Dzielnica rozda chusty antysmogowe

Warszawa

ShutterstockSmog a dzieci

Urząd dzielnicy Praga Południe przygotował dla mieszkańców chusty antysmogowe. W pierwszej kolejności dostaną je seniorzy, kobiety w ciąży oraz młode mamy.

Chust będą rozdawać od 11 grudnia pracownicy urzędu dzielnicy, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z oddziału na Pradze Południe.

Każda ma specjalną kieszeń, która umożliwia zastosowanie wymiennego filtra antysmogowego, który posiada atest potwierdzający skuteczność zatrzymywania pyłów PM1, 2,5, 4 i PM 10.

Nie dla dzieci

Ewelina Lanc z urzędu dzielnicy tłumaczy w komunikacie wysłanym do redakcji podaje, dlaczego chusty nie będą rozdawane w pierwszej kolejności dzieciom.

"Przed ukończeniem przez naszą pociechę 10. roku życia, powinniśmy skonsultować się z lekarzem rodzinnym, czy dziecko może założyć chustę antysmogową. Oddychanie jest wtedy utrudnione - do płuc przedostaje się mniej powietrza niż zazwyczaj, co może mieć pewne konsekwencje dla ich rozwoju. Ponadto nieumiejętne noszenie chusty może grozić uduszeniem się dziecka" - przekonuje.

Lanc poinformowała również, że dyrektorzy przedszkoli "podejmują autonomiczne decyzje, że w dniach, gdy nasilenie pyłów jest zbyt duże dzieci nie wychodzą na dwór".

Czym jest smog?

Zanieczyszczenie powietrza, jakim jest smog, powstaje wskutek przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, takich jak tlenki siarki i tlenek azotu oraz substancje stałe, czyli pyły zawieszone. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo/a/piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany

Najgroźniejsze dla zdrowia są cząsteczki PM 2,5 (zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra) oraz PM10 (średnica mniejsza niż 10 mikrometrów). Cząsteczki te mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi

Smog przyczynia się do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego oraz występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych np. astmy, kataru siennego i zapalenia spojówek. Podwyższone stężenia pyłów w ostatnich dniach notowane są w całym województwie, a przyczyną zjawiska ma być rozpoczęcie sezonu grzewczego i niekorzystne warunki meteorologiczne – słaby wiatr i brak opadów.

Smogowy problemTVN24
wideo 2/4

ml/ran