roku. W ubiegłym roku pomiary powtórzono.

- Wyniki aktualnych analiz i obliczeń, pomimo bardziej rygorystycznych niż w 2013 roku poziomów dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, potwierdziły wnioski o braku konieczności instalowania filtrów - podtrzymuje Tarnowska.

Ale okazuje się, że sprawa nie jest jeszcze przesądzona. - Obecnie prowadzone jest przez wojewodę postępowanie w sprawie wydania decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej. W ramach tego postępowania prowadzona jest powtórna ocena oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w postanowieniu (kończącym powtórną ocenę) może wskazać, iż należy zainstalować filtry w wyrzutniach. W takim przypadku GDDKiA ma obowiązek zastosować się do zapisów i zainstalować filtry - przyznaje Małgorzata Tarnowska.

Wsparcie dzielnicy

Mieszkańców wspiera urząd dzielnicy, który w wysłanych do wojewody uwagach do inwestycji zaznacza, że instalacja urządzeń poprawiających jakość powietrza pochodzącego z tunelu jest konieczna.

Pod petycją podpisało się na razie dwa tysiące osób.

Tunel pod Ursynowem
targeo.pl

kz/b